Ohledávání nemožného (v citátech)

9. listopadu 2011 v 10:31 | Misantrop


Žijeme-li svrchovaně, je představa smrti nemožná, neboť přítomnost již není podřízena nárokům budoucnosti.
(Georges Bataille, Svrchovanost)

¤

Ach, co dřívějších nemožností je dnes - už možných! Lidužel. Dnes už je, lidužel, doba tak zkažená a zvrácená, že se dříve nemožné stává možným.
(Misantrop, Divoká svoboda)

¤

Je nemožné mít to v hlavě v pořádku a zároveň milovat lidi.

¤

Moderní humanismus je víra, že lidstvo se může skrze vědu dopracovat k pravdě, a tak se osvobodit. Ale jestliže je Darwinova teorie přirozeného výběru správná, pak je to nemožné. Lidská mysl slouží evolučnímu úspěchu, ne pravdě, uvažovat jinak znamená křísit předdarwinovský omyl, že lidé se liší od ostatních zvířat.
(J. Gray, Slamění psi)

¤

Máš-li lepší názory, dobrá, ustoupím. Ale to je nemožné, protože pravdu mám já.
(bří Čapkové, Adam Stvořitel)

¤

Kdyby nějakému jednotlivci despotické mysli a svalnatých paží napadlo zotročiti si svého méně silného souseda, bylo by to nemožné: dříve než by se utiskovatel připravil, byl by utiskovaný na sto mil daleko.

¤

Každý jistě vidí, že pouta poddanství vznikla jen ze vzájemné závislosti lidí a vzájemných potřeb, které je spojují, že je nemožné podrobit člověka, dokud ho předem nepřivedeme do postavení, kdy se nemůže obejít bez druhého.
(J. J. Rousseau, Rozpravy)

¤

Byl jsem už leckdy opilý, mé vášně nikdy nebyly příliš vzdáleny šílenství, a ani jednoho, ani druhého mi není líto, neboť naučil jsem se tak pochopit, ve svých mezích ovšem, proč všichni lidé, kteří vykonali něco velkého, něco, co se zdálo nemožné, musili být odjakživa prohlašováni za opilce a za šílence.

¤

Na lidských a mnoha jiných úrovních života skoro každý je občas podroben nějaké nemoci a jiným druhům utrpení, kterým je skoro nemožné se vyhnout.

¤

K vraždě člověka jsou vždycky důvody. Zato je nemožné ospravedlnit, že žije. Proto si najde zločin vždycky obhájce a nevinnost jen někdy.
(A. Camus, Pád)

¤

Udělat pravdu populární je téměř nemožné, protože lidská mysl ji nepřijme takovou, jaká je.

¤

Blázni mě nějak přitahují. Nic pro ně není nemožné, nepravděpodobnost neexistuje, pohádka se jim stává skutečností a nadpřirozeno je důvěrně známé.
(G. de Maupassant, Paní Hermetová)

¤

Čím abstraktněji správnější a tím i mohutnější bude myšlenka, o to nemožnější zůstane její úplné uskutečnění, pokud bude odvislá od lidí.
(A. Hitler, Mein Kampf)

¤

Málokdy si musím připomínat, jakou nemožnost vyžaduji, vyčítám-li ledům, aby ctili osobní svobodu zvířat.

¤

Kráčíš svou cestou velkosti: zde se nikdo nebude plížiti za tebou! Tvá noha sama za tebou zametla stezku, nad níž jest psáno: nemožnost.
(F. Nietzsche, Tak pravil Zarathustra)

¤

Lidi je snadné urazit, polepšit však těžké, ne-li nemožné.

¤

Jestliže je kolem nás pořád někdo druhý, pak je ve světě znemožněno to nejlepší z odvahy i dobra.
(F. Nietzsche, Ranní červánky)

¤

Opravdová žena je bez přetvářky snad zhola nemožná.
(A. Schopenhauer, O ženách)

¤

Shledal jsem, že je nemožné mít někoho rád, aniž by to po čase nepřinášelo utrpení.
(P. Juráček, Deník 1959 - 1974)

¤

Neříkejte mi, že každý ze šesti miliard lidáků může mít normální poctivou a smysluplnou práci, z níž skutečně povstávají nějaké hodnoty. To je prostě nemožné.
(Misantrop, der Wandervogel)

¤

Sepsat pravé umělecké dílo jen z přebytku pravdy, krásy a citu k přírodě okolo nás. Takovou knihu potřebujeme. Zatím se zdá, že je nemožné ji napsat. Možná je to tím, že krása přestala existovat.

¤

O něčem vyšším intenzivně myslit a spolu hledět člověku do očí není obtížno - je prostě nemožno.
(L. Klíma, Hledění do očí)

¤

Hřích, tato forma lidského sebeprznění par excellence, je vynalezen, aby znemožnil vědu, kulturu, každé povýšení a povznesenost člověka.
(F. Nietzsche, Antikrist, 49.)

¤

Když vidím krásnou můru, nemůžu jít k lidem, abych se s nimi podělil o svůj zážitek. To je prostě nemožné. Oni by ji zabili.
(Misantrop, Škarohlíd)

¤

Pravé zkoumání je ohledávání nemožného. V životě nejde o to, co lze, v životě jde vždy jen o to, co nelze. Jiskra přeskočí jen tam, kde pochopím bezmoc, ale ač chápu, nesmířím se. Výsledek: totální kverulace vedoucí k sebespálení. Jen toto je naděje.

¤

Zvíře nemůže sejít z cesty přírody; neboť jeho motivy leží jedině v názorném světě, kde má prostor jen možné, dokonce pouze skutečné: naopak v abstraktních pojmech, v myšlenkách a slovech je všechno jen vymyšlené, tedy je zde i falešné, nemožné, nesmyslné.

¤

Není nemožné, že jiné druhy nás přežijí a budou dělat totéž co my, jen je to vysoce nepravděpodobné.

¤

Ekologie jako věda je sice pěkná věc, jenže bez drastického snížení lidské populace je úplně nanic. Cože! Máme se donekonečna uskromňovat ve všech možných i nemožných oblastech života, jen v tom hlavním a nejdůležitějším: v rozmnožování se nemusíme nijak mírnit a ještě nás naopak pobízejí k dalším a dalším reprodukčním výkonům? Vždyť je to postavené na hlavu!

¤

Fašismus i náboženství mají společný totalitarismus. Ale chtít, aby byli všichni stejní, je právě tak nemožné, jako chtít, aby všichni vypadali stejně: stejné tváře, stejné pohyby...

¤

Dluh západního světa Indii nelze ani docenit. Většina velkých objevů a vynálezů, na něž je Evropa tak hrdá, by byla nemožná bez rozvinutého matematického systému, a ten by byl zase nemyslitelný, kdyby se Evropa nebyla zbavila těžkopádné soustavy římských číslovek. Neznámý muž, který vynalezl nový systém, byl ze světového hlediska po Buddhovi nejvýznamnějším synem Indie.
(D. Zbavitel, Starověká Indie)

¤

Ačkoli se to zdá nemožné a absurdní - jednou budou příští generace závidět i nám tento náš celosvětový kriminál a budou říkat, že oproti nim my jsme ještě žili relativně blaze.

¤

Skrze svého čokla si člověk dovolí, co by mu jinak jen tak neprošlo. Ale zkuste ztratit nervy a se ohradit, nadávat nebo se dokonce nedej bože aktivně sám bránit a toho otravného čokla nakopnout či něčím přetáhnout přes hřbet! Nemožnost! Rázem jste ten špatný vy.

¤

Boha-Stvořitele nemůžeme dost dobře ani vyvrátit ani potvrdit. Je to tím, že existence něčeho nebo někoho takového je prostě nemožná. Bůh neexistuje nikoli proto, poněvadž ho nikdo neviděl, nebo protože není dokázán. Ne, Bůh neexistuje jedině proto, že není možné, aby byl nějaký!

¤

Filosof téměř nemluví, neboť je nemožné dát okamžitou odpověď na jakoukoli otázku, byť sebeprostší, natož na otázku kardinální.
(Misantrop, Vanaprastha)

¤

Odcházím denně do lesů s vtíravým pocitem naděje, že lidstvo už je tak dalece zdegenerované, že už to je úplně nemožné a že příroda, náhoda, osud či prozřetelnost musí co nevidět způsobit jeho neodvratitelný kolaps.
(Misantrop, Reinlebensborn)

¤

Mezi lidmi, kteří jsou dnes vzdělaní a zhruba na stejné úrovni tělesné jemnosti, je prakticky nemožné najít někoho, kdo by rozčtvrtil mrtvého vola nebo prase.
(H. G. Wells)

¤

Každý velký čin zdá se být z počátku nemožný.
(T. Carlyle)

¤

Udělat cokoli blbuvzdorným je nemožné, protože blbci jsou ohromně vynalézaví.
(F. D. Murphy)

¤

Těsně předtím, než svět vybouchne, zazní v televizi hlas odborníka, který prohlásí, že je to technicky nemožné.
(P. Ustinov)

¤

"Je nemožné slovy popsat, co je hrůza. Hrůza... Hrůza má tvář... a vy se musíte stát přítelem hrůzy. Hrůza a morální teror jsou vaši přátelé. A když ne, pak jsou vašimi obávanými nepřáteli. To jsou praví nepřátelé!"
(plukovník Kurtz, Apokalypsa, 1979)

KONEC
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm