Bez začátku ... bez konce (citáty)

22. července 2011 v 14:24 | Misantrop
*

Existence je nekonečný proces. Není žádný začátek, doopravdy, a nemůže být ani žádný konec. Jak by mohl být začátek? Začátek znamená, že předtím nic nebylo. Jak by však tento svět mohl vzniknout z ničeho?
*
*
*
Nebylo úniku. Život byl prostě čekáním na začátek další směny.
*
*
*
Po "triumfální premiéře" Andaluského psa se na policejní komisariát dostavilo čtyřicet nebo padesát donašečů a tvrdilo, že "ten obscénní a krutý film se musí zakázat". To byl začátek dlouhé řady urážek a výhrůžek, které mě pronásledovaly až do stáří.
*
*
*
"Copak příroda," slabě se usmál Sanin a mávl rukou. "To se jen tak sluší říkat, že příroda je dokonalá... Po pravdě řečeno, je stejně nedokonalá jako člověk: každý z nás si dovede představit svět stokrát lepší než ten dnešní a přitom ani nemusí příliš namáhat svou představivost... Proč by nemohlo existovat věčné teplo, světlo a věčně zelená, rozkvetlá zahrada, která by pokryla celý svět? My nejsme jeho začátek, a tudíž ani konec. Naše úloha je čistě pomocná a očividně pasívní."
*
*
*
6. května 1527 byl Řím dobyt a vypleněn vojsky císaře Karla V. (pověstné Sacco di Roma, kdy se po celé týdny loupilo, plenilo a vraždilo). Sám papež se spasil útěkem do Andělského hradu. Toto datum se stalo osudným Římu a renesanční kultuře vůbec, vyvolalo katolickou reformu, a znamenalo tak konec jednoho způsobu života a začátek nového. Událost byla současníky vykládána jako boží trest za zesvětštělou morálku.
*
*
*
Misantropie je začátek moudrosti.
*
*
*
Z přírody známe četné případy nenávisti k jedinci nějak odlišnému, třeba albínovi nebo raněnému. Nejsem takový případ. Nejsem, vážení. Ale kdybych byla, jako lidé jste nikdy neměli právo se mnou jednat podle toho. Jako bestie - ano! Opakuji k tomu znovu, že veškerá moje aberace je získaná. S tímto tvrzením nemohu obstát, pakliže ho nemohu dokázat, tak jako nikdo - ani Einstein - nemůže dokázat absolutní konec a absolutní začátek.
*
*
*
Málokdy je konec jednoho horší, než začátek druhého!
(irské přísloví)
*
*
*
Začátek bible obsahuje celou psychologii kněze. - Kněz zná jen jedno veliké nebezpečí: to je věda, - zdravé ponětí o příčině a následku.
(Friedrich Nietzsche: Antikrist)
*
*
*
Beatles tvoří přechod od jazzu k rocku. Tkvějí ještě posledním vlášením v přirozenosti, a tedy v lásce. Přehrávám si obligátní pásek, ale Beatles téměř není slyšet pro nepřetržitý potlesk, asi tak jako není slyšet Velkého Maa pro nepřetržitý potlesk. A to je tomu všemu třicet let. Rock však, který ilustruje už jen rozpad a surové šílenství, je rovněž na konci. Co bude následovat, může být už jen házení ostrých nožů a granátů z jeviště do publika (které si to nechá líbit) anebo "vzestup" k nějaké snesitelnější formě hudby podle toho, jak svět nahlédne svou nemožnost a začne se samopohybem zachraňovat. Neboť rock je na dně, i rockoví šílenci začínají žít z tantiém nepravým životem rentiérového blba a už jim to taky nestojí tak jak dřív. Nic není slyšet, snad jen ten začátek nové hudby.
*
*
*
Každé teogonii v prvé řadě chybí začátek a konec. U Jehovy ani u Krona ani u žádného jiného prvotního boha neznáme jejich otce a otce jejich otců, neznáme ani jejich smrt. Tady lidská fantazie selhává. A lidskému rozumu to přesto nepřipadá nelogické. Není to tím, že Bůh je nesmrtelný, věčný, nebo že vesmír je nekonečný nebo věčný - nekonečné a věčné jsou jen lidské lži a lidská hloupost. Boha-Stvořitele nemůžeme dost dobře ani vyvrátit ani potvrdit. Je to tím, že existence něčeho nebo někoho takového je prostě nemožná. Bůh neexistuje nikoli proto, poněvadž ho nikdo neviděl, nebo protože není dokázán. Ne, Bůh neexistuje jedině proto, že není možné, aby byl nějaký! Takhle universum ani nic v něm nefunguje. To bychom snadno poznali, kdybychom Boha nepotřebovali za jinými účely, namnoze špatnými a pokryteckými. Poznali bychom to lehce, kdybychom dovedli a chtěli poznávat přírodu, jaká skutečně jest; že v ní není nikdo vševládným suverénem; že v ní neexistuje žádná pevná hierarchie, žádní vyšší a nižší, každý vyniká v něčem jiném a všichni jsou lepší než člověk; že každý potřebuje a zároveň i ovlivňuje druhého, nikdo nestojí stranou, výš, na nebesích (jak?, kde?, z jakého pevného bodu pohybuje tento neznámý zeměkoulí?); naopak všichni jsou vtaženi do jednoho soukolí, jež se tak dlouho chaoticky zmítá, až se uvede nakrátko - než upadne znovu do chaosu - do skřípajícího souladu, v němž všichni ovlivňují všechny a zároveň jsou ovlivňováni dalšími. Existuje tedy jen síla přírody, latinsky vis naturæ; ta jedině působí, nikoli mocnost nadpřirozená, vis supernaturæ! Neexistuje jeden jediný Bůh, nýbrž nekonečné množství entit, jež si jsou samy svými vlastními bohy. Bůh jsem Já, bohové jsou všechna zvířata, všechny rostliny, všechno živé, co tvoří nad sebe sama; bohem je i oheň, vítr, řeka a veškeré vodstvo, Slunce a nerosty, bohyně jsou Země a Luna, planety a hvězdy, černé díry... Toto nekonečné množství bohů však nazýváme přírodou, nikoli nadpřirozeností! Ale něco takového člověk nikdy neuzná. Ne, to by ho vrátilo zpátky na zem, mezi zvířata. Ale člověk již nepatří ani do nebe, ani do přírody. Člověk zdegeneroval; dávno ztratil půdu pod nohama a v nastalé panice ztratil nakonec i hlavu. Jen život zatím neztrácí...
*
*
*
Co je od začátku chybné, to se během času nemůže spravit.
(Paulus)

*
*
Moc rád jsem svědkem toho, jak se dokonce i domácí zvířata znovu dožadují svých přirozených práv - stačí mi jakýkoliv důkaz, že zcela neztratila své původní divoké návyky a sílu, jako když kráva mého souseda začátkem jara uteče z pastvy a odvážně plave přes řeku, která se v té době stává chladným, šedivým, sto třicet až sto šedesát yardů širokým proudem, rozvodněným díky roztátému sněhu. Je jako bizon, co překračuje Mississippi. Tento hrdinský skutek dodává v mých očích, jež jsou tím pohledem poctěné, stádu skotu jistou ctnost. Pod tlustou kůží dobytka a koní se na neomezenou dobu zachovaly zárodky instinktu, podobně jako semena v útrobách země.
(H. D. Thoreau: Chůze)
*
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm