Hésiodos: Železný věk (výpisky)

9. března 2011 v 21:02 | Misantrop |  Četba

ΈΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΈΡΑΙ
*
PRÁCE A DNI
.
25 ... Hrnčíři závidí hrnčíř a nepřeje tesaři tesař,
........na žebráka zas žárlí žebrák a na pěvce pěvec.
.
40 ...Oni nevědí, bloudi, že půl je víc nežli všecko,
.......ani jak dobře se o cibuli a o slézu žije.
.
47 ...On ale Zeus nám schoval chleba, jsa rozlícen v srdci,
.......protože Prométheus, ten ošemetník, ho přelstil;
.......proto si vymyslil žal a starost na lidské plémě.
.
50 ...Schoval oheň; a ten mu výborný Íjapetovec
.......ukradl, Diovi věhlasnému, a donesl lidem
.......v duté holi a za zády Dia, vladaře blesků.
.
.......Rozlícen mrakotřas Zeus ho potom oslovil takto:
......."Synu Íjapetův, ty chytráku, nad něhož není!
55 ...Plesáš, žes ukradl oheň a moje ošidil srdce -
.......k veliké pohromě sobě a k pohromě budoucím lidem.
.......Za ten oheň jim já zas daruji zlo, kterým všichni
.......v duchu se budou kochat a vlastní neštěstí hýčkat."
.
90 ...Zpočátku totiž si na zemi žila plemena lidská
.......stranou zlého a bez protivenství a bez těžké práce,
.......bez nemocí, jež smrt a bolest přinesly lidem;
.......lidé přec vůčihledě a rychle v starosti stárnou.
95 ...Žena1 však se sudu sňavši svou rukou široké víko
.......ven je pustila všecky - a lidem hoře a bědu.
.
109 ...Nejprve zlatý věk a zlaté smrtelné plémě
110 ...stvořili nesmrtelní, co bydlí v olympských sídlech.
........Oni žili v ten čas, kdy na nebi kraloval Kronos;
........nejinak žili než bozi a neměli starostí v srdci,
........bez práce, bez protivenství a běd; ani starobu vetchou
........neznali; věčně ruce i nohy majíce stejné,
115 ...z hojnosti všeho se těšili, zlo se jich nedotklo žádné;
........mřeli tak lehko, jako když usne; na dosah měli
........všecko dobré a sklizeň jim dávala plodistvá země
........od sebe sama, a hojnou a bujnou; oni se chutě
........dělili o dílo v klidu v tom nadbytku všelikých darů.
.
127 ...Druhé pokolení, už stříbrné, o mnoho horší
........potom stvořili bozi, co bydlí v olympských sídlech;
........ani vzrůst, ani mysl už nemělo jako to zlaté.
.
143 ...Otec Zeus pak třetí plémě smrtelných lidí,
........bronzové, stříbrnému už nikterak podobné, stvořil,
145 ...z jasanů, hrozné a obrovité; ti o žalné dílo
........Áreovo a násilí dbali a nejedli chleba,
........nýbrž srdce tvrdé jak ocel měli a zpupné;
........strach je potkat a strach se dotknout té veliké síly,
........pádných paží, jež na hrubém trupu od ramen rostly.
152 ...Vlastníma rukama oni se navzájem pobivše sešli
........do domu zatuchlého a k zimomřivému Hádu
........beze slávy; i je, ač bývali strašní, si vzala
155 ...černá smrt a opustili svit jasného slunce.
.
174 ...Kéž jsem se neoctl já mezi muži pátého věku,
175 ...kéž jsem umřel dřív nebo přišel na svět až potom!
........Nyní je totiž už železné plémě; to oddechu nezná
........od běd a lopot za dne a nemá pokoje v noci.
180 ...Zahubí Zeus i toto smrtelné plémě.
.
182 ...Otec synům už nebude vhod, ani synové otci,
........hostiteli se znelíbí host a příteli přítel,
........rodný bratr už nebude milý, jak bývalo dříve.
190 ...Nebude ve cti, kdo stojí v slovu, a spravedlivého
........ani dobrého muže si nebudou vážit; to spíše
........násilníka a zločince; stud se ztratí, i víra
........v rukoudání; ten horší muž bude lepšímu škodit.
195 ...Lidem nešťastníkům se na paty pověsí všechněm
........zlolajná závist, škodolibá a ošklivá v tváři.
200 ...I nezbude smrtelným lidem
........nic než bída a žal - a nebude pomoci od zla.
.
293... Nejlepší ze všech je ten, kdo na vše sám od sebe přijde.
.
305 ...Z potu a lopoty včel si oni bezpracně tyjí,
........darmožrouti.
.
365 ...Lépe mít všecko doma, vždyť číhá za dveřmi škoda.
.
373 ...Pro nastrojený zadek a pro ženu neztrácej hlavu.
........Lichotně šveholí ona - a po tvé stodole šilhá.
375 ...Ten kdo uvěřil ženě, ten jak by se lupičům svěřil.
.
391 ...Oráč ať sije nahý a nah ať pohání voly,
........nahý ať žne, chce-li v pravou chvíli mít hotovo každé
........dílo Démétřino.
.
726 ...Ne abys močil stojmo a tváří obrácen k slunci;
........jakmile zajde, až do slunce východu pamatuj na to,
........nemočit podle cesty a ani na cestu v chůzi,
........ani se neobnažuj; vždyť noci blaženým2 patří;
730 ...bohabojný a moudrý muž to odbude sedě
........nebo obrácen ke zdi a k pěkné ohradě dvorce.
.
732 ...Jestliže semenem pyj máš potřísněn, poblíže krbu
........ve svém domě se neukazuj a ohni se vyhni.
.
736 ...Vodou libotokou skrz plynoucí řeky se nebroď,
........dokud se nepomodlíš a shlédna na krásné vlny
........ruce si neumyješ v té čiré rozkošné vodě.
........Řeku kdo přebrodí hříšně a neumyje si ruce,
740 ...na toho nevraží bozi a časem naň uvalí hoře.
.
752 ...Také ať žádný muž si kůži nedrhne v lázni
........po ženě; časem i za to by na něho neblahý přišel
........trest.
.
756 ...Řekám spějícím k moři, těm ani do ústí nemoč,
........ani do pramene a velmi si na to dej pozor;
........ani si u nich neulevuj; to nosí jen škodu.
.
791 ...Dvacátého, v den velký a plný, chytrého chlapce
........přivedeš na svět; ten ostrovtipu má nadmíru mnoho.3
.
.
.

ΘΕΟΓΟΝΊΑ
*
ZROZENÍ BOHŮ
.
588 ...Bohy Nesmrtelné a smrtelné lidi jal úžas
........nad tou náhlou léčkou, s níž rady si nebudou vědět.
590 ...Od ní pochází totiž to samičí pohlaví, ženy,
........od ní4 je ženské pokolení, to škodlivé plémě.
........Se smrtelnými muži co pohroma zlá ony bydlí;
........chudobu krutou, tu nenesou s nimi, blahobyt ano.
600 ...Nejinak nebeský hřímatel Zeus i smrtelným mužům
........na jejich zkázu dal ženy, ty družky pro darebnosti;
........ale i další zlo jim poskytl namísto dobra.
.
.
ΤΈΛΟΣ
*
KONEC

.
..
.
POZNÁMKY:


1 Žena, tj. Pandóra (Pandóré = česky "obdarovaná vším"). - poznámka Misantropova.
2 blažení - tj. bozi. - pozn. Mis.
3 Dvacátého se narodili např. E. Bondy (*20. 1. 1930), F. Hölderlin (*20. 3. 1770), H. Ibsen (*20. 3. 1828), Ovidius (*20. 3. 43 př.n.l.), P. Boulle (*20. 2. 1912) nebo A. Hitler (*20. 4. 1889); 20. března a 20. prosince se každým rokem dvakrát také jakoby znovu rodí Hélios, slunce; tak možná tady je původ této pověry. - pozn. Mis.
4 od ní - tj. opět od Pandóry, původkyně všeho zlého. - pozn. Mis.
.
.
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm