Pokročilá hniloba společnosti (citáty) - 2.

27. září 2011 v 1:35 | Misantrop

Kladu velký důraz na zbavení se pojmů, uznaných společností za svaté, na vnitřní vzpouru proti celému existujícímu světovému názoru.
(M. Stirner: Jedinec a jeho vlastnosti)

¤¤¤

Pravíte, že ženy v naší společnosti žijí pro jiné zájmy než ženštiny ve veřejných domech, ale já vám povídám, že ne.
(L. N. Tolstoj: Sonáta Kreutzerova)

¤¤¤

Je škodlivé a nebezpečné, že vše to zlo, které existuje ve společnosti, nejen se nezmenšuje a nenapravuje, nýbrž jen se zesiluje a utvrzuje. Zesiluje se a utvrzuje proto, že se ospravedlňuje a obléká ve vábivé formy, nebo že se skrývá.
(L. N. Tolstoj: Otroctví naší doby)

¤¤¤

Boj proti velkým lidem je z hospodárných důvodů oprávněn. Jsou nebezpeční, náhody, výjimky, bouře, a to dosti silné, aby vše pomalu budované a zakládané učinili problematickým. Výbušnost nechat vybuchnout nejen beze škody, nýbrž co možná takovému výbuchu předejít - to je základní instinkt veškeré civilizované společnosti.
(F. Nietzsche: Vůle k moci)

¤¤¤

Pacholci od koní, nosiči pytlů, obecní posluhové apod. jsou soumary lidské společnosti, má se s nimi jednat veskrze humánně, spravedlivě, slušně, s ohledem a péčí, ale nesmí jim být dovoleno svévolným hlukem bránit vyšším snahám lidského pokolení.
(A. Schopenhauer: O hluku a zvucích)

¤¤¤

Och! Hned při prvních slovech připadala jim mínění šosácké společnosti jako let nočních ptáků, vracejících se do temnot!... -
(Villiers de l'Isle-Adam: Kruté povídky)

¤¤¤

Neboť samota je u nás ctností, jakožto sublimní sklon a pud k čistotnosti, který uhodl, jak je při dotyku člověka s člověkem - "ve společnosti" - nevyhnutelná nečistota. Každé obecné společenství nějak, někde, někdy - pošpiní nízkou "obecností".
(F. Nietzsche: Mimo dobro a zlo)

¤¤¤

Nikdo není svobodný ve společnosti, kde je každý spjat svým osudem s osudem svého nejbližšího.

¤¤¤

DON JUAN: - je střídmý, nepohorší, dobře tančí, obstojně jezdí, mluví francouzsky, umí se chovat ve společnosti a je snad honěný i v pravopise! Takovým darebákům zkřížit cestu je pro mne vrchol blaha!
(Ch. D. Grabbe: Don Juan a Faust)

¤¤¤

Ve společnosti, kde nemohu říct h...o, se mi nelíbí!

¤¤¤

Rozmach deviantního, event. fetišistického chování v naší společnosti by jistě šokoval fantazii sexuálně naivních lidí. Každý má nějakou vlastní formu fetiše, ale protože si není vědom převahy fetišistického chování v naší společnosti, má pocit, že kdyby se poddal svým "nepřirozeným" tužbám, byl by zkažený.
(A. S. LaVey: Satanská bible)

¤¤¤

Vždy máme kolem sebe nějaké tvory. Je tu však otázka, jaké: Jsou-li pro nás hrozbou, pak je stádo psychologicky "bezpečnější" než samota. Avšak právě jen psychologicky. Stádo a společnost je tudíž často útočištěm pro slabé a nesebevědomé jedince.

¤¤¤

Žena je ve společnosti ve svém živlu; tam je jí tak dobře.
(A. Schopenhauer: O ženách)

¤¤¤

Lhostejno, zda jde o náboženství, o morálku, o stát nebo o společnost, všem se sprostě nadává a na vše se hází bláto nejoplzlejším způsobem.
(A. Hitler: Mein Kampf)

¤¤¤

Celá tato společnost je zbudována ne jako systém podnětů, ale brzd.

¤¤¤

"Lidskost", se vším, co k tomu kletému výrazu patří, nám byla pouze vnucena - výchovou, rodinou, školou, společností, kulturním prostředím; ale není naší přirozeností.
(Misantrop: der Weltabwender)

¤¤¤

Osamělost se podle nové studie může mezi lidmi šířit podobně jako chřipka. Ještě předtím, než se lidé - jako Já - zcela stáhli na okraj společnosti, šířili pocity osamělosti mezi zmenšující se počet svých přátel. Ti pak zanedlouho osaměli také. Konečným důsledkem bylo, že se v izolaci ocitali nejen jedinci, ale rovnou celé skupiny lidí. Výsledky studie také ukazují, že lidé, kteří už zcela "vypadli" ze sociálních sítí, jsou vůči jiným lidem méně důvěřiví a návrat pro ně bývá velmi obtížný. Podle autorů studie je prý v zájmu veřejného zdraví naučit se rozpoznávat první příznaky osamělosti a zabránit (sic!) úplnému vydělení na okraj společnosti. - Tak tohle už tu kdysi bylo, tento hon na odlišné jedince. Bezúspěšně. Příští staletí budou misantropická - a nic a nikdo tomu nezabrání.

¤¤¤

Vlasy jsou jedním z nejdůležitějších způsobů toho, jak lidé sami sebe prezentují ve společnosti a zároveň i toho, jak hodnotí ostatní.

¤¤¤

Neustále ve své společnosti. - Vše, co je mého druhu, v přírodě i dějinách, ke mně hovoří, pohání mě kupředu, utěšuje -: to druhé neslyším, nebo ihned zapomínám. Jsem stále jen ve své společnosti.
(F. Nietzsche: Radostná věda)

¤¤¤

Idiotizace společnosti došla tak daleko, že každý, kdo čte knihu, vypadá divně.
(Misantrop: Škarohlíd)

¤¤¤

Dnes je hříchem společnosti a civilisace, že se z nejzdravějších národů v nejzdravějším podnebí stali ubožáci a mrzáci.
(R. Wagner: Umění a revoluce)

¤¤¤

"Jakživa se do té společnosti nevrátím, děsí mě. Ti vrahové v rukavičkách!"
(Stendhal: Věznice parmská)

¤¤¤

Ležel jsem na posteli a zaraženě jsem myslel na to, jak mě psaní vyřazuje ze společnosti, jak ze mne činí nezábavného tvora, jak mě svazuje a znemožňuje mi jednat bez autokontroly.
(P. Juráček: Deník)

¤¤¤

K nepříznivým důsledkům vlivu islámských zvyklostí na indickou civilizaci patří posílení a velké rozšíření zvyku odlučovat ženy od ostatní společnosti.

¤¤¤

Otočí-li se někdo jednou zády k společnosti, musí si zvyknout, že jeho hrdost bude přijímat denně deset pošklebků.
(Stendhal: Lucien Leuwen)

¤¤¤

Bylo to povstání proti "dobrým a spravedlivým", proti "svatým Izraele", proti hierarchii společnosti - nikoli proti její zkaženosti, nýbrž proti kastě, privilegiu, řádu, formuli.
(F. Nietzsche: Antikrist)

¤¤¤

Všechny systémy jen konzervují nebo dokonce rozšiřují lidskou společnost, tedy nesvobodu. Místo svobody se hledá dokonalá společnost. Nacistická "třetí říše" byl dobrý pokus o dokonalou společnost.

¤¤¤

Škoda každé minuty strávené ve společnosti lidí.
(Misantrop: der Feuerteufel)

¤¤¤

Dále by si měl Honzík doplnit též svoje filosofické vzdělání, aby neplácal nesmysly o tom, že špatná společnost umožňuje vyniknout špatným lidem. Neboť jsou to právě špatní lidé, kdo tvoří základ, páteř a pilíř každé společnosti, každého státu i každé lidské skupinky. Není to tedy tak, že by se jeden eón urodila společnost dobrá a v dalším eónu společnost špatná. V každé době byla, je a vždy bude společnost špatná, protože lidé ji tvořící jsou vždy špatní.
(Misantrop: der Wandervogel)

¤¤¤

Střezte se davu, chcete-li zůstat sami sebou! Samotná přítomnost druhé osoby už vážně narušuje moje svobodné jednání a kalí průzračnost myšlenek. Octnete-li se v nějakém davu, děláte věci, které byste nikdy jinak neudělali: na fotbale křičíte "gól" a "bijte je!", na demonstraci hajlujete nebo zpíváte hymnu, ve společnosti, aby se o vás nepovídalo, že jste kakabus, jste nucen žvanit spoustu nesmyslů, odpovídat na podobné nesmysly atd. Zkrátka, každá společnost vás vždycky přinejmenším omezuje. Daleko horší však je to, že podlehnete davové psychóze, která z vás udělá blbce, jenž nepatří sám sobě, není sám sebou - stal se atomem davu, trubcem. Takový včelí roj je skvělým příkladem toho nejhoršího: fašismu. Včelí společenství je dokonalý obraz fašistického uspořádání společnosti, v níž jedinec není sám sebou, ale částečkou organismu, která jen plní úkoly. - Každé svobodné dívce bych poradil: "Vyhýbej se pokud možno chlapům! Pokud ti můžou být k něčemu dobří, at' je to na co nejkratší dobu!" - "Ale to by zanikla společnost! Možná, že by vyhynulo lidstvo!", namítnete, ale Já odpovídám: "Co je ti po společnosti? A co je ti po lidstvu? Nemáš k nim vůbec žádné závazky!" - Ale zatím je včela ještě vzorem píle a pracovitosti.

¤¤¤

Takhle brzy vnesu rozkol do široké základny společnosti a pokud už rovnou nezpůsobím její pád, k němuž mě ostatně ani moc nepotřebuje, pak ji alespoň nakloním na šikmou plochu.

¤¤¤

Darwinismus se ve své hlavní tezi nepochybně plete: Nepřežívají ti nejschopnější a nejsilnější, nýbrž ti nejprůměrnější! Alespoň v lidské společnosti to platí stoprocentně.

¤¤¤

Chce-li člověk mít své včely poslušné a pilné, jak prý včely mají být, nesmí jim dovolit rozmnožovat se podle jejich vlastních včelích zákonů, které přirozeně zabraňují degeneraci, nýbrž naopak musí jejich degeneraci podporovat a vytvářet (nejlépe zamezením volného pohybu, ale hlavně incestem). To je typické. V lidské společnosti se používá úplně stejné metody vládnutí. Neboť nejposlušnější a nejpracovitější lidé jsou vždy ti zdegenerovaní. To jsou ty hliněné pilíře prohnilé lidské společnosti.

¤¤¤

Každý vyšší, pro ně nezvyklý, divný a tedy jistě "zvrhlý" cit, naprosto nepochopitelný, pokládají za projev nějaké duševní vyšinutosti, choroby, bláznovství, jež by se mohlo stát nebezpečným pro lidskou společnost, kdyby se jako nákaza, či lék, rozšířilo mezi lidský mor.
(Misantrop: Vanaprastha)

¤¤¤

Nemám rád, když se o mne někdo zajímá. Já se nezajímám o nikoho. Stejně jsem si s nimi nikdy doopravdy nerozuměl. A nezávidím jim jejich obyčejné životy. Mně se můj dobrodružný život na okraji, nebo spíš mimo jejich společnost líbí. Neměnil bych.
(Misantrop: Reinlebensborn)

¤¤¤

Téměř všechny lidi něco táhne ke společnosti, avšak jen málo jich silně přitahuje Příroda.
(H. D. Thoreau: Chůze)

¤¤¤

Zdraví nenajdete ve společnosti, ale v přírodě. Společnost je vždycky chorá, a ta nejlepší nejvíce.
(H. D. Thoreau: Přírodopis státu Massachusetts)

¤¤¤

"Proč jste utekl z vězení?"
"Chtěl jsem se stát platným členem společnosti."

¤¤¤

Proto prohnilá společnost vymyslela psychiatrii, aby se ubránila vyšetřování jistých jasnozřivých vyvolenců, jejichž věštecké schopnosti jí jsou na obtíž. Co je vlastně nefalšovaný choromyslný? Je to člověk, jenž se raději stal šílencem v tom smyslu, jak to chápe společnost, než by se zpronevěřil jisté nejvyšší představě o lidské cti. Proto nechala společnost ve svých ústavech zadusit všechny, jichž se chtěla zbavit nebo se před nimi ubránit, protože se odmítli zúčastnit jistých obludných špinavostí. Neboť choromyslný je také člověk, jehož společnost odmítá vyslechnout a jemuž chce zabránit ve zveřejnění nesnesitelných pravd.
(A. Artaud)

¤¤¤

Člověk je o samotě šťastnější než ve světě. Není to proto, že v osamění myslí na věci, ale ve společnosti musí myslet na lidi?

¤¤¤

Bylo by lépe být rozšafný, setřást jedním pokrčením ramen tuto společnost chýlící se ke konci, jež hrozí zkázou.

¤¤¤

Společnost pochází ze závislosti.

¤¤¤

Měšťákům říkají lejna a společnosti hovno.
(L. Bonanniová: Drogy)

¤¤¤

Moudrý se někdy vyhýbá společnosti z obavy před nudou.
(J. de La Bruyère)

¤¤¤

V řádu, ve kterém dnes žije člověk, není nic přizpůsobeno jedinečnosti jeho života. Člověk je obklopen na všech stranách společenským řádem, jehož existence spočívá na faktu, že se s většinou lidstva zachází tak, že se nepřihlíží k jedinečnosti života každého z příslušníků této společnosti.
(G. Politzer)

¤¤¤

Člověče! Občane svobodný (!) svobodné (!) čs. republiky! Ruku na srdce a uvažuj: Jsi v pravdě opravdu volný a svobodný? Nenáleží tvé tělo od malička Lékařům, kteří je očkují, rodičům, kteří je bijí nebo zanedbávají, škole, která je moří, práci, která je podlamuje a mrzačí, nemocnicím co pokusný a státu co žoldnéřsko-hlídací materiál, kapitálu, co mrtvá hmota a naposledy pathologiím k rozřezání? Kdo tě takovým otrokem učinil? Společnost sama.

¤¤¤

Nesoužím se tím, že v lidské společnosti nic neznamenám, neboť ani lidská společnost nic neznamená pro mne.
(Misantrop: Divoká svoboda)

¤¤¤

Vittorio zabručel: "Jaký jsem to blázen, že s tou chamradí vůbec mluvím a odporuju jí! Jediné rozumné počínání je s lidmi nemluvit a nevšímat si jich, nemáme-li moc jim rozkazovat... Závidím Eugeniovi, ten si lidí ani nevšimne, protože nepotřebuje jejich společnost... Já ji však potřebuju - ale jsem v postavení, že se musím stát psem, mám-li vyhovovat této potřebě... K čertu!"
(L. Klíma: Sus Triumphans)

KONEC

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm