Hnutí za dobrovolné vyhynutí lidstva (VHEMT) - 2.

24. ledna 2010 v 20:01 | přeložil Misantrop |  Hnutí za dobrovolné vyhynutí lidstva

???: Neexistují dobré důvody pro plození lidí?

"Kdyby děti přicházely na svět jen z čistého rozumu, existovala by lidská rasa? Neprojevil by člověk více soucitu s nastávající generací, když by na ni nenakládal břemeno existence? Nebo by si to břemeno každopádně a s chladnou hlavou nenaložil ani sám na sebe?"

· Arthur Schopenhauer (1788-1860)
Utrpení světa 1851

Tak jako řecký filosof Diogenés, hledající ve dne s rozžatou lucernou poctivého člověka, vychází dnes bezúspěšně i hledání nějakého rozumového a mravního důvodu pro další plození lidí. Zeptejte se někoho, proč plánuje zplodit dalšího človíčka, a s velkou pravděpodobností vám předloží jeden z důvodů, vyjmenovaných v tabulce níže. Jeho skutečné důvody jsou podány uprostřed, a alternativy, řešící tyto důvody, jsou uvedeny vpravo.


Proč plodíme ?


Důvody udávané
Skutečné důvody
Navrhované
alternativy
Nemůžu si pomoct, je to biologický pud.
Nedostatečné pohnutky.
Ústavy jsou plné těch, kteří nezvládají své biologické pudy.
Chci dát našim rodičům vnoučata.
Stálé čekání na rodičovské svolení.
Žijte svým vlastním životem a dodejte rodičům odvahu, aby udělali totéž.
Prostě mám rád(a) děti.
Ztráta kontaktu s vnitřním dítětem i s již existujícími dětmi
Adoptujte dítě, staňte se pěstounem a opatrovníkem. Starším bratrem/sestrou. Pracujte s dětmi, učte.
Mám kvalitní geny.
Nerozezná vzájemný rozpor. Megalomanie.
Raději konejte s vašimi geny velké věci a nečekejte, až je uskuteční příští generace.
Potřebuji pomoc na farmě nebo v rodinném podniku.
Příliš lakomý, aby si někoho najal na výpomoc. Dětskou práci zákon zakazuje.
Mechanizace umožňuje rychlejší návrat investic.
Chci mít někoho, kdo by se o mne staral ve stáří.
Strach ze stárnutí. Parazitická osobnost.
Šetřete peníze a připravte se na důchod. Buďte k lidem milí a oni k vám rádi přijdou na návštěvu.
Těhotenství a porod dítěte jsou životním zážitkem.
Životní volby omezené společenskou indoktrinací.
Sežeňte si simulátor těhotenství. Zaměřte se na jiné životní zážitky.
Rodina je základ pro výhody v zaměstnání a pro dobré postavení ve společnosti.
Společenská nejistota. Chce děti jako trofej, aby si vylepšil sociální status.
Půjčte si pro zvláštní příležitosti dítě z agentury na vyhledávání talentů. Pořiďte si bílý laťkový plot.
Chceme stvořit život, jenž by ztělesnil naši vzájemnou lásku.
Ego krát dvě, minus fantazie, rovná se tři plus.
Zahradničte. Starejte se o potoky, cesty nebo dálnice. Osvobozujte zvířata. Chraňte a obnovujte ekosystém. Tak ztělesníte lásku.
Chci, aby mé děti (které ještě neexistují) měly všechno, co jsem já neměl(a).
Nenaplněné dětské touhy a fantazie.
Vypořádejte se s lítostí a dělejte v životě to nejlepší. Zaopatřujte už existující děti.
Chci mít pokračovatele rodinného jména.
Snaha uspokojit v sobě Tátu. Nechal se napálit pověrou o pokrevní linii.
Vytvořte něco trvalého a dejte tomu rodinné jméno. Darujte krev, chcete-li, aby přešla do pokrevní linie.
Chci vidět sám (sama) sebe v malém.
Zaměstnávání se sám sebou na úkor ostatních. Nedostatečné ukojení ega.
Kupte si mluvící panenku. Vytvořte si svůj vlastní uspokojivý život.
Bůh to po nás chce.
Bezmyšlenkovité podléhání kšeftařům s dogmaty, kteří chtějí mít větší stádo.
Najdi pravou povahu Boha, ať už za něj považuješ cokoli.
Moje manželka (můj manžel) chce dítě.
Strach ze ztráty partnera (partnerky).
Pohovořte si o pravých tužbách. Váš protějšek si možná myslí, že plodit chcete jen vy. Kupte si mluvící panenku.
Chci dítě v naší pokrevní linii.
Přerostlé ego. Rasová identita.
Poznejte hodnotu lidí s jinou genetickou výbavou.
Je to pro mne duchovní záležitost.
Ostatní důvody příliš snadno vyvráceny.
Najděte si opravdové duchovní zážitky.

Vždy jsem chtěl(a) mít děti, to přece lidé dělají.
Nepochybné kulturní předurčení.
Zvažte jiné možnosti. Ptejte se, co od toho očekáváte. Adoptujte dítě.
Chceme upevnit náš vztah.
Strach ze selhání manželství.
Mluvte spolu. Tím posílíte váš vztah. Všímejte si, jak to řeší v soukromí jiné páry.

Mám rád(a) miminka.
Krátkozraké vnímání reality.
Miminka se brzy stanou dětmi, děti dospělými. Najděte si nějakou práci s dětmi.
Být matkou je pro ženu nejvyšším povoláním.
Obelstěna vírou, že poddajnost je vznešená a svobodná volba.
Matkou i otcem lze být i bez plození. Na dobrý domov čeká mnoho dětí.

Moje dítě by mohlo najít způsob, jak zachránit svět.
Komplex "Matky Boží" (taktéž postihující muže).
Chcete-li něco správného udělat, učiňte to sám.
Tentokrát bychom se chtěli pokusit o syna/dceru.
Přebujelé ego. Nejistá sexuální identita. Nespokojenost s již existujícími potomky.
Važte si toho, co máte, sourozenci by se mohli nenávidět, když upřednostníte pohlaví jednoho z nich.
Prostě to chci.
Prostě to chce.
Rodina předem zamezí většině ostatních věcí, jež prostě budete chtít.
Chci mít někoho, kdo mě bude mít rád a kdo mě neopustí.
Strach ze zavržení. Nevyřešené otázky v partnerském vztahu.
Milujte, abyste byli milováni. Přijměte změnu a vyrovnejte se se ztrátou.
Naše ekonomika potřebuje mladé dělníky, aby nahradili dělníky v důchodu.
Ochota obětovat potomstvo bohům Národního hospodářství.
Automatizace snižuje potřebu námezdních otroků. Zpochybňujte právo nekompetentních zachovávat tento postoj.
Svět potřebuje, aby bylo víc nás, než těch ostatních.
Elitářství. Xenofobie. Eugeniku lze zamaskovat snadněji než genocidu.
Získejte ostatní pro váš názor a hned vás bude o jednoho víc, kdežto Jich o jednoho méně.
Co zmůžeme, Země je stejně odsouzena k zániku.
Nihilistický natalismus.
Uvažte, jaká je to morálka odsoudit někoho k životu a smrti v ekologickém kolapsu.
Chtěl bych zažít pocit nesmrtelnosti.
Strach ze smrti
a neexistence.
Smiřte se se smrtelností. Šiřte memy, a ne geny. Sókratovi potomci jsou neznámí, avšak jeho ideje jsou dosud živé.
Mé biologické hodiny se již ozývají.
Zvýšená pohlavní touha mezi 30.-40. rokem ženy je normální, avšak pro puritánskou společnost je těžko přijatelná.
Zneškodněte tu kulturně implantovanou časovanou bombu! Je naprosto v pořádku milovat se a nemít děti.
Já nevím.
Nikdy se nad tím nezamyslel(a). Nemyslící konformismus.
Nejdřív myslete a potom ploďte; a plodit nebudete.
Mohl(a) bych litovat, až bude pozdě, že jsem nezažil(a) ten zážitek.
Strach z budoucích starostí a z příliš rychle ubíhajícího života.
Nemůžeme zažít všechno. Daleko lepší je litovat, že neplodíme, než litovat, že plodíme.
Nechci mým dětem (které ještě neexistují) odepřít radost z existence.
Ignoruje nedostatek radosti u již existujících dětí.
Podporujte raději existenci radosti, než imaginární radost u vzdálených existencí.
Plodnost je pro ženu tradičním zdrojem osobního umocnění.
Cítí se bezmocná. Touží po moci a po úctě společnosti, která ji zdánlivě poskytuje matkám a odpírá ostatním.
Matkám se dostává víc neupřímných slibů, než úcty. Uštvání rodinnými starostmi není příliš umocňující. Najděte si jiný zdroj moci a síly.

Je pravda, že soudné názory dobrovolníků HDVL na lidské rozmnožování jsou cosi jako soutěž o nejinteligentnější živočišný druh, s důrazem na ta slova "nejinteligentnější druh", aby se dosáhlo jakýchsi standardních postupů vedoucích k vítězství. Tak buďte vy tím soudným člověkem: jsou některé z těchto názorů sdostatek přesvědčivé, aby dnes ospravedlnily stvoření jedné celé nové lidské bytosti?

Jakkoli jsou početí většinou neplánovaná, touha přizpůsobit se tomu, co společnost považuje za normální, je pravděpodobně příčinou číslo jedna každého chtěného těhotenství. Mnozí z těch, kteří plodí dál, si nikdy neuvědomili, co to vlastně dělají. Propagace plodnosti dál zákeřně bují.


Rodičovský pud
"RODIČOVSKÝ INSTINKT"
...a tohle je Graham, a tohle je Cameron, a tohle je malá Brittany, a...
Hele, co Og udělat! Og plodný! Og mocný! Og dělat víc Ogů!! Og žít navždy!!
Cože?! Ty nechceš děti?! Jak nezralé.

???: Vždy jsem chtěl(a) mít své vlastní dítě. Co jiného je život?

Pro mnohé z nás si nestačí říct "prostě to nedělej." Většina lidí, kteří ještě nejsou rodiči, potřebují nějakou jinou možnost, jak naplnit potřeby, jež plození zdánlivě uspokojuje.

Jak muži, tak i ženy cítí potřebu se o něco starat, a právě péče o jiné "děti" Země se může stát životaschopnou alternativou. Mnohé možnosti nabízí třeba zahradničení nebo ochrana přírody, životního prostředí, lesů a vodních toků.

Pro ty, kdo nechtějí nahrazovat lidi za Přírodu, je plno dětí, které potřebují rodiče. Tuto potřebu může naplnit adopce, pěstounství nebo půjčování dětí od příbuzných. Také práce v dětských centrech a školách nabízí obstojné možnosti, jak pečovat o nějaké děti.

Mladí lidé nejsou jediní, kdo potřebuje péči. My lidé, tak jako jiná domácí zvířata, potřebujeme, aby se o nás čas od času někdo staral. Pomoc přestárlým, postiženým, nemocným, nebo jiným lidem v tísni, by také mohlo uspokojit altruistické potřeby.

Kamarádi zvířata nemají tak nepříznivý dopad na životní prostředí jako lidé, a proto je velice citově obsažné pořídit si třeba pejska nebo kočičku.

Prvním krokem k nalezení nějaké alternativy k plození je zamyšlení nad škodlivými stereotypy minulosti. Už odmala říkáme, že jednou budeme mít své vlastní děti. Ptali jsme se jen: "Kolik a kdy?" Teprve až bude naše odpověď "Už nikdy", teprve pak začnou jiné možnosti dávat smysl.

Lidská rodina
"LIDSKÁ RODINA"
(Pomoc! Pomoc! Prosím, pomoc!)
Pohleď na ty ubohé, nešťastné, hladové, nechtěné děti! Zdá se, že jich je na světě prostě plno! To je hrozný globální problém! Přál bych si, abychom s tím mohli něco udělat... Už vím! Uděláme si další dítě! Alespoň naše dítě bude chtěné!
(Pomoc! Prosím! - Jestli se dožiju dospělosti, tak je zabiju.)???: Máme snad přestat souložit?

Sexem to všechno začíná, ale je skutečně pohlavní akt prvořadou příčinou lidského rozmnožování? Porovnejme tuto statistiku:

Světová zdravotnická organizace odhaduje, že za den souloží v průměru 100 milionů párů, což jsou pouze 3,3 % ze světové šestimiliardové populace. Toto žalostně nízké množství souloží má za následek asi 910 000 těhotenství, díky zčásti antikoncepci a neplodnosti. Kvůli různým příčinám se z 55 % těchto zárodků nestane plod a živě se nenarodí. Podle nedávného odhadu amerického úřadu pro sčítání obyvatelstva se to denně povede 359 000 zárodků.

Takže méně než 0,4 % každodenního heterosexuálního randění má za následek stvoření nového člověka - což je statisticky bezvýznamná korelace pro příčinný důkaz. V podstatě se blíží nule.

Zkuste si to sami. Odhadněte, kolikrát jste se za celý život věnovali sexuálním aktivitám. A teď odhadněte, kolikrát jste se pokoušeli udělat dítě. Vydělte malé číslo větším a dostanete procento času sexu a plození, jež vás zároveň s tím motivovalo.

Možná, že kdybychom měli víc možností k pohlavnímu ukojení, hodně lidí by nemělo potřebu vyplňovat nepříjemnou prázdnotu druhotnými potřebami.

(Pamatujte: výše sdělené ukazuje, jak se dá manipulovat se statistikou. Když vezmeme tu rovnici z druhého konce, znamená to, že víc než 99 % z nás začalo svůj život pohlavním obcováním.)


???: Podporuje HDVL potraty?

Pouze když je někdo těhotný.

Ale vážně: těhotenství by se mělo za každou cenu zabránit. Nechtěné těhotenství je příčinou téměř všech potratů, a HDVL určitě nepodporuje nechtěné těhotenství.

Hnutí nepodporuje ani chtěná těhotenství. Žel, k náhodným početím stále dochází, a proto je pro dívky a ženy nezbytně nutná nějaká dostupná a bezpečná záchranná síť. Kriminalizace potratů jim nikdy nezabránila, pouze je učinila nebezpečnými: ilegální potraty zapříčiňují ročně asi 68 000 až 74 000 úmrtí, přičemž dalších pět milionů žen trpí následnými zdravotními komplikacemi.

Potrat je neodmyslitelně spjat s početím, takže antikoncepce předchází potratům.

Otázka práva ženy na legální a bezpečný potrat je cosi mimo zřetel našeho Hnutí. Nicméně prvořadým slovem je vždy "Dobrovolnost" a vynucené porody dobrovolné nejsou. V rámci našeho Hnutí existuje na toto téma široké spektrum názorů.


Prestižní ocenění za reprodukční zodpovědnost

Tato šikovná trofej je udělována těm výjimečným občanům, kteří uznávají, že sedm miliard lidí na Zemi je víc než dost, a kteří vydávají své peníze tam, kde jsou jejich pohlavní žlázy.

Stříbrný ústřižek
Stříbrný ústřižek za reprodukční zodpovědnost

Každý, včetně biologických rodičů, kdo se rozhodl pro trvalou, chirurgickou antikoncepci (vasektomii, podvázání vejcovodů, hysterektomii atd.), si může stáhnout tento animovaný obrázek formátu gif. Umístěte si jej, prosím, hrdě na svou webovou stránku.

Zlatý ústřižek
Zlatý ústřižek za reprodukční zodpovědnost

Toto ocenění je vyhrazeno pouze pro ty statečné průkopníky, kteří se nikdy, nikdy nereprodukují a nikdy nebudou. Zlatý ústřižek oceňuje bezdětné jedince, kteří se rozhodli pro trvalou, chirurgickou antikoncepci (vasektomii, podvázání vejcovodů, hysterektomii atd.), aby nemohli stvořit další Homo sapiens. Adoptivní rodiče, kteří nikdy nepočali dítě a kteří nepodporují fertilitní průmysl (náhradní matky, dárkyně vajíček, umělé oplodnění, spermobanky), si mohou též stáhnout tento animovaný obrázek formátu gif. Umístěte si jej, prosím, hrdě na svou webovou stránku...


Lidské dvojice jsou vystaveny různým společenským a politickým tlakům, aby přivedly na svět dítě.

MĚŘIDLO TLAKU NA PLOZENÍ

OSOBNÍ
SOCIÁLNÍ
EKONOMICKÝ
SOCIÁLNÍ
EKONOMICKÝ
OTEVŘENÝ
Plánované rodičovství
Plození je dobré
Přídavky na děti
Nemít děti je sobecké
Poplatky za neplodnost
Povinné plození
povinnost
ponoukání
podpora
Závazek vůči společnosti
Pokuty
Vnucená početí
1
2
3
4
5
6
Změřte si tlak, jemuž jste vystaveni.

1. Osobní tlak. Kulturní podmínky pro plození začínají záhy a pokračují bez přerušení do dospělosti. Je to tak silné, že většina z nás nikdy ani nepomyslela na to, že nebude mít děti. Je to natolik všeprostupující, že si neuvědomujeme, že nás takto naočkovala společnost, abychom jednali proti našim vlastním nejlepším zájmům. Tato vštípená touha dělat děti nám připadá jako přirozená, téměř biologická. Volba není moc dobrá, když nevíte, že ji máte.

2. Pozitivní společenský tlak. Je pouze jedna společensky přijatelná reakce na zprávu o těhotenství či porodu: "Blahopřeji." Navzdory nedostatku společenského přínosu, společnost bezmyšlenkovitě překypuje radostí nad dalším lidským přírůstkem.

3. Pozitivní ekonomický tlak. Ekonomické stimuly k plození pocházejí od těch, kteří ovládají peníze a jejich distribuci. Korporacemi ovládané vlády vyplácejí na celém světě přídavky na děti s vidinou budoucího ekonomického užitku. Lidé výše na pyramidě moci vědí, že potřebují velkou základnu, umožňující jim jejich privilegované postavení.

4. Negativní společenský tlak. Bezdětné dvojice jsou vystaveny společenskému odmítání jen proto, že se vyhýbají povinnosti dodávat další potravu pro fabriky a kanóny. Obviňování z mravní zkaženosti, nedospělosti a sobectví vytváří na bezdětné dvojice tlak, aby se přizpůsobily a plodily.

5. Negativní ekonomický tlak. Ti, kdož se rozhodli zdržet se plození, nejsou sice přímo pokutováni, ale musejí přispívat jiným, kteří plodí. Výchova jednoho dítěte tak zaměstná celou vesnici - ať už na poplatcích či jinak.

6. Otevřený nátlak. Vynucované plození dosahuje sice zřídka takové hrůzostrašné úrovně jako v Rumunsku za Ceausesca, nicméně všude tam, kde jsou omezené nebo zakázané antikoncepční služby a reproduktivní svobody, dochází automaticky k otevřenému nátlaku na nucené plození. Stovkám milionů párů je odpíráno jejich základní lidské právo přestat dělat víc dětí než chtějí nebo uživí.

Nejdůležitější rozhodnutí, jemuž bude nějaký pár čelit, je zda přivede nebo nepřivede na svět dalšího z nás. Tlak na tu či onu volbu nectí osobní autonomii. Každá úroveň nátlaku na to, aby se nechal člověk zatížit všestravujícím chovem dětí, je nespravedlivá. Reproduktivní svoboda a zodpovědnost jsou založeny na respektu k osobní volbě těch, kdo uvažují o společném stvoření nové lidské bytosti.


MĚŘIDLO TLAKU NA ANTIKONCEPCI

OSOBNÍ
SOCIÁLNÍ
EKONOMICKÝ
SOCIÁLNÍ
EKONOMICKÝ
OTEVŘENÝ
Reproduktivní svoboda
Podpora a pochvala
Úplatek
Odrazování a obviňování
Pokuty
Donucování
Svobodná volba
Děkujeme, že neplodíte
Příspěvek na neplodnost
Styďte se
Platíš čím dál víc
Žádná volba
1
2
3
4
5
6


Kolik tlaku je potřeba na snížení porodnosti?
POZOR! Zpětný tlak

Kdybyste byl vládcem světa, jaký stupeň tlaku byste vyvinul na globální plánované rodičovství? Každý stupeň má svá pro a proti. Bavte se.


PRO:
Neutrální tlak. Rovnostář. Porodnost snížena o polovinu. Dětská úmrtnost dramaticky klesá. Není vyžadováno žádné donucování.
1.
SVOBODA
PROTI:
Zapšklí nepřátelé žen nutící je k povinnému mateřství. Snížit porodnost na úroveň úmrtnosti by nestačilo.
Pozitivní. Optimistické. Minimální náklady.
2.
PŘÁNÍ
Blahosklonní. Soudní.
Dlouhodobě šetří peníze. Podporuje placené plození.
3.
ÚPLATEK
Způsobilost mužů lze stěží určit, ježto je podjatá. Ekonomicky znevýhodněný, pod nestejným vlivem.
Poučuje lidi o tom, že co dělají, není dobré pro Přírodu ani pro lidstvo.
4.
VINA
Negativistický. Pesimistický. Hnidopich.
Náklady na vzrůstající populaci jsou hrazeny spravedlivěji.
5.
POKUTY
Potíže s vybíráním peněz, zvláště od svobodných mužů. Bohatí mají víc svobody k plození než chudí.
Odepření práva plodit je lepší než odsoudit dítě k životu ve vykořisťování, utrpení a k brzké smrti. Porodnost snížena pod úroveň úmrtnosti.
6.
SÍLA
Fašistické. Ve většině regionů politicky neproveditelné. Vytváří to jiné problémy, jako např. dětskou úmrtnost, černý trh s dětmi, genocidu.

Informace z horní tabulky čerpají údaje ze západu Severní Ameriky, kde trvale dosahují průměru nepřesahujícího víc než 3. Je tragédií, že mnohé regiony nedosáhly ani úrovně jedna. Nehledě na to, kolik tlaku si myslíme, že je potřeba ke zlepšení hustoty obyvatelstva, jistě budeme všichni zajedno, že minimální úroveň, požadovaná pro reproduktivní svobodu, je společenská spravedlnost.

Den ne-otců
DEN NE-OTCŮ
"Děkuji vám, že neplodíte."

další část >>>

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm