G. B. Shaw (výpisky z díla) - 2.

14. dubna 2010 v 14:16 | Misantrop |  Četba

Pygmalion -
V té chvíli, kdy dovolím nějaké ženě, aby se se mnou spřátelila, začne být žárlivá, náročná, podezřívavá, jedním slovem opravdová hrůza. A právě tak vím, že v té chvíli, kdy já se spřátelím s nějakou ženou, stává se ze mne sobecký tyran. Ženy zkrátka obracejí všecko vzhůru nohama. Když jim člověk dovolí, aby vnikly do jeho života, shledá, že jeden jde čehý a druhý hot.

Ženy zřejmě chtějí každá žít svůj život; a muž zase chce žít život svůj; a tak jeden se snaží táhnout druhého na falešnou kolej. Žena chce jít třeba na sever a muž na jih; výsledek je, že oba dva jdou na východ, přestože je jim východní vítr nepříjemný. A proto jsem a zůstanu starým mládencem z přesvědčení.

Hluboce opovrhuji společenskou soustavou, která chce se vším obchodovat.

Z ženy, která nosí muži trepky, je mi nanic.

"Nemá smysl, abyste pro mne otročila a pak za to vyžadovala, abych měl o vás zájem. Kdo má zájem o otroka?"

Tvořit život znamená vyvolávat potíže.

"K čemu jsou všecky ty mé krásné šaty, když je ze mne teď otrok?"

"Jdeš-li k ženě," praví Nietzsche, "vezmi s sebou bič!" Zchytralí despotové nikdy neomezovali tuto praxi jen na ženy; brali si s sebou bič, i když šli jednat s muži, a byli za to otrocky idealisováni muži, nad nimiž práskali bičem, daleko více než ženami. Otrocké povahy se ovšem vyskytují u žen právě tak jako u mužů; a ženy stejně jako muži se obdivují tomu, kdo je silnější.


Dům zlomených srdcí -
Manžel je ubohé stvoření!

"Cítím, že mohu všechno dokázat, protože nejsem na ničem závislá. To je jediná opravdová síla. Je to přirozená moudrost."


Svatá Jana -
"Potřebujeme teď bláznů. Jen se podívej, kam nás přivedli ti rozumní!"

Poesie! Já bych to nazval balamucením.

Nechci být obtěžován dětmi. Nechci být otcem a nechci být synem. Nechci být ničím z těch krásných představ, kterých vy všichni máte plné hlavy. Chci být právě jen tím, čím jsem. Pročpak se všichni nestaráte o své věci a nenecháte mě, abych se staral o své?

Bývá velká moudrost v prostotě zvířete a mnohdy velká pošetilost v moudrosti učenců.

"Mé hlasy nelhaly! Ano, řekly mi, že jste blázni a že nemám naslouchat vašim pěkným slovům ani důvěřovat vašemu dobrodiní. Slíbili jste mi život, ale lhali jste. Myslíte, že život není nic víc, než nebýt nadobro mrtev?"

Každý oblek je maškaráda kromě naší přirozené kůže, nemyslíte?


Na úskalí -
Každému muži jednu ženu? To už by měl o jednu ženu víc, než potřebuje.

Jakmile státník neříká žvásty, připravuje si jenom potíže.

Tomu se říká rodinný život! Pořád se jenom hádat!

Ti vaši voliči! Co ti vědí o tom, co je to vláda! Kopaná, box a válka, to se jim líbí.

Zahálčivý mozek je zdravotně mnohem škodlivější než zahálčivé tělo. Lidé, kteří necvičí tělo, strašlivě zlenivějí. Právě tak zleniví mozek těm, kdo necvičí ducha. Spousta tělesných neduhů pochází z mysli jen polovičatě používané. Protože duch dělá tělo.

Uvázaní psi jsou nejzuřivější obránci majetku. A první, kdo je odváže, bývá od nich pokousán.

Lidé nechtějí nic jiného, než aby se jim poroučelo, co mají dělat, a k tomu chtějí mít tolik pohodlí, na kolik jsou zvyklí.

Lid si neumí sám udělat pořádek, a proto touží po vládcích, kteří by jej ukáznili a ukázali mu to pravé, co se má stát. A pro takové lidi, kteří je umějí vést, jsou nadšeni.

Polovina výdělečně činných se dře a vydělává jen proto, aby byla vykouřena jako roj včel. Druhá polovina? Žije z lupu, o který byla první polovina okradena.

Jejich oči zrcadlí celý vesmír, a ne štěrbinky vyplněné vybledlými oblaky. Porovnejte tyto rysy, tyto oči, tyto hořící barvy s bídnými, očouzenými kusy polopečeného těsta, s těmi lacinými obchodnickými kopiemi vzdálené galerie mistrovských děl, s tou svou bělošskou rasou, a odvažte se pak tvrdit, že vy jste originál a já napodobenina!
Říkáte mi, že jsem negr, a smějete se tak mé barvě, a přitom sami jste bez barvy. Kavka ztratila svůj ocas a pokouší se přesvědčit svět, že její vada je vlastně přednost.
Jsem prý negr, jsem špatná napodobenina těch pojídačů nečisté stravy, kteří sami nemají nikdy dost čistá těla.

Podle mého názoru rozuměl dobře parlamentu jedině starý Guy Fawkes[1], který jej chtěl vyhodit do povětří.

Tím okamžikem, kdy dali dělníkům hlasovací právo, poznali, že i dělníci si dají všechno líbit. Pak dali hlasovací právo ženám a shledali, že jsou ještě horší než muži; protože muži vždycky hlasují zas jen pro muže - třeba pro špatné muže, ale přece jen pro muže - ale ženy jsou dokonce s to volit i ženy. Od té doby se z politiky stala legrace. Parlamentní vůdcové řeknou něco v pondělí a opak toho ve středu; a nikdo si nevšimne, že je v tom nějaký rozdíl. Podrobí si Egypťany a Irčany a Indy ohněm a mečem, bitím a věšením, vypalováním domů nad hlavami obyvatel a zničí bombami jejich nepatrné zásoby na zimu. No a v příštích volbách jsou zase zvoleni dělnickými voliči do parlamentu, jako kdyby byli sádroví svatí. Ne snad, že by to ti hlasující hlupáčkové dělali schválně, ale oni si toho prostě nevšimli, oni se na to nepamatovali, oni tomu nerozuměli, oni poslouchali kdejaký nesmysl, který se jim řekl na schůzi anebo který četli ve svých večernících. Můžete je splašit, když budete křičet, že se na nás hrnou Rusové, anebo bůhvíjakou pitomostí, které by nevěřilo ani čtyrleté dítě.[2]

Citáty -

"Koupit psa je jediný způsob, jak za peníze získat lásku."

"Staří lidé jsou nebezpeční tím, že jim už nezáleží na budoucnosti."

"Škola je jako vězení. Ale je krutější než vězení. Tam nejste přinuceni číst knihy sepsané těmi, kdo nejsou schopni vytvořit čtivou literaturu. Pokud nejste s to memorovat nezáživný obsah těchto děl, pak jste biti i jinak mučeni. Ve vězení také trápí vaše tělo, ale netrápí váš mozek. Ve škole nemáte ani jednu z těchto výhod."

"Inteligentní lidé vědí, že lze věřit jen polovině toho, co slyší. Velice inteligentní vědí, které polovině."

"Ženy jsou jako cigarety. Nejdříve táhnou velmi dobře, ale nakonec se všechen jed nahromadí v ústech."

"Spisovatel je člověk, kterému nestačí knihy těch druhých."

"Stárnutí je otrava, ale je to jediný způsob, jak se dožít vysokého věku."

"Schopný autor tvoří, neschopný poučuje."

"Žádný muž, který dělá něco vážného na tomto světě, nemá dost času a peněz na takové dlouhé a nákladné lovy, jakými jsou lovy na ženy."

"Morálka národa i charakter lidí se podobají zubům. Čím jsou zkaženější, tím víc bolí, když se jich někdo dotkne."

"Předpokladem úspěchu ve společnosti je schopnost nechat se otravovat."

"Muži všech věků žvaní nesmysly, přiodívajíce nesmyslné formule pláštíkem moudrosti."

"Byl jsem volnomyšlenkářem dřív, než jsem začal myslit."

*

"Bernard Shaw byl živ sto let, řekněme. Byl to krátký anebo dlouhý život? Krátkej život, protože Bernard Shaw tady moh bejt ještě dvě stě padesát let, protože pořád měl co říct. Zatímco v této chvíli po celém glóbusu je roztroušeno já nevím kolik třicetiletých, který tady už čtyři sta padesát let nemuseli bejt."
- Jan Werich


<<< 1. část


Odkaz:


Poznámky:

[1] Guy Fawkes (13. duben 1570, York - 31. leden 1606) byl anglický voják a člen skupiny římských katolíků (tedy žádný anarchista - promiňte), kteří se pokusili uskutečnit teroristický útok 5. listopadu 1605. Cílem tzv. "spiknutí střelného prachu" byl pokus o atentát na protestantského krále Jakuba I. a členy obou komor anglického parlamentu ve Westminsterském paláci během úvodního společného zasedání v roce 1605, kde měl král osobně promluvit. Guy Fawkes byl z velké části zodpovědný za realizaci konečné fáze útoku. Útok byl vyzrazen a Guy Fawkes byl zadržen v podzemí pod palácem se sudy střelného prachu. Po výslechu a mučení byl popraven za zradu a pokus o vraždu. Od té doby je toto selhání připomínáno vždy 5. listopadu jako Noc Guy Fawkese, den, kdy byla monarchie a král zachráněni.
Guy Fawkes[2] Shawova dobře známá a často připomínaná politická slepota právě s ohledem na tehdejší sovětské Rusko je naopak důkazem, že ani velkým duchům se někdy nevyhýbá jistá dětská naivita (poznámka Misantropova).
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm