Misantrop: Plivanec na rozloučenou

30. ledna 2010 v 15:33 | Misantrop |  Plivanec na rozloučenou

kniha

Plivanec na rozloučenou

Plivanec na rozloučenou

vyšla

v roce 2005 v nakladatelství Petrov

NÁZVY JEDNOTLIVÝCH KAPITOL:
 1. Plivanec na rozloučenou
 2. Poslední Revoluce Myslí
 3. Krev a sperma
 4. Zpátky ke zvířeti
 5. Z poustevníkovy lesní moudrosti
 6. Škarohlíd
 7. Bůh nesmiřitelného hněvu
 8. Rozhovor mezi světem a právě narozeným dítětem
 9. Proč nejsem blázen
 10. Veganství, mír, právo a pravda
 11. Vegan - člověk, nebo zvíře?
 12. Hmota žije!
 13. Božský původ člověka
 14. Zločinec (pod původním názvem Kriminalita)
 15. Sentence o lidském smradu
 16. Básně a písně

Kniha: Plivanec na rozloučenou

126666.gif
Autor: Misantrop

Je již definitivně vyprodána!POZNÁMKA:
Přestože všechny texty této monumentální souborné knihy prošly pečlivými korekturami, a to jak autora samého, tak i odpovědného redaktora, vloudily se do nich přece některé hrubé chyby, jejichž seznam uvádím pro zajímavost níže. Vlastníci knihy si je mohou opravit. Je to vždy škoda a kaňka na kráse každé knihy, jestliže se něco takového přihodí, a zvlášť mně, který jsem na tyto tiskové chyby vyloženě háklivý, ale co se dá dělat: dílo už je venku vytištěné jednou provždy a opravit už se nedá. Jsou i horší zmetky mezi knihami. Nicméně tento politováníhodný případ je alespoň příkladem a dokladem, který názorně ilustruje jeden z největších nedostatků knižního průmyslu a naopak výhody internetového publikování, jak jsem je popsal v první části mého spisu Divoká svoboda. Dílo, konkrétně třebas právě můj Plivanec na rozloučenou, šířené a volně dostupné mnohem více čtenářům (či pouhým povrchním zájemcům) po internetu, než dílo vytištěné a draze koupené, lze stále kdykoliv aktualizovat, doplňovat, vylepšovat a opravovat případné chyby, které se záhadně objeví, až když už natolik zdomácnělá a známá myšlenka rušivě nepřekrývá při opakovaném pročítání takové drobnosti, jako je pravopis či správná gramatika, pak je takové dílo stále živé - pokud ovšem jeho autor ještě dýchá spolu s ním...
- MISANTROP
17. června 48

SEZNAM TISKOVÝCH CHYB:
str. 117, 1.-2. odst. zdola: To si pak pomyslím: (doplň větu: "Vida, jak jsi se nám vybarvil!")
str. 147, 15. ř.: A teď, světě (správně: světe), drž se!
str. 163, 9. ř.: ...aby lid zůstal stále na kolenou, těšíce se (správně: těše se) na rajský posmrtný život.
str. 182, posl. ř.: ...podomci hulákají, mlátíc (správně: mlátíce) cepy do klasů...
str. 186, 14. ř.: ...zasněnost malých dětí, čímž jakoby (správně: jako by) naznačovaly...
str. 203, 3. ř. zdola: Když človjek získal převahu na (správně: nad) zvířaty...
str. 203, 3. ř. zdola: Misantrop je další stádium (správně: stadium) vývoje. Táž chybička ve stejném slově se vyskytuje i na str. 457, posl. odst., 4. ř.
str. 317, 1. ř. textu: Mé řecké jméno je Αντροποφοντεσ (správně: Ανθρωποφόντης) - Vrah lidí. Táž chyba ještě jednou na str. 352, 1. odst.

 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:
https://sites.google.com/site/misantropuvfilosofickyslovnik/home

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm