Pokročilá hniloba společnosti (citáty) - 1.

27. září 2011 v 1:17 | Misantrop
Ač spis sám o sobě tendenci polepšovací míti se zdá, - mne, - osobně, - ani ve snu nenapadá, vystupovati jako mravokárce! Byl by to, - vzhledem k všeobecné, - pokročilé hnilobě společnosti, - úkol nevděčný a - marný! Ať jen shnije, co hnije!
(J. L. Procházka: Chaos na Zemi)

¤¤¤

Nuže můj cíl bude dosažen, přispěl jsem dle míry svých prostředků, bych stvořil darebáka, o nepřítele více této ohavné společnosti, jež nás odírá.
(J. K. Huysmans: Naruby)

¤¤¤

Zapojit se do dané struktury různých lidských bytostí, na jejichž společnost si budete muset zvyknout, je neradostná perspektiva.

¤¤¤

Vládnoucí skupiny všech zemí se přesvědčily, že několik dalších atomových bomb by znamenalo konec organizované společnosti a tedy i konec jejich moci.
(G. Orwell: 1984)

¤¤¤

Nemocný je parazit společnosti.

¤¤¤

Začíná možná nové století, století, kdy intelektuálové a vzdělané vrstvy budou snít o tom, jak se uvarovat utopií a jak se vrátit ke společnosti neutopické, méně dokonalé, leč svobodnější.
(N. Berďajev)

¤¤¤

Studenti samozřejmě musí mít určitou obecnou představu, mají-li jednou své práci rozumět - jenomže zase ne příliš velkou, mají-li se stát co možná hodnými a šťastnými členy lidské společnosti.

¤¤¤

Lidská společnost, tak jak je organizována, je jediná podvodná hra. Je v ní mnoho dědičně neschopných - mužů i žen, kteří nejsou tak slabí, že by je museli zavírat do ústavu choromyslných, avšak nejsou ani dost silní, aby se mohli stát něčím lepším než rubači dřev a nosiči vody. Potom je ještě jeden druh hlupáků a bláznů, kteří přijímají tu podvodnou organizaci společnosti za bernou minci, uctívají ji a váží si jí. Ti jsou snadnou obětí pro druhé, kteří vidí věci jasně a vědí proto, zač ta podvodná společnost stojí.
(J. London: Bílý den)

¤¤¤

Lidstvo zcela evidentně spěje k úpadku: Šílený kolotoč výroby se netočí pro spotřebu, ale pro další výrobu. Tzv. konzumní společnost ve své podstatě nemá čas nic konzumovat.
(G. Bataille: Svrchovanost)

¤¤¤

Společnost se pokouší udělat z tebe stroj.

¤¤¤

Tak jsem tu na zemi opuštěn, nemám již bratra, bližního, přítele ani jinou společnost nežli sebe sama.
(J. J. Rousseau: Sny samotářského chodce)

¤¤¤

Matčin život byl však snad až příliš bouřlivý, byla jako utržená ze řetězu, ale psala mi, že je šťastná; je prý okouzlena tím, jak se každým dnem více a více vyřazuje ze společnosti, místo toho, aby se do ní snažila začlenit.
(G. Bataille: Matka)

¤¤¤

Přesocializovaný člověk je držen na psychologickém vodítku a tráví svůj život pobíháním po kolejích, které mu společnost položila.
(Unabomber: Manifest)

¤¤¤

Být ve společnosti i skvělých lidí brzy unaví a rozptyluje.

¤¤¤

Hlavním cílem ovšem nebylo vytvořit nové literární, malířské nebo dokonce filozofické hnutí, ale vyhodit do povětří společnost, změnit život.
(L. Buñuel: Do posledního dechu)

¤¤¤

Neodmítám navštěvovat společnost, pohovořit si, povečeřet s přáteli, ale když je už cítím dlouho ve své blízkosti, i nejdůvěrnější přátelé mě unavují, omrzí, rozčilují a já mám čím dále tím větší, neodolatelnější chuť, buď aby odešli, nebo odejít pryč, být sám.
(G. de Maupassant: Kdo ví?)

¤¤¤

Je tomu tak, svůj názor nezměním: vyhýbej se společnosti velké, vyhýbej se společnosti malé, ale vyhýbej se také společnosti jediného člověka.
(Seneca: Samota)

¤¤¤

Nevěřím ostatně, že člověk musí nutně sestoupit až na dno, jak tomu bývalo dřív, aby subjektivně poznal svoji společnost.
(J. K. Toole: Spolčení hlupců)

¤¤¤

K potírání materialismu "ohněm i mečem" vedly dva druhy důvodů: předně jednoduchost materialistických koncepcí, která jejich odpůrcům připadala jako filosofie nedůstojný primitivismus, za druhé mytická představa, že přítomnost bezbožných lidí (a materialisté byli vskutku v 99% bezbožní) ohrozí lidskou společnost trestem z nebes.
(E. Bondy: Indická filosofie)

¤¤¤

Měl smrt na jazyku. Byl jednou nohou v lidské společnosti.

¤¤¤

Společnost nevědomých je stejně strastná jako společnost nepřátel. Společnost moudrých přináší štěstí stejně jako setkání s milovanými příbuznými.
(Dhammapadam neboli Cesta k pravdě, 15:207)

¤¤¤

Kdyby se společnost rázem dala obrátit jako rukavička, a kdybychom spatřili rub, omdleli bychom všichni hnusem a hrůzou.
(A. France: Komická historie)

¤¤¤

Hlavně z vnitřní prázdnoty vyvěrá bažení po společnosti, rozptýlení, zábavě a luxusu každého druhu, které vede mnohé k marnotratnosti a potom k bídě.

¤¤¤

Když opustil úřad i společnost, začal řešit svůj životní problém jinak, přemýšlel o svém určení a nakonec objevil, že obzor jeho činnosti a denního žití je dán v něm samém.
(I. A. Gončarov: Oblomov)

¤¤¤

Skutečně vznešená společnost, taková, jaká byla na francouzském dvoře a která myslím od roku 1780 už nikde neexistuje (snad s výjimkou dvora petrohradského), nebyla lásce příznivá. Znemožňovala samotu a neposkytovala volný čas.
(Stendhal: O lásce)

¤¤¤

Třetím momentem, který je všem taoistům společný, je silně negativistická společenská kritika - ta ovšem může stejně tak dobře vést k individualistickému stažení se ze společnosti, jako i k revoltnímu postoji vůči daným řádům.

¤¤¤

Vliv dnešní společnosti na mladý dorost jest prapodivný. Společnost užívá krásných slov a nadšených rad, podává však špatný příklad sama o sobě.
(J. Hašek: Utrpení zvířat)

¤¤¤

Byla to společnost, z níž se vracím, která učinila mé srdce tak prázdným. Přišel jsem do té společnosti prostý jako dítě, shovívavý jako stařec. Byl jsem odhodlán najít tam něco dobrého. Čí vina, nenašel-li jsem nic?
(V. Dyk: Píseň o vrbě)

¤¤¤

Člověk nutně onemocněl pod tlakem té nejzákladnější ze všech změn, jimž byl vystaven, - a touto změnou bylo, že jej s konečnou platností spoutala moc společnosti a míru.
(F. Nietzsche: Genealogie morálky)

¤¤¤

Prázdnota srdce, jakou u člověka nacházíme, se stane propastí, do níž by se mohla zřítit společnost.
(A. Camus: Cizinec)

¤¤¤

Lidská společnost, společnost složená v mnohonásobné přesile z obecného průměru, nebyla dosud schopná vytvořit takový politický systém, který by byl spravedlivý a nebyl přitom založený na násilí, tedy systém, který by byl zdravý.

¤¤¤

Každý inteligentní člověk má jeden sen: být gangsterem a vládnout společnosti pouhým násilím.
(A. Camus: Pád)

¤¤¤

Přímo v klínu nejrafinovanější družnosti založilo si svou soustavu sobectví, a zakoušíme všecky útisky a svízele společnosti, aniž vylovíme jediné družné srdce.
(F. Schiller: Estetická výchova)

¤¤¤

Předpokladem úspěchu ve společnosti je schopnost nechat se otravovat.

¤¤¤

Přeji si, aby mi nebyla společnost anglických Jahuů tak zcela nesnesitelná. Žádám tudíž snažně ty, kdo mají jen stín směšné neřesti, aby si netroufali chodit mi na oči.
(J. Swift: Gulliverovy cesty)

¤¤¤

To nové stvoření s dlouhými vlasy hodně překáží. Pořád se kolem mne motá a sleduje mě. Nemám to rád, nejsem na společnost zvyklý.
(M. Twain: Výňatky z Adamova deníku)

¤¤¤

Fuj! nechat si namlouvat, že vystupňováním neosobnosti, v soukolí nové společnosti se může hanba otroctví proměnit v ctnost!
(F. Nietzsche: Ranní červánky, 206.)

¤¤¤

Kdo by přišel na nějaký levný a snadný postup, jenž by umožnil učinit z dětí zdravé a užitečné členy společnosti, zaslouží od veřejnosti přinejmenším, aby mu postavila pomník za to, že se stal zachráncem národa.
(J. Swift: Skromný návrh)

¤¤¤

Pokud se celá společnost dopouští stejných přečinů, dovede si je také odpouštět.
(markýz de Sade: 120 dnů Sodomy)

¤¤¤

Je vůbec obyčejným zjevem, že nic, co je společným dílem většího počtu lidí a okolností, nemůže se dlouho udržet v plné dokonalosti. Ať jde o divadelní společnost nebo o říši, o kruh přátel či o armádu, obyčejně můžeme udat okamžik, kdy stojí na vrcholu dokonalosti, souladu, spokojenosti a činnosti; často se však rychle vymění personál, přistupují noví členové, osoby se už nehodí k novým poměrům, poměry k osobám; všechno se změní, a co bylo dříve jedním tělem, nyní se rychle rozpadá.

¤¤¤

Společnost lidí mě oslabuje, rozmělňuje. Nikomu nedovolím, aby mě stáhl z cesty.
(H. Rollins: Nejsem tu moc často?)

¤¤¤

Pozorujeme-li lidskou společnost klidným a nezaujatým pohledem, vidíme zpočátku jen krutost lidí mocných a utlačování slabých.

¤¤¤

Je nesnadné si představit, že by celá společnost ze dne na den mohla přejít na vegetariánství, tím méně na veganství, i když je to možné, ba pravděpodobné, že se jedná o způsob výživy lidstva v budoucnosti.
(Prof. MUDr. K. Wiśniewska-Roszkowska: Vegetariánství)

¤¤¤

Společnost je taková, jaký je člověk, tvrdím, a proto radikální přeměna člověka bude znamenat radikální přeměnu společnosti.

¤¤¤

Lidské nepřejícnosti jsem se zbavil snadno; prostě jsem opustil společnost a uchýlil se do samoty.
(G. Leopardi: Islanďan)

¤¤¤

Lidská společnost se snaží násilí a kriminalitu eliminovat zákonem, ale vyhání pouze čerta ďáblem.
(Misantrop: Krev a sperma)

¤¤¤

Společnost není rozhodně žádnou rovnoprávnou komunitou. Rozděluje se na jakousi elitu, šlechtu zvanou kšatra, a prostý lid viš.
(D. Zbavitel: Starověká Indie)

¤¤¤

Každé ušlechtilejší dítě vůbec, vkročí-li do onoho prasečího chléva nazývaného "lidská společnost", stane se sebou nejistým, nesmělým, ostýchavým a teprve po letech nabude smělosti.
(L. Klíma: Soud boží)

¤¤¤

Křehký jemnocit liberálních společností je plodem válek a bezohledné nadvlády.
(J. Gray: Slamění psi)

¤¤¤

Společnost lidí je příjemná, ale jen když drží jazyk za zuby a odejdou, když si to přeješ. A jelikož to se nikdy nestane, tak z toho ostatní vynechejme.
(H. Rollins: Solipsista)

¤¤¤

K tomu jsem tedy chtěl dojít, abych ti vysvětlil, na jakých základech spočívá nynější společnost. Každý si musí dopomoci k právu sám, jinak je pouhý hlupák. Vítězství nad svými bližními získá ten, kdo je nejlstivější a nejsilnější.
(C. de Lautréamont: Zpěvy Maldororovy)

¤¤¤

Jdi hlásat hlupcům novou moudrost nějakou:
ne moudrým, darmochlebem budeš se jim zdát;
a překonáš-li vtipem ty, kdo zdají se
zvlášť učenými, rozhněváš si společnost.
(Eurípidés: Médeia)

¤¤¤

Výsledkem přímého střetu s terminálním Státem, megakorporativním informačním Státem, impériem spektáklu a simulace, by nemohlo být naprosto nic než zbytečné mučednictví. Všechny jeho pušky jsou namířeny na nás, zatímco naše chudá výzbroj nenachází nic, nač zacílit, než na hysterezi, na rigidní bezvýznamnost, na Strašidlo schopné udusit každou jiskru v ektoplazmě informace, na společnost kapitulace, jíž vládne obraz Policajta a pohlcující oko TV obrazovky.

¤¤¤

SVĚT: "Podívej se, už ti chystají rodné číslo. Už několik měsíců máš připravený záznam v matrice. A to všechno proto, abys patřil ne sám sobě, jak ti velí tvůj instinkt, ale všem lidem kolem tebe, kterým se říká společnost nebo taky stát.

¤¤¤

Já jsem na ten chodník vjela úmyslně a je to má pomsta společnosti za to, jak se ke mně po celý můj život chovala.

¤¤¤

Jakkoli jsou početí většinou neplánovaná, touha přizpůsobit se tomu, co společnost považuje za normální, je pravděpodobně příčinou číslo jedna každého chtěného těhotenství. Mnozí z těch, kteří plodí dál, si nikdy neuvědomili, co to vlastně dělají. Propagace plodnosti dál zákeřně bují.

¤¤¤

Raději bych, abyste nesnesli společnosti všelijakých bližních a jejich sousedů; pak by vám nezbylo, než abyste si sami ze sebe stvořili svého přítele a jeho překypující srdce.
(F. Nietzsche: Tak pravil Zarathustra)

¤¤¤

Pěkný velký kámen, vodou nedávno odhalený, ležel na vyvýšenině u půvabného lesíka nad kamenitou cestou ve společnosti trávy, vyzdobené různými květy nejrozmanitějších barev, a viděl spoustu kamenů na cestě pod ním ležící. Zatoužil skutálet se dolů a sám k sobě pravil: "Co já dělám tady s tou trávou? Chci pobývat ve společnosti svých bratří!" Spustil se dolů a zakončil svůj vrtkavý běh mezi vytouženými druhy. Zanedlouho ho začala sužovat kola vozů, podkovaná kopyta koní a poutníci: jeden ho obrátí, druhý po něm šlape, občas se z něho kousek odlomí, jindy je pokryt blátem a trusem zvířat a marně se dívá zpět na místo, odkud přišel, na místo samotářského a klidného míru.
A tak to dopadne s každým, kdo ze samotářského a rozjímavého života odejde do města mezi lidi a jejich nesčetné svízele.
(Leonardo da Vinci: Nápady - Bajka o kameni)

¤¤¤

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm