Citáty o sexu

22. února 2011 v 12:05 | Misantrop

Nechutné jsou zvláště jeho časté více či méně vhodné narážky na sex. Člověk je buď geniální nebo genitální. Ale Óšó prozrazuje, že na "to" myslí neustále; sex se zobrazuje v jeho myšlenkách pořád, vyplouvá "to" na povrch jeho mysli jako olej na hladinu vody, nemůže si pomoci. Občas na "to" přirozeně myslíme všichni, jsme přece zvířata; ale jen člověka tyto chlípné myšlenky naprosto pohlcují. Správný filosof má být nejenže osamělý, ale měl by také zachovávat brahmačarju, česky celibát. Obé z důvodu nerušení jeho vznešených myšlenek. Neboť sex, žena, myšlenky na ně, vrací filosofa víc než cokoli jiného k lidem, odkud ho vyhnala láska k moudrosti a nenávist k hlouposti, vrací ho k lidstvu, k němuž ho přibližují, zatímco je má nenávidět. Bůh Šiva přece podle pověstí jednou spálil boha lásky Kámu na prach, když jej tento vyrušil z askeze! A plným právem! (Významné podobenství!) Pravý filosof má být tedy nejen manušjadróhí, čili misantropem, ale i poustevníkem a světcem. Dovedu si živě představit, jaký blázinec musel panovat v Óšóvých meditačních kempech. Jednak meditace, dhján či sádhan má být opět osamělá, nic skupinového, a pak rozhodně ne tantrická, sexuální. Každá Óšóva nadržená "žákyně" se mu jistě velmi ráda a ochotně nabízela a on jistě milerád tímto jejím "svatým uctíváním" nepohrdl, dokud žil. On jí už názorně předvedl, co to znamená "proniknout co nejhlouběji do podstaty Boha" a "spojit se s Nekonečnem"!
(Misantrop: Vanaprastha)

*

Průšvih sexuality je prostý: tkví v nároku. Jakmile se dotkneš nesvého těla a ona tvého nesvého, jakmile se spojíte, a dopadne to šťastně, ihned, vzápětí se vaše situace podstatně mění, tj. z procítění a adorování je možnost kořistění a vykořisťování... Potencialita posvátného mění se v realitu infámního - nakonec v peníze, v cokoli... Propadavým můstkem této ďábelské lsti je rozkoš, deset vteřin..., to je něco příšerného, jak je to ustrojeno..., a nikdo nikdy to nepochopí..., dochází k nejtrapnějším kolenolezeckým scénám..., pryč od toho hnusného kšeftu.

Sexualita, tato nejpřirozenější a nejnezbytnější funkce ve stvořené přírodě, se u člověka proměňuje v peklo. V peklo proto, že znamená vždy závislost, úplnou ztrátu soudnosti a ponížení a sebeponížení. Peklo lidské sexuality tkví v závislosti, v sebeponížení naprosto identickém, jakým je addiction na alkoholu a drogách. Pozoruju to už třicet let, a jak stárnu, odvracím se od toho se stále stoupajícím, či spíše prohlubujícím se zhnusením. To nikterak neznamená, že jsem mimo nebezpečí. Ale mohli bychom o tom mluvit ne hodiny, ale týdny, a dospějeme jen k tomu, že člověk je jediný tvor, který zneužívá, przní a zhrzuje.

Jedním z nejúkladnějších nepřátelů, spíše než lidského rodu, lidí - je sexuální chtíč. Ve chvíli, jak jeho nebo její příslušníci a příslušnice ucítí dole onu nedefinovatelnou mohutnost, neodolatelně příčivou a hltavou sílu - všechno se mění. Drtí se škála hodnot, ostatně vždy měnlivá a vždy problematická. Tentokráte se však drtí úderem karate na svršku cihlových tašek. Vše je náhle, vše je teď, mizejí Bůh i Satan, vše jde v podstatě k čertu, po česku do prdele. Nejmocnější síla v člověku, vedle síly sebeuchování, její nutně mystický původ, soudě podle mohutnosti a neodolatelnosti slasti - stává se devastátorem, co hůř, devalvátorem všeho. To vše trvá nadto jen pár vteřin. A pak že nejde o past? A pak že nejde o život a smrt, o zpustošení a zásev, bytí a nicotu právě teď a vždy a všude? Jen mi sem neserte morálku! Jen mi sem neserte moralizování! Iracionální absurdanda; jde jen o náturu, která a jak ji snese.

Sex je neuvěřitelně tyranizující, vyroňuje ze sebe jed a jen jed. Zkrucuje tě do ploskohlavce, který líže vlastní řetězy.
Není nic horšího než lidský sex; kolik lidí zničil? kolik mužů a žen vedl za sebou jak vola na obroučce? Nejde ani tak o to, že se pod jeho vlajkou odehrávaly nesčíslné prasárny; spíš jde o to, že zvláštním způsobem si podrobuje a kořistí lidskou mysl, ji donekonečna špiní a zavádí. A pak se jen tak řekne: zamrdáme si, milostivá? Anebo: pojď, já ti na to šáhnu! Anebo ve výtahu, anebo ve sklepě, prostě kdekoli, kdykoli... Je to absence všeho rozumu a esence všeho hnusu. Zvířata, povšimněte si, se toho nikdy nedopouštějí, jen ve vhodný čas a jen pro rozplemenění. Ale takzvaný člověk? Člověk je bytost, která se vymkla, vymkla se ze všech měr a vah, a gustuje si v tom.
(Ivan Diviš: Teorie spolehlivosti)

*

Musím se držet dál od žen. Čím déle vydržím bez sexu, tím líp. Když jsem se ženou, slábnu. Nikdo mi není blízký, a když jsem v těsném kontaktu se ženou, snažím se vyprostit sám ze sebe. Lžu si, a to je na hovno. Abych mohl dělat, co potřebuji, nemůžu se s nikým sbližovat.
(Henry Rollins: Nejsem tu moc často?)

*

A splynutí s přírodou, to je lepší než sex, než tělesné spojení se ženou, protože je to absolutnější, ano duchovnější vztah, který můžete kdy navázat.
(Misantrop: Reinlebensborn)

*

Neodsuzujte masturbaci. Je to sex s někým, koho máme rádi.
Woody Allen

*

Sex je něco lepkavého, co člověka více potřísňuje, než uspokojuje.
André Gide

*

Sex je největší nic všech dob.
Andy Warhol

*

Snažte se ovládat čtyři věci: Žaludek, spánek, sex a prchlivost.
*
Střezte se sexu! Od něho není daleko k lásce a odtud je k manželství již jen krůček.
Václav Dušek
*
Pokud jde o všechen ten povyk okolo sexu, pro tělesnou rozkoš půjdu raději ke svému zubaři.
John Waugh
*
Společenská omezení, století od století přísnější, zužují a pokřivují naši citovou energii a zvlášť sexuální život kulturního člověka je těžce poškozen. Působí někdy dojmem zanikající funkce, tak jak se to jeví u našich orgánů, našeho chrupu a našich vlasů. Duše člověka se však tajuplným způsobem nedá oklamat o tom, že za bezpočet nových, dokonalejších ukojení rozkoše, jež jí dennodenně předstírají umění, vědy, technika, ovládnutí přírody a jiné životní příjemnosti, jí byl vzat nějaký jiný, plnější, divočejší a přirozenější druh slasti. Něco v nás, snad biologicky utajeno v nějakém koutě mozkových cest a proudící spolu s krví našimi tepnami, se v každém z nás mysticky rozpomíná na onen prapůvodní stav bez sebemenší vnitřní zábrany: všechny ty dávno kulturou přemožené instinkty, krvesmilstvo, otcovražda, pansexualita straší ještě v našich přáních a snech.
*
Když se z chlapce stává muž, přestává se zajímat o mámu a začíná se zajímat o ženy. Zajímá ho ovšem sex, nikoli duše. Sex ho zajímá a zaujme natolik, že je schopen se s ženami dorozumět, to znamená snížit se na jejich úroveň k jejich hlouposti a bavit se s nimi.
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm