Josef Ladislav Procházka: Chaos na Zemi. (výpisky) - 3.

23. listopadu 2010 v 16:24 | Misantrop |  Četba
orel s tužkou
V.

DOMÝŠLIVÍ ČERVI.Nejvýš žádoucno!

Elektřinu zavádějí
již i také do ulic!
Tím se ale málo změní!

Elektrické osvětlení
kdyby zavedli raději
do těch lidských - mozkovic!

*

Učitelé lidstva.

Ty chlubné lidstvo! - Jdi se schovat!
Přírodu dnes chceš kantorovat?
Pravdě průchod! Tak čestnost velí!
Kdo že ti byli učiteli?
- Od žab učil se člověk plovat -!
- Co dobré máme, máme - z "hovad" -!
- bez nich bychom nic - nevěděli!

*

K obrazu božímu!

Bohurovné člověčenstvo
chorý duch jen vypěstoval!
V kořalně - hle - společenstvo:
- Ten smilnil - ten olupoval,
- třetí chřtán zas proplachoval...!
- Za takové příbuzenstvo
tvůrce by se poděkoval!

*

I - jen ať se nestydí za příbuzné!

Člověk - "pán přírody" -
na opici hledí s patra
- V ní "zvíře" vidí! -
- Za zpět zůstavšího - bratra
proč pak se - stydí?

*

Žádný rozdíl v tvorstvu!

Nechápu tu lidskou naci[1]
- proč tak vysoko se cení -
Vždyť jsou to jen - oblečení
a - mluvící - opičáci!

*

Povážlivé tvrzení.

Duše-li věčnou,
- dosud nikdo neví! -
Věcí skutečnou
- bláznů jsou však zjevy! -

Toť důvod nemalý -
věčnost jenž ruší! -
Co by tam dělali
- s bláznivou duší? -

*

Výzva.

Lotrů a zmijí
- těch se nebojím...!
Ať syčí - vyjí - -!
- Volám k obojím!

Ať haní - tupí
zrádná kritika!
Nechť - hnisu kupy
hází; - vytýká...!

Jsem pravdy vědom!
- Budu bez hlesu - ! -
Spřež - skopnu jenom...!
- Neřád - setřesu...! -

orel s tužkou
VI.

"RÁJ" BUDOUCNA.

PŘÍŠTÍM STOLETÍM!

Vím - dobo - jaká jsi!
Nápis tvůj hlásá:
"Výtečné klobásy
- z lidského masa...!"Budoucna "ráj".

Zrak můj jasně do budoucna vidí!
Neshlédá tam žádné více lidi!
Zří tam jen netvory dvounohé,
- neznající morálky ni, nace... -
- uvyklé jen o kus chleba rvát se
a hájiti - žití ubohé...!

*

Lidstvo po staletích.

Sta let dlím již na věčnosti!
Touhou hořím - zvědavostí:
"Dole s lidmi - jak je s těmi?"
V nebes klenbě spatřím otvor...! -
Dychtivě pohlédnu k Zemi... -
- Úžasem zůstanu němý:
Plno šelem...! - Plno potvor...!

*

Lidstvo až - dohýří!
(Poslední dnové lidstva.)

Ne hlady lidé vyhynou! -
Lidé zhynou vlastní vinou!
Lid bude zmírat bezdětek -
a co zbude - bude - zmetek!

*

Lidstvo budoucna nebude mít pět
smyslů.

Čtyry smysly v budoucnosti
člověk bude mít:
Zrak - sluch - čich - hmat a - pak dosti!
Scházet bude - cit! -

*

Nezdařený výlet do vesmíru.

Lidstvo - hnáno elektřinou -
na hvězdu chce opět jinou...!
- Přírodě se - bohu, rouhá! -
Cesta nebude však - dlouhá!
Hlas nebes jen zahřmí: "Ouha!"
- Slétne stroj i s - chamradinou...!
- Z "polobohů" - směs je pouhá - -!
- Elektřina z "kaše" čouhá! -
- Tak bude, až - věky minou! -

*

Co čeká lidstvo?

Nechtěl bych žít doby příští
na té Zemi - mrchovišti!
Zem' jedním bude hřbitovem!
- Umrlčinou bude cítit!
Prašerední budou tvoři,
jež dnes ještě lidmi zovem!
Druh druha se bude štítit,
kostmi budou chrastit - "svítit" -
- bezzubí, bezvlasí, choří
trpaslíci bez pohlaví...!
- Odporní hladovci draví!
- Za živa hnijící davy!
- dávící se v mrtvol moři...!

*

Lidé - země cizopas!

Kdež jsou ty časy,
kdy Zemi husté kryly vlasy,
- mohútný a bujný les!
Jak sestárla! Chudák dnes
hlavu věsí, vždyť se těší
veliké již místy pleši -
skoro všechen vlas jí slez'! -
Občas kýchne! Mocná ústa
rozevrou se, láva hustá
vychrlí se z mocných plic...
- a smrduté plyvá plyny,
bude mít as souchotiny,
- podle známých definic!
A jak již je zanedbaná!
- znečištěná, rozdrápaná!
- Hmyzu na ní přesila...!
Krev jí ssají milliony!
Ryje v ní a skáče po ní
lidská veš - jak kobyla!
Drbe ve vzdušném se rouše!
Když havěť příliš kouše,
odpovídá bručením...
Jež zní ale jak sta hromů - -
- otřásá svou koží k tomu,
zvem' to - země-třesením...!
Jestli jednou dopálí se!
- Štípat-li se nedá více!
- Přichystá se k odvetě!
- Začne mačkat ten hmyz drzý!
To bude pak pláče, slzí
a poprasku po světě!
Mrzuta je též již k stáří!
Zřím zlověstné chmůry v tváři,
- čtu v nich jako v slabikáři:
"Běda lidstvu, - osvětě!"

KONEC

<<< 2. část
Odkaz na celé toto dílo:
POZNÁMKA:

[1] nace - cháska, sebranka, banda, pakáž... - pozn. Mis.
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm