Lidstvo nemá budoucnost - 2.

27. května 2011 v 20:42 | Misantrop
Není žádná budoucnost

Příští století bude věkem misantropickým a Já, tvůrce a vynálezce této anti-humanistické filosofie - misantropismu - budu uctíván jako její první prorok. Tento věk se nezadržitelně blíží. Génius je posel budoucnosti, takže mi budete muset důvěřovat, Já tam byl.
Optimistická prognóza budoucnosti by vypadala takto: nepočetní misantropové žijí šťastně uprostřed svých zahrad, jež jim zajišťují blahobyt za minimum námahy. Ale protože se lidé zásadně nemění, není optimismus na místě. Lidé zdegenerují, vybijí se sami, podlehnou nějaké pandemii nebo je smete nějaká katastrofa. To je jejich reálná budoucnost.
(Misantrop: Škarohlíd)

*

Problém, jejž tímto kladu, není v tom, co má vystřídat lidstvo v sledu bytostí (- člověk jest koncem -): nýbrž v tom, který typ člověka máme vypěstit, máme chtít, jakožto hodnotnější, života důstojnější, budoucností jistější.
Všechno, co je v instinktech blahodárného, co v nich podporuje život, zaručuje budoucnost, budí nyní nedůvěru. Žíti tak, že už nemá smyslu žít, to se teď stává "smyslem" života...
(Friedrich Nietzsche: Antikrist)

*

Žijeme-li svrchovaně, je představa smrti nemožná, neboť přítomnost již není podřízena nárokům budoucnosti.
(Georges Bataille: Svrchovanost)

*

"Žádná věc nemůže být příčinou sebe samé" (toto je argumentem proti existenci boha). Všechno už vlastně předem existuje - je jsoucí - a to, co pokládáme za vznik věci, je vlastně jenom její vyjevení se z dosavadní nepřítomnosti, kterou nazýváme budoucností.
(Egon Bondy: Indická filosofie)

*

"Řekl jsem studentům, že ve jménu budoucnosti lidstva doufám, že jsou všichni sterilní."
(John Kennedy Toole: Spolčení hlupců)

*

Tento člověk budoucnosti, který nás vykoupí z dosavadního ideálu právě tak jako z toho, co z něho muselo vyrůst, z velkého hnusu, z vůle k nicotě, z nihilismu, toto vyzvánění k poledni a k velkému rozhodnutí, které opět osvobodí vůli, které Zemi navrátí její cíl a člověku jeho naději, tento Antikrist a Antinihilista, tento vítěz nad bohem a nicotou - ten musí jednou přijít...
(Friedrich Nietzsche: Genealogie morálky)

*

Život je krátký a pravda působí do budoucnosti a žije dlouho: řekněme tedy pravdu.
Hluboký spánek nelze za přítomnosti jeho trvání vůbec odlišit od smrti, do níž často, např. při zmrznutí, zcela souvisle přechází, nýbrž jen pro budoucnost, totiž s ohledem na probuzení.
Vidíme-li, jak se pořád pracuje pro budoucnost, která potom končí bankrotem - jak se pak člověk může neohlížet po odměně za toto všechno umění a námahu, po účelu, který mají před očima živočichové tak neúnavně usilující, zkrátka ptát se: Co z toho? Co se dosahuje touto živočišnou existencí, která vyžaduje tolik opatření?
(Arthur Schopenhauer: Svět jako vůle a představa)

*

"RÁJ" BUDOUCNA.

PŘÍŠTÍM STOLETÍM!
Vím - dobo - jaká jsi!
Nápis tvůj hlásá:
"Výtečné klobásy
- z lidského masa...!"

Budoucna "ráj".
Zrak můj jasně do budoucna vidí!
Neshlédá tam žádné více lidi!
Zří tam jen netvory dvounohé,
- neznající morálky ni, nace... -
- uvyklé jen o kus chleba rvát se
a hájiti - žití ubohé...!
*
Lidstvo po staletích.
Sta let dlím již na věčnosti!
Touhou hořím - zvědavostí:
"Dole s lidmi - jak je s těmi?"
V nebes klenbě spatřím otvor...! -
Dychtivě pohlédnu k Zemi... -
- Úžasem zůstanu němý:
Plno šelem...! - Plno potvor...!
*
Lidstvo až - dohýří!
(Poslední dnové lidstva.)
Ne hlady lidé vyhynou! -
Lidé zhynou vlastní vinou!
Lid bude zmírat bezdětek -
a co zbude - bude - zmetek!
*
Lidstvo budoucna nebude mít pět
smyslů.
Čtyry smysly v budoucnosti
člověk bude mít:
Zrak - sluch - čich - hmat a - pak dosti!
Scházet bude - cit! -
*
Nezdařený výlet do vesmíru.
Lidstvo - hnáno elektřinou -
na hvězdu chce opět jinou...!
- Přírodě se - bohu, rouhá! -
Cesta nebude však - dlouhá!
Hlas nebes jen zahřmí: "Ouha!"
- Slétne stroj i s - chamradinou...!
- Z "polobohů" - směs je pouhá - -!
- Elektřina z "kaše" čouhá! -
- Tak bude, až - věky minou! -
*
Co čeká lidstvo?
Nechtěl bych žít doby příští
na té Zemi - mrchovišti!
Zem' jedním bude hřbitovem!
- Umrlčinou bude cítit!
Prašerední budou tvoři,
jež dnes ještě lidmi zovem!
Druh druha se bude štítit,
kostmi budou chrastit - "svítit" -
- bezzubí, bezvlasí, choří
trpaslíci bez pohlaví...!
- Odporní hladovci draví!
- Za živa hnijící davy!
- dávící se v mrtvol moři...!
*
Lidé - země cizopas!
Kdež jsou ty časy,
kdy Zemi husté kryly vlasy,
- mohútný a bujný les!
Jak sestárla! Chudák dnes
hlavu věsí, vždyť se těší
veliké již místy pleši -
skoro všechen vlas jí slez'! -
Občas kýchne! Mocná ústa
rozevrou se, láva hustá
vychrlí se z mocných plic...
- a smrduté plyvá plyny,
bude mít as souchotiny,
- podle známých definic!
A jak již je zanedbaná!
- znečištěná, rozdrápaná!
- Hmyzu na ní přesila...!
Krev jí ssají milliony!
Ryje v ní a skáče po ní
lidská veš - jak kobyla!
Drbe ve vzdušném se rouše!
Když havěť příliš kouše,
odpovídá bručením...
Jež zní ale jak sta hromů - -
- otřásá svou koží k tomu,
zvem' to - země-třesením...!
Jestli jednou dopálí se!
- Štípat-li se nedá více!
- Přichystá se k odvetě!
- Začne mačkat ten hmyz drzý!
To bude pak pláče, slzí
a poprasku po světě!
Mrzuta je též již k stáří!
Zřím zlověstné chmůry v tváři,
- čtu v nich jako v slabikáři:
"Běda lidstvu, - osvětě!"
(Josef Ladislav Procházka: Chaos na Zemi)

*

Avšak největší ztrátou života je odklad, ten připraví člověka o nejbližší den, ten mu vezme přítomnost slibem budoucnosti.

*

Někteří lidé se domnívají, že vzhledem k rostoucímu přelidnění a ubývání přírodních zdrojů nás v brzké budoucnosti čeká nějaká nová forma celosvětového kanibalismu. Tomu bych věřil, jak znám lidi.

Renčín 3
Pane profesore, obracím se na vás, jako na jednoho z našich největších odborníků v oboru futurologie, s otázkou - jak si představujete budoucnost lidstva?
(Renčín)

část třetí --->

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm