J. J. Rousseau: Rozpravy - 5. - O společenské smlouvě (výpisky)

11. února 2010 v 0:04 | Misantrop |  Četba

image002.jpg

O SPOLEČENSKÉ SMLOUVĚ

NEBOLI

O ZÁSADÁCH STÁTNÍHO PRÁVA


Chci zkoumat, zda v občanském řádu může být legitimní a bezpečné pravidlo pro správu, když bereme lidi takové, jací jsou, a zákony takové, jaké mohou být.

Zeptáte-li se mne, jsem-li knížetem nebo zákonodárcem, že píši o politice, odpovím, že nikoli a že právě proto o politice píši. Kdybych byl knížetem nebo zákonodárcem, neztrácel bych čas tím, že bych říkal, co se má činit, ale činil bych to, nebo bych mlčel.


KNIHA PRVNÍ


KAPITOLA I.

NÁMĚT TÉTO

PRVNÍ KNIHY


Člověk se narodil jako svobodný, ale všude je v okovech.[1]
KAPITOLA II.

O PRVNÍCH SPOLEČNOSTECH


Grotius[2] popírá, že by veškerá lidská moc byla zavedena ve prospěch těch, kteří jsou ovládáni, a jako příklad uvádí otroctví.[3] A tak je lidský druh rozdělen na stáda dobytka, z nichž každé má svého vůdce, který je hlídá, aby je pohltil.

Tak jako má pastýř vyšší přirozenost než jeho stáda, mají i pastýři lidí, kteří jsou jejich vůdci, vyšší přirozenost než jejich lid. Takto podle zprávy Philonovy[4] uvažoval císař Caligula, a činil z této analogie dosti správný závěr, že králové jsou bohy a lid je dobytkem.

Tento Caligulův úsudek se shoduje s názorem Hobbesovým i Grotiovým a před nimi všemi řekl již Aristotelés, že lidé si nejsou od přírody naprosto rovni, že jedni se rodí k otroctví a druzí k nadvládě.

Aristotelés měl pravdu, ale zaměňoval účinek s příčinou. Je zcela jisté, že každý člověk zrozený v otroctví se rodí k otroctví. Otroci ztrácejí ve svých okovech vše, dokonce i přání, aby se z nich dostali. Jsou-li otroci od přírody, je tomu tak proto, že se stali otroky proti přírodě. První otroky stvořila moc a zbabělost otroků jejich otroctví prodloužila.

Ať je tomu jakkoliv, nelze se neshodnout na tom, že Adam byl suverénem světa, stejně jako byl Robinson suverénem svého ostrova, dokud byl jeho jediným obyvatelem.KAPITOLA III.

O PRÁVU SILNĚJŠÍHO


Ani ten nejsilnější není nikdy dost silný, aby byl vždy pánem, nepřemění-li svou moc v právo a poslušnost v povinnost.

Všechna moc pochází od boha. To připouštím. Od boha však pochází i každá nemoc. Znamená to tedy, že je zakázáno zavolat lékaře?


KAPITOLA IV.

O OTROCTVÍ


Řekne se, že despota zabezpečuje svým poddaným občanský klid. Budiž. Co tím ale získají? Co získají, když tento klid je jednou z jejich útrap? Klidně se žije také v temnicích. Stačí to však k tomu, aby se tam člověk měl dobře? Řekové uvěznění v jeskyni Kyklopa také žili klidně, i když čekali, až na ně přijde řada, aby byli pohlceni.

Říci, že člověk se dává zdarma, je absurdní a nepochopitelné. Kdo tak jedná, není při dobrých smyslech. Řekne-li se totéž o celém národě, je třeba předpokládat, že jde o národ bláznů, ale bláznovství se také nemění v právo.

<<< zpět na 4. část


Odkaz:

Poznámky:

[1] První a nejznámější věta Rousseauovy Společenské smlouvy - a hned také nejlživější. Opak je pravdou: člověk se již rodí jako otrok, osvobodit se může teprve později. Zpravidla se mu to však nikdy nepodaří. Zde na tomto světě je to jedině nenávist k lidem, jež osvobozuje, a sice od nich, od lidí, kteří jediní jsou zdrojem vší nesvobody. (pozn. Mis.)

[2] Grotius (Huig de Groot) - 1583 - 1645, holandský právník. (pozn. Mis.)

[3] "Učená bádání o veřejném právu jsou často jen dějinami dávného zneužívání." (markýz d'Argenson.)

[4] Philon - Filón Alexandrijský, latinsky zvaný též Philo Iudaeus, 13. př. n. l. - 54 n. l., řecký filozof židovského původu. (pozn. Mis.)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm