"Floccinaucinihilipilification" - to je halabala

26. srpna 2011 v 14:49 | Misantrop
Víte, co se říká o samorostlém "člověku", který je nezávislý v myšlení a v konání si dělá co chce: Že "roste jako dříví v lese". To je věta, u níž nevím, která její část mě uráží víc. Zda to "dříví", které však když roste není žádným "dřívím", nýbrž živým stromem, živou bytostí a teprve až po smrti se stává "dřevem", podobně jako člověk není od narození kostlivcem a zvíře není od narození masem. Nebo snad lidé říkají nad sotva povitým miminkem takové ty běžné něžnůstky, jako třeba: "Koukejte, to je krásná potrava pro červy"? To ani v žertu! Ale stromy a zvířata přehlížejí jako nic, jako dřevěnou věc resp. jako masitou věc! Nebo mě má víc urážet smysl té věty, který říká, že "dříví" roste jen tak, bez řádu, bez morálky, bez řádné výchovy, halabala, neuspořádaně a že teprve širočina drvoštěpova dá jeho samoúčelné existenci vyšší smysl? Toto je jejich morální ponaučení? Že i můj samorostlý život jen v podstatě zbloudil jako ztracená ovečka od stáda a jedině lidský pastýř dodá mé neužitečné existenci nějakou hodnotu tím, že mě oholí, oškube a bude mi pít krev? Ale Já, strom i zvíře máme svůj vlastní smysl, svou vlastní morálku a svou vlastní hodnotu! To člověk nemůže nikdy pochopit. No a co - Já zase nevidím jediný smysl v lidské existenci!

*

Potíž podzemních kultur spočívá v tom, že aby mohly stát ve vedlejším proudu, musejí stát v systému. Třiceti- a víceletá mánička nebo pankáč je pro mě zpodobením holého neštěstí. Pro mne je dobrá taková kultura, jež mě neustále popouzí, abych systém opustil. Kultura starověkých andských civilizací, po nichž zbyly už jen zapomenuté trosky, zarostlé pralesem, musela být na mimořádně vysoké úrovni. Zřejmě vnukla svým dědicům, aby se systému nabažili a roztroušeni prchli do okolních lesů. Kultura, jež mě zdržuje od podobného neodvratného rozhodnutí, je špatná kultura. I nudná kultura splňuje účel, nepodceňovat! Dobrá kultura je i ta, která mluví o lese jako o příbytku samoty, nebezpečí a chaosu, kde stromy rostou halabala v bujné nepřehlédnutelné nekontrolovatelné změti a kde běhají "neužitečně" zvířata bez sebekázně, kázně, bez jakéhokoliv smyslu pro pořádek a s naprostým nedostatkem lidských citů. To bude neodolatelné pro všechny milovníky divokosti a volnosti a pro všechny nepřátele poroby.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm