Pro lidská práva křičíte... (citáty)

6. prosince 2011 v 10:53 | Misantrop
10. prosinec - Den lidských práv


PRO LIDSKÁ PRÁVA KŘIČÍTE

Pro lidská práva křičíte
Co to znamená nevíte
Policajti jdou proti vám
Prohrajete, vám povídám

Voláte "nejsme punkové!"
"My jsme ti lepší občané!"
"Ta blbá špičatá hlava"
"Nemusí mít lidská práva"

Pro lidská práva křičíte
Však svobody se bojíte
Nevidíte velké věci
Které jsou tím hlavním přeci

Každý čin je předem ztracen
Pokud není srdcem schválen
Když je mysl jen náhražka
Tak už se blíží porážka

Pro lidská práva křičíte?
Držte hubu!

*

Zasazovat se o lidská práva, to je jako házet sviním perly.

*

Je-li ale národ ve svém boji o lidská práva poražen, znamená to, že byl na vahách osudu shledán příliš lehkým pro štěstí udržet se dále na tomto pozemském světě. Neboť kdo není ochoten nebo schopen bojovat za své bytí, tomu určila věčně spravedlivá prozřetelnost jeho konec.
Svět tu není pro zbabělé národy.

Dnešní doba se ničí sama: zavádí všeobecné volební právo, žvaní o stejných právech, ale nenachází pro ně žádné zdůvodnění.

*

"Jiní nejsou horší!" s hrůzou opakoval Ilja Iljič.
"Vida! 'Jiný'! To je pěkné!"
Oblomov se dlouho nemohl uklidnit; uléhal, vstával, chodil po pokoji a znova uléhal. V tom, že ho Zachar snížil na úroveň jiných, spatřoval porušení svého práva na výlučné postavení u Zachara, jenž měl pánově osobě dávat přednost přede vším na světě.

*

Čím více práva se vzdávám a stavím se na roveň s jinými, tím více se dostávám pod panství nejprůměrnějších, konečně pak nejpočetnějších.

Většina lidí nemá práva k bytí, nýbrž jsou neštěstím pro vyšší.

*

Člověk žije celý život bez práva, bez volného času, aby byl sám, kdekoliv, třeba aby si něco rozmyslel, uvážil, udělal, snil! Ach, příteli, mít klíč, klíč ode dveří, které smíme zamknout, to je štěstí, víte, to je štěstí!
(Maupassant, Co s latinou?)

*

Ve světě, který je založený na principu individuální svobody, neexistuje žádný takový mlhavý přelud jménem "právo". Je jen síla. Pouze člověk vytváří právo na život za cenu ztráty svobody. Ale ani smrt nebývá horší než nesvoboda.

*

Člověk ještě není dost dokonalý ani dost slušný, aby měl právo žít na něčem tak krásném, jako je Země.

*

Krutost ke zvířatům, ba již jen lhostejnost k jejich utrpení, je podle mého názoru jedním z nejtěžších hříchů lidského rodu a základem lidské zkaženosti. Nikdy jsem nemohl pomyslet na ty milióny trpělivě a tiše snášených bolestí, abych nebyl hluboce sklíčen. Působí-li člověk tolik bolesti, jaké má pak právo si stěžovat, jestliže také on sám trpí?

*

Práva zvířat jsou pro mne stejně tak důležitá jako lidská práva. Je to cesta k všeobecnému lidskému bytí.
(Abraham Lincoln)

*

Je mou posvátnou povinností, abych nedával ke všeobecnému užívání poklady moudrosti těm, které ani ve snu nenapadlo, aby očistili svou duši. Neboť nemáme právo podávati to, co bylo vydobyto v takových zápasech, kdekomu na potkání.

*

Oženit se znamená zdvojnásobit své povinnosti a napůl omezit svá práva.

*

Jestliže svoboda slova vůbec něco znamená, potom je to právo říkat lidem to, co nechtějí slyšet.

*

Lidé zpravidla činí bezpráví, kdykoli mohou.

*

V současné době není v těchto končinách většina půdy soukromým majetkem; krajinu zde nikdo nevlastní a chodec se těší poměrné volnosti. Možná ale přijde den, kdy bude rozdělena na soukromé parky, které budou přinášet omezené a výlučné potěšení jen několika málo lidem, a kdy dojde k zesílení plotů a vynalézání pastí na lidi a jiných zařízení, jež nás přinutí se omezit na veřejné cesty a chůze po povrchu boží země bude chápána jako neoprávněné vniknutí na pozemek nějakého ctihodného majitele. Využívejme tedy možností, které máme, než nastanou zlé časy.
(H. D. Thoreau, Chůze)

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm