Hnutí za dobrovolné vyhynutí lidstva (VHEMT) - 3.

24. ledna 2010 v 21:44 | přeložil Misantrop |  Hnutí za dobrovolné vyhynutí lidstva

SMRT


???: Nepomohou způsobit vyhynutí lidstva spíš nové viry, války, hladomor a toxické odpady?

Ne. Epidemie vlastně živočišný druh posilují, pokud žije dost jedinců v adekvátním počtu. Je-li nás víc jak šest miliard, není na světě žádný takový virus, který by nás zahubil všechny. 99,99 % zemřelých by stále znamenalo, že tu ještě zbývá 650 000 přirozeně imunních přeživších, kteří se budou dál replikovat, a ani ne za 50 000 let můžeme být zase zpátky tam, kde jsme nyní. Neboť jakákoliv choroba, která by byla schopna prostě jen udržet lidskou populaci ve stávajícím počtu, by musela každý den zahubit 200 000 lidí. Utrpení a smrt tu nijak nepomůže, jen bolí.

Ve válkách zemřely miliony lidí a přesto se lidská rodina stále rozrůstá. Za všech dob podněcovaly války jak vítěze, tak poražené, aby obnovili své početní stavy. Když jsou vojska povolána do zbraně, spermobanky o překot vybírají vklady. Čistým výsledkem války je obvykle spíš vzrůst než úbytek počtu obyvatel.

Nedostatek zdrojů vede k hromadnému vraždění, čemuž se říká válka, ale výsledek je pouze dočasný. Vedle toho, že je zabíjení lidí nepraktické, je i nemorální. Nikdy by se to nemělo stát způsobem ke zlepšení života na Zemi.

Hromadné vymření lidstva, předpovězené mnohými, jako následek překročení únosné kapacity Země, je něco, čemu se chce Hnutí za dobrovolné vyhynutí lidstva vyhnout.

Je možné, že se HDVL nepodaří odvrátit ekologický kolaps. Takže lidé uvažující o dítěti by měli vzít též v úvahu možnost, že tím své potomky možná odsoudí k rychlému zhoršení kvality života a k nepředstavitelně hrozné smrti.

I tak se o tom dá uvažovat.

Není budoucnost
A teď bych chtěla, aby mi každý z vás pověděl, čím by býval chtěl být až vyroste, kdyby ho jeho předkové neodsoudili k zániku v katastrofické pustině.


???: Máme se snad všichni zabít?

SHRNUTÍ: Zvýšením úmrtnosti lidí se nezmenší velká hustota obyvatelstva. Mnoho lidí zastává názor, že zvýšená úmrtnost sníží počet lidské populace. Avšak, historicky vzato, vysoká úmrtnost zvyšuje i porodnost. Masy lidí se scvrknou rychleji a lépe tím, že budeme podporovat reproduktivní svobodu, ekonomické příležitosti a vzdělání.

Zubatá vysvoboditelkou?

Neodtáhne časem naši drahocennou Gáiu z pokraje ekologické katastrofy superhrdinka Zubatá? Nesklátí miliony lidí velkorysý rozmach její smrtící kosy, jenž nás zastaví dřív než zničíme sami sebe i naši hostitelku?

Stoupenci Zubaté - hlad, choroby a válka - se nedávno spojili k tak rychlé žatvě jako nikdy předtím s mutantním bratrancem Plutoniem, a stejně si neporadili s naším růstem.

Nicméně, vzdor chmurnému podílu Smrtky na pomalém růstu lidské populace, se dnes někteří snaží víc využívat jejích služeb pro dobro všech. Snaží se ukázat Zubatou v lepším světle.

Zubatá
A zde je náš zvláštní host - Smrtka!
Koukněte se na mne z té lepší stránky, lidičky!

Jak říká Pentti Linkola ze Saaksmaki ve Finsku, citován ve Wall Street Journal: "Další světová válka by byla šťastnou událostí pro naši planetu ... Kdybych mohl zmáčknout jediné tlačítko, udělal bych to, bez váhání bych obětoval sám sebe, kdyby to znamenalo, že zemřou miliony lidí."

Neřekl s kolika miliony lidí si chce zahrát na lumíky, ale i 80 milionů mrtvých lidí by pouze zlikvidovalo jeden roční přírůstek. To by Gáiu nevysvobodilo a my bychom byli zavaleni všemi těmi mrtvolami. Jejda. Dokonce i nejnovější kniha Garretta Hardina, která říká, že krmení hladovějících lidí pouze vytváří další hladovějící lidi, odporuje Linkolově neústupné filosofii: "Máme mnoho možností, jež bychom měli objevit dřív než budeme muset sáhnout k násilnému řešení."

Weekly World News vypráví příběh dvou uprchlých francouzských chemiků, Henri Mevela a Jeana-Michela DuPonta, kteří měli údajně v plánu otrávit všechny lidi na naší planetě, aby "ji zachránili před znečištěním a přelidněním". Marc Jubert z Interpolu k tomu dodává: "Nevíme přesně, co Mevel a DuPont právě dělají, ale jestli jim v tom včas nezabráníme, následky budou zničující... Mohou být šílení, ale nejsou to blázni."

Inu, i s jejich "celosvětovou sítí 2 000 radikálních ekologů", jim to není nic platné, byť by se jen přiblížili k Linkolovu kouzelnému tlačítku: počty mrtvých by dosáhly nanejvýš 2 % z celého lidstva.

Bývalý šéf protiteroristického oddělení CIA Vincent M. Cannistraro předvídá na stránkách Weekly World News, že tu budeme mít "vysoce vzdělané vědce ... v malých organizovaných tajných buňkách, kteří budou pracovat na vývoji technologií, sloužících k zmenšení lidské rasy (sic) nebo dokonce k jejímu vyhlazení z povrchu zemského." Článek se též zmiňuje o hnutí za dobrovolné vyhynutí lidstva, zřejmě kvůli dodání hodnověrnosti této fantazii.

Možná že skutečně existují dobře financované, tajné buňky vědců, kteří pracují na tom, aby vyhladili velký počet lidí. Avšak záchrana planety Země pravděpodobně není jedna z jejich pohnutek.

Církev Euthanasijská (Church Of Euthanasia) obhajuje to, co si napoprvé všichni myslí o HDVL: sebevraždu pro dobro Země. Zakladatel Chris Korda v jejich letáčku Chcípni dodává odvahu těm, kteří jsou opravdu vážně rozhodnuti zachránit planetu tím, že se sami zabijí. Také jeden z možných kreativních způsobů, jak pomoci k dobrovolnému vyhynutí lidstva.

V Gaia Liberation Front mají radši, když se lidé zabíjejí sami navzájem, jako například ve válkách, ale upřednostňují "boj zblízka, nebo ještě lépe biologické prostředky, které zabíjejí pouze lidi."

Nesejde na tom, kolik milionů lidí padne za oběť Smrtce, a z jakéhokoliv důvodu, Gáia by z toho měla prospěch minimální. Vysoká úmrtnost ve skutečnosti zapříčiňuje vysokou porodnost, často vyúsťující do jejího výsledného zvýšení. Poválečný baby-boom rychle nahradí mrtvé, a to jak u vítězů, tak i u poražených.

V Divoké Zemi zkoumám vliv neblaze proslulého dýmějového moru na počet obyvatel západní civilizace: "Ihned po tomto menším impulzu začal náš počet růst až do nebe. Průmyslová revoluce byla bezpochyby jedním z činitelů, umožňující nám se rozšířit až k prasknutí, avšak Černá Smrt je možná tou příčinou, že se chceme množit jako králíci. Do naší kolektivní paměti se vtiskla hrůza z masivního vymírání našeho druhu. Naše přirozená reakce na to, jakožto živočišného druhu, byla ovšem důkladná plodnost."

Abych se vyrovnal s touto nekontrolovaně se šířící plodností, činím závěr ten, že "...reproduktivní svoboda, ekonomické příležitosti a vzdělání jsou daleko účinnějšími metodami, jak vylepšit poměr lidé - divoká příroda, než podpora jakékoli úmrtnosti."

Ne, Zubatá není Gájin rytíř v zářivém brnění - čápa prostě zabít nemůže. Potenciálními hrdiny tohoto vysvobození jsme my. Stane-li se dost příslušníků lidské rodiny vehementními v ochraně života na Zemi, má Gáia vyhráno.


???: Nevymře HDVL, až zemřou všichni jeho členové?

Jestliže nějaká idea postrádá dostatečnou hodnotu, aby prošla bez toho, že by byla od prvopočátku vynucována, pak si zřejmě zaslouží být zapomenuta.

Vzdělanost nerozšiřují naše geny. Každý dobrovolník HDVL, nebo sympatizant, je výsledkem nějaké plodící dvojice, a přece jsme se všichni rozhodli neplodit. Často jsme k tomuto závěru došli nezávisle a bez podpory přátel a rodiny.

Koncepce dobrovolného vyhynutí lidstva žije vlastním životem. Je to myšlenka, jejíž čas nadchází, třebaže trochu pozdě.


???: Není to jen další z těch sebevražedných kultů?

Spíš to vypadá tak, jako kdyby celá naše industrializovaná civilizace byla jeden velký sebevražedný kult. Důkazy vidíme všude kolem sebe.

Proháníme se nebezpečnou rychlostí v křehkých kovových krabicích, aniž bychom k tomu měli vážný důvod.

Polykáme tolik jedu, že morek z našich kostí by nevyhovoval státní normě pro vepřové.

Natahujeme vlákna na síti života, skáčeme po ní nahoru a dolů, a očekáváme, že udrží naši stále rostoucí váhu. Jen málo z nás k tomu podotýká, že to není žádná záchranná síť.

Místo toho bychom se mohli chopit života: dobrovolné vyhynutí lidstva nabízí zdravou léčbu lidské kolektivní touhy zemřít.

Zničení, jež v minulosti postihlo již tolik různých civilizací, nebylo nikdy dílem žádné vnější příčiny; bylo vždy sebevražedné povahy.
- Arnold Joseph Toynbee
Studium dějin 1949


???: Proč se prostě nezabijete?

Tohle je asi nejčastější otázka ze všech. Úplně by stačilo se zeptat: jsme-li tak špatní, že zničíme každé prostředí, které obsadíme, proč tomu prostě nezabráníme? Důvodů, proč zpětná kontrola porodnosti není součástí HDVL, je několik.

Jak již bylo vysvětleno výše, zvyšovat úmrtnost je jako snažit se pumpovat vodu z potápějící se lodi a neucpat přitom díry. Čím rychleji odčerpáváte, tím dvojnásob rychleji záplava lidí přibývá.

Je dost těžké už jen přesvědčit lidi, aby neplodili. Obhajování sebevražd neosloví mladé lidi a také se to těžko prosazuje. Není způsob, jímž bychom mohli dohnat dostatek lidí k sebevraždě, tak aby pocítili ten rozdíl, zvlášť poté, co budeme příliš mrtví, abychom mohli promluvit. Sebevražda není dobrý příklad k následování.

Smrt si pro nás přijde brzy - pro někoho až příliš brzy. Většinu života strávíme v práci a těch pár let v důchodu už ani nestojí za řeč. Po tyto roky se můžeme věnovat něčemu humanitárnímu a ekologickému.

Zkrácení života o pár desítek let u již existujícího člověka nezruší roky negativního působení lidstva a nezabrání nikomu - s potenciálem produkovat další lidi -, aby nevytvářel další nový život.

Máme povinnost pomáhat světu, dokud můžeme a dřív než zemřeme. Nechávat to na ostatních není zodpovědné.

HDVL je důvod k žití, ne k smrti.
Křehkost lidské existence na planetě Zemi:

James Lovelock (autor hypotézy Gaia) vypočítal, že jsme překročili bod, odkud není návratu na naší cestě ke zhroucení civilizace a k hromadnému vymírání lidstva.

Olduvajská teorie o industriální civilizaci
Olduvai

1. Předindustriální fáze (cca 3 000 000 př.n.l. až 1765 n.l.)

· A = počátek výroby nástrojů (cca 3 000 000 př.n.l.)
· B = počátek využívání ohně (cca 1 000 000 př.n.l.)
· C = neolitická zemědělská revoluce (cca 8 000 př.n.l.)
· D = Wattův parní stroj, 1765

° Interval D-E je přechodné období.

2. Industriální fáze (1930 až 2025, odhadem)

· E = za počátek industriální civilizace se považuje rok 1930, kdy nejvyšší hodnota spotřeby energie na osobu dosáhla 37 % svého vrcholu.
· F = vrchol industriální civilizace, cca r. 1978: potvrzen historickými údaji z OSN i dalšími.
· G = celosvětový průměr spotřeby energie na osobu dál klesá, 1996
· H = industriální civilizace se chýlí ke konci, když se spotřeba energie na osobu zmenšila na 37 % své vrcholné hodnoty, odhadem kolem roku 2025. Pravděpodobná doba trvání (X) je odhadována na méně než 100 let.

° Interval H-I je přechodné období.

3. Post-industriální fáze (cca 2100 a dál)

· J, K a L = periodické pokusy o industrializaci v budoucnosti selhávají.


V zimě 2005-2006 byla ve čtvrtletníku The Social Contract (Společenská smlouva) publikována jedna hloubková analýza: Olduvajská teorie. Energie, populace a industriální civilizace.

"Olduvajská teorie tvrdí, že doba trvání industriální civilizace je přibližně 100 let: cca 1930-2030. Určuje ji výroba energie na hlavu (e). Exponenciální růst světové výroby energie skončil v roce 1970... Průměrné e nevykáže žádný přírůstek od roku 1979 až do roku 2008 ... Míra změny e půjde strmě do negativa cca r. 2008 ... Světová populace klesne cca v roce 2050 na asi dvě miliardy ... S tím se shoduje rostoucí počet různých nezávislých studií..."

další část >>>

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm