Antirasismus je jen novým druhem rasismu

14. února 2011 v 14:19 | Misantrop


Kdo ví, jak se tvoří živočišné druhy, totiž tak, že díky odlišnému prostředí nebo díky vnitřní stavbě té které bytosti vyraší nová odnož na rozmanitém stromě života, tomu musí být divné, že se posud ještě z lidského druhu neodštěpil nový druh. Je to tím, že lidstvo řídí a drží všechno, na co dosáhne. Základem pro přežití druhu je početní síla. Proto vše, co se vymyká základnímu vzoru, musí být přivedeno zpátky do houfu - musí být polidštěno - nebo zničeno. V současné době například úspěšně ničí poslední společenstva na úrovni doby kamenné, a to s vydatnou pomocí pobožných misionářů a jiných obchodních cestujících, kteří tam zavlékají svoje nemoce, chlast a náboženství. Podobně se násilně sjednocené lidstvo zmocňuje nelidských zvířat, jakož i vlastních mláďat.

Lidská zvířata jsou šílená. Všude chtějí vidět jednotu. Všude chtějí vidět sama sebe.

Lidi vidí nebezpečí na cestě ke světovládě i ve vlastních rasách, a proto vyhubili americké Indiány a ničí další rasy, které jsou příliš samorostlé na to, aby nenarušovaly celistvost lidského druhu (viz Cikáni). Přičemž konečného cíle vyhubení lidských ras a stvoření jen jedné jediné, panantropoidní, světoobčanské rasy, lze dosáhnout i mírnějšími a plíživějšími prostředky, jako např. jejich smíšením. Takže novodobý antirasismus je jen novým druhem rasismu, a rasismus starého střihu, včetně apartheidu a rasové segregace, se ukazuje být spolehlivým faktorem pro zachování všech ras a pro budoucí tvoření ras nových. Každé vybočení z řady je tu chápáno jako nebezpečí pro další jsoucnost lidského druhu. Snad poprvé se musela postavit na stráž lidství inkvizice, posléze přebudovaná na vědu o duševních chorobách. Správně pochopila a chápe, že ti "ďáblem posedlí / blázni" jsou, nebo by mohli být, předvojem rodícího se nového živočišného druhu, jenž by mohl oslabit nebo vyhladit nehodné lidské plémě.

Náš duch vznikajícího nového druhu či naše podvědomí, naše neuvědomělé já, je tu ve hře. A ono nám říká a varuje nás: "Jsi jiný než člověk. Opustíš-li lidstvo, staneš se nelidským zvířetem a psancem." Stačí si vzpomenout, jak běsnící lidstvo dychtivě slídí po sněžném muži. Nikdo by asi nechtěl být v jeho kůži, kdyby padl lidem do rukou. Tak se octly před vyhubením důvěřivé lesní bytosti, známé pod cizím jménem Orang Utani. Od té doby už víme, že chce-li zůstat našinec živý a volný, musí se držet od lidských zvířat co nejdál.

Mírná a býložravá zvířata, která se narodila jako člověk, už nebudou snášet společný stůl, příbytek a prostředí s vraždícími lidskými zvířaty a budou vyhledávat jiná prostředí, kam lidé nepronikají. Při každém náhodném setkání s člověkem si bezděky pomyslí: "Fuj, do čeho jsem to šlápnul!" Tato nelidská zvířata budou považovat každý přírodní výjev, kde budou vidět lidskou postavu, stavení nebo pole, za škaredý.

Zde už není na místě jen opovržení. Zde náš pud sebezáchovy rodícího se nového živočišného druhu nám káže smrtelnou nenávist k lidskému rodu!

*

Vegan, tím, že nejí maso, přestává být v podstatě typickým člověkem a tudíž není již více člověkem, nýbrž od člověka zcela odlišným živočišným druhem. Neboť ti řezníci, vivisektoři a jejich pomocníci, konzumenti a podporovatelé nemohou být v zásadě veganovi bližní, a proto také nejsou. Člověk není něco, co by se dalo označit jako můj vlastní druh. Z hlediska definice živočišného druhu existuje dokonce přirozená psychologická bariéra, která zabraňuje křížit vegetariána s kanibalem. Vegan se nikdy nespáří s kanibalem. Tyto dva různé druhy lidí mohou mít různé tělesné, povahové nebo duševní odlišnosti; nesmějí se však týkat stravovacích návyků. Odluka od lože může být jakkoli dlouhá, nakonec je jen dočasná; ale odluka od stolu je zásadní propast mezi dvěma lidmi, a proto se nebudou spolu stýkat a jeden druhého vyhledávat ani mimo stůl. Po spáření vegana s kanibalem by následoval neřešitelný spor o to, jakou stravou krmit jejich společné dítě a jakou mu dát výchovu a jaké mu vštípit kulturní návyky, včetně návyků stravovacích. To a mnohé jiné překážky pomalu rozštěpuje dosud násilně homogenní lidstvo v minimálně dva hlavní nesmiřitelné živočišné druhy. Už dnes se mnozí vegetariáni dívají na své kanibalské spoluobčany s opovržením a neskrývaným hnusem jako na primitivní sprostou pakáž, již by patřilo vyhladit.
(Misantrop: der Wandervogel)

*

Svět nepotřebuje lidstvo. To bude nanejvýš jednou vyhlazeno a postupně nahrazeno nějakou novou misantropickou rasou divokých, vysoce kultivovaných lidí, ke každému jinému než k člověku mírných a nenásilných, samotářských a málo početných, tak jako kdysi v dávnověku vyhladil a nahradil člověk kromaňonský primitivního neandrtálce. Dnešní lidstvo je také příliš primitivní a také příliš překáží v cestě přírodní evoluci. Tak to končí se všemi nepodařenými zmetky, jež jsou nebezpečné sami sobě, přírodě, jež jsou brzdou přirozeného výběru. Každá slepá ulička má svůj konec a ti, kdož se po ní ubírají s nadějí na pokračování, nebo jen proto, že jednoduše není cesty zpět, dojdou jednou na konec. Lidstvo skončilo na této planetě. Již je vlastně mrtvé, jen si to dětinsky dosud odmítá přiznat. Nu, jen se porozhlédni kolem sebe, člověče, a pokus se již dnes uhodnout mezi svými bližními zástupce a první výhonky té vyšší misantropické rasy! Poznáš-li je, budeš je jistě nenávidět, tak jako oni nenávidí tebe. Ano, nejprve zanikne láska k člověku - možná, že pro lásku k přírodě - a potom zanikne i samo lidstvo.
(Misantrop: Vanaprastha)

*

Každý národ má svůj rasismus... a já byla jeho obětí.


Související článek:

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm