Velicí duchové všech dob

13. července 2011 v 12:49 | Misantrop
Velicí duchové všech dob

Za našich dnů mimořádní duchové musí brát v úvahu lidi, na které by vlastně neměli nikdy ani pomyslit bez újmy na cti.

*

Sny jak duchové k nám plují zdaleka,
mluví k nám hlasem Sibyl věštících.
(lord Byron: Sen)

*

Eminentní duchové jsou vždy vysazeni proti každému rušení, přerušování a odvádění pozornosti, především však proti násilnému vyrušování hlukem, zatímco ostatní to nepovažují za nic zvláštního.
(A. Schopenhauer: O hluku a zvucích)

*

V pohrdání jakoukoli ctižádostí lze nalézt jeden ze základních principů pozemského štěstí. Cožpak skutečně není možné, aby navzdory tomu, že génius je obvykle nezbytně ctižádostivý, byli nejvyšší duchové povzneseni nad všechno, co bychom mohli ctižádostí nazvat?
(E. A. Poe: ARNHEIMSKÉ PANSTVÍ
neboli
ZAHRADA V KRAJINĚ)

*

Velcí duchové všech dob dávali volnému času největší hodnotu. Neboť volný čas jednoho každého je natolik hodnotný, jak je hodnotný on sám.

Dějiny umění a literatury proto také vůbec učí, že nejvyšší výkony ducha byly zpravidla přijímány s nelibostí a v nemilosti zůstaly tak dlouho, než přišli duchové vyššího druhu, jimž měly co říci.

Velcí duchové musejí mezi lidmi žít, aniž by však k nim vlastně patřili, a proto se už od mládí cítí jako od jiných značně odlišné bytosti.

Opravdoví velcí duchové létají jako orli sami ve výšinách.

Všichni duchové jsou neviditelní pro toho, kdo žádného ducha nemá.

*

I kdyby se všichni velcí duchové, kteří se kdy zaskvěli, v tomto shodli, nikdy by se dost nevynadivili této zabedněnosti lidského myšlení: lidé nestrpí, aby se někdo zmocnil jejich hospodářství, a dojde-li k sebemenšímu sporu o mezníky, hned sahají po kamenech a zbraních, avšak dovolují druhým, aby zasahovali do jejich života, dokonce sami přivádějí ty, kteří se pak stanou jeho pány. Nenajde se nikdo, kdo by se chtěl dělit o své peníze, a mezi kolik lidí každý rozdělil svůj život! Jsou skrbličtí při uchovávání dědictví, jakmile však jde o čas, marnotratně plýtvají jediným majetkem, při němž je lakota čestná.
(Seneca: O krátkosti života)

*

Lidstvu zatím pomohli nejvíce kupředu duchové vskutku silní a zlí. Nové je však za všech okolností zlé, neboť chce dobývat, porážet staré hraniční kameny a staré předměty úcty; a pouze staré je dobré!

*

Mé svědomí ducha chce tomu tak na mně, abych jedinou věc věděl a jinak o všem ostatním byl nevědomý: hnusí se mi všichni polovičatí duchové, všichni zamžení, kolísající, blouznící.

*

Vypravuje se o kouzelnících, kteří všelijakými magickými formulemi do své světnice svolávají ohromný zástup duchových postav. Jejich zaklínání je tak mocné, že se brzy zaplní všechen prostor, a duchové, dotírající až k samému okraji malého, na zemi vyznačeného kruhu, se stále rozmnožují kol něho a nad hlavou mistrovou, víříce ve věčných proměnách. Každý kout je přecpán a každá římsa obsazena, ohromná vejce se rozrůstají a obrovité postavy se stahují do tvaru hub. Ale nešťastnou náhodou kouzelník zapomněl slovo, kterým by zarazil tento strašidelný příval. - Tak seděl Vilém, a silně jako nikdy předtím se v něm pohnuly tisíce pocitů a schopností, které neznal, ba o nichž dotud neměl ani tušení. Nic ho z tohoto stavu nedokázalo vytrhnout a velmi ho mrzelo, když někoho napadlo ho navštívit a vykládat mu o tom, co se děje venku.

*

Nejsilnější duchové milovali zvířata o to víc, oč lidi méně; lidi nenáviděli nebo opovržlivou lhostejnost k nim cítili; mezi cítěním se zvířaty a lidmi není pouze rozdílnost, ale antagonismus; mizantrop a zoofil jsou komplementárními pojmy.
(L. Klíma: Soucit se zvířaty)

*

Nejsem filozof a nikdy jsem neměl schopnost abstrahovat. Pokud se někteří filozofičtí duchové nebo ti, kdo se za ně považují, usmívají nad mými řádky, jsem rád, že jsem jim připravil veselou chvilku.

*

Velcí duchové budou odmítat být biřici lidí neschopných a žvanilů, a naopak, reprezentanti hlouposti nenávidí nic víc než hlavu, která nad nimi vyniká.
(A. Hitler: Mein Kampf)
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm