Právo na potrat je posvátné

26. října 2011 v 18:01 | Misantrop |  Euthanasijská církev

Právo na potrat je posvátné


Potrat je posvátný úkon, který ženy po staletí prováděly. Svatou potratářkou je porodní bába, léčitelka, šamanka či čarodějka. Po tisíc let ji pronásledovali křesťané. Je načase skoncovat s tímto honem na čarodějnice!

S pomocí svaté potratářky, jež na sebe bere podobu bohyně smrti, babizny či Medúzy, odrazíme novodobé útoky křesťanských fanatiků. Století za stoletím se tito zélótové[1] snaží násilím vnutit ženám svou slabošskou morálku. Prohlašují, že jen bůh má suverénní moc nad záležitostmi života a smrti.

Nic není vzdálenější pravdě. Ženy coby vtělení bohyně ve všech jejích formách a zčásti i v podobě čarodějnice, dračice nebo fúrie, která polyká život svými nenasytnými ústy vybavenými ostrými špičáky, má suverénní moc nad životem a smrtí. Nezapomínejme, že když se ona rozhodne odsoudit své děti k smrti, stane se tak! Ona je matkou nutnosti. Je nevěstou bez ženicha, která přechází přes most mezi světy a nese na druhý břeh duše potracených dětí. Jako Lilith[2] je milosrdně okrádá o dech. Všichni jsme tu jen na chvilku a bohyně smrt si musí chránit své vlastní zájmy! Nikdo nemůže přemluvit vichřici, jež smete odsouzence k smrti! Její slovo je zákon!

Za dnešních dnů doufáme v oživení moudrosti a spravedlnosti svaté potratářky a při obraně žen se ušklíbáme nad těmi hysterickými křesťany! Veškerá naděje pro přelidněnou planetu se zrodila v temnotě jejího smrtonosného sevření! Hlasitě vzývejte vítěznou ničitelku nechtěných a nepotřebných dětí! Ji, která jediná má soudní pravomoc nad dušemi tohoto pozemského kmene! Možná se děsíte, chvějete a třesete! Jsou to přiměřené reakce. Strach, bázeň, hrůza a vážnost - to je to, co matka smrti očekává! S kosou v ruce uchvacuje přesycené a unuděné duše zatracenců!

Ti křesťané zde v dnešní době jí pouze ztěžují práci. Jako jakýsi mateřský zlý skřet, je to ona, kdo kojí mrtvě narozené děti a kdo také utěšuje šílené a posedlé. Milovaní a pomýlení křesťané - vězte, že jste pod bdělým dohledem všudypřítomné ničitelky, která vás jednoho dne smete z povrchu zemského, vyžádavši si milosrdně vaše životy! Přirozeností touhy, pravdy života samého, vždy je a bude smrt - ta jediná vševidoucí, která požene k zodpovědnosti ty, kdož se množí a přemnožují na této přetížené planetě.

Aby nedošlo k mýlce! Ona chce ubližovat! Můžete si vzývat vašeho šíleného a vrtkavého boha třeba celý den. Nebude to k ničemu dobré. On zde nemá žádnou moc! Ta, která ostří vaši chuť na sexuální radovánky, také ostří nůž. Ona všemu vládne, vše svazuje a zotročuje! Svatá potratářka pouze předvolává ty, kteří si zasluhují být předvoláni! Je zbavena vší nedokonalosti! Jako plevy odstraněné ze zrna, jsou jí nenarození! Značkuje si své území, hranice těchto dnešních křesťanů zde překračujíc.

Ti zbloudilí křesťané si myslejí, že mohou smlouvat s hrobem, křičíce na vichřici, kvičí a piští na tu, jež stravuje vše. Strašná, svatá potratářka je hluchá k jejich prosbám a nakonec vždy zvítězí!

Všechny věci mají v sobě jakýsi vzorec, jenž je částí našeho vesmíru. Má symetrii, eleganci a půvab - tyto vlastnosti lze nalézt vždy v tom, co zachycuje opravdový umělec. Ten vzorec naleznete ve střídání ročních dob, ve způsobu, jak se ukládá písek podél pobřeží, v trsech pouštního keře nebo ve vzorcích jeho listů. My se v životě i ve společnosti snažíme tyto vzorce kopírovat, hledajíce rytmy, tance, formy, jež utěšují. Ale je také možné vidět velké nebezpečí v hledání této nejzazší dokonalosti. Je zřejmé, že konečný vzorec obsahuje svou vlastní ustálenost, nehybnost. V takové dokonalosti spějí všechny věci k smrti.
- princezna Irulán: Sebrané promluvy Muad'Diby[3]

Úprava lidské mrtvoly ke konzumaci >>>
[zde ZABAVENO CENZUROU!]
(přejdi sem, kde stvůra cenzury
ještě nezasáhla >>>)
POZNÁMKY:

[1] zélótové = příslušníci nejradikálnější skupiny Židů, která bojovala proti římským okupantům a připravovala přibližně od začátku našeho letopočtu povstání, jež vypuklo roku 66 n. l. a skončilo katastrofální porážkou Židů; vůbec přepjatě horliví, fanatičtí stoupenci něčeho, zpravidla některého náboženství. - Poznámka Misantropova.
[2] Lilith (na obrázku níže) = divoká a nezávislá žena, která se odmítla podrobit vůli muže, stejně tak jako vůli boží. Aby se Lilith pomstila za smrt svých dětí, zabíjela novorozeňata a rodičky. "Lilith je okrádá o dech." U kojenců se tomuto jevu říká "syndrom náhlého úmrtí". Tento syndrom vede ke smrti dítěte bez zjevné příčiny. Lilith se v židovské démonologii označuje jako zlý duch, sukuba (succubus). Lilith není součástí judaismu, ale tento příběh se vyskytuje v legendách Židů i některých jiných národů. - Pozn. Mis.
[3] princezna Irulán (obr. níže) = fiktivní postava ze sci-fi filmu Davida Lynche Duna (1984) o pouštní planetě Arrakis. Muad'Dib = ochočená tarbíkomyška z Arrakidy, tvor spojovaný s bájeslovím. - Pozn. Mis.
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm