Evangelium zoufalství (citáty) - 1.

30. ledna 2012 v 14:46 | Misantrop

Na celé člověčenstvo padá cosi jako mrazivý stín hrůzy. Co jiného je ta frenetická poživačnost, ta neúkojná žízeň po zábavě a rozkoši, to orgiastické rozpoutání, které se zmocnilo dnešních lidí? To není jen ovoce nebývalého hmotného blahobytu, nýbrž zoufale přehlušovaná úzkost z rozvratu a zániku. Sem s poslední číší, než bude s námi konec! Jaká hanba, jaké třeštění! Chcete číst ohnivé mene tekel, napsané nad hodokvasem lidstva? Pohleďte na světelné nápisy, které po celé noci září na zdech hýřících a prostopášných měst!

*

Je zoufalé, nemít rozečtenou krásnou knihu, nemít v zásobě nic, co bychom mohli otevřít bez zklamání.
(Jiří Orten)

*

Zrození je utrpení, stáří je utrpení, smrt je utrpení; strázeň, nářek, bolest, žal a zoufalství jsou utrpení; nezískat, co bychom si přáli, je utrpení.

Nepředvídajíce vzdálené nepříznivé následky svého jednání, lidé se honí za přítomnými nebo bezprostředně jim kynoucími a slibnými příjemnostmi bez ohledu na to, že jejich dlouhodobým důsledkem může být utrpení a strast nebo i zoufalství.

*

Jsem zrůdný člen stáda a černá ovce rodiny. Pokud má paměť sahá, jsem osamělá. Nemám přátele a nikdy mít nebudu. Upadám v zoufalství.

*

Pro lidi, jejichž soucit ještě neotupěl, je otřesné dívat se na zoufalství v očích zvířat, na jejich pokornou prosbu o milost, zachování.

Zabíjelo se pro zabíjení, k vychutnávání síly, krutosti, ke kochání se pohledem na zoufalství ubohých zvířat, příliš jemných, než aby se mohla bránit a mstít.
(Prof. MUDr K. Wiśniewska-Roszkowska, Vegetariánství)

*

Byl unaven životem a styděl se pohybovat mezi bytostmi, které se mu nepodobají, takže jeho duše se zmocnilo zoufalství, i vyhledává samotu jako žebrák z údolí.

Každého rána, když pro ostatní vychází slunce, šíříc v přírodě radost a blahodárné teplo, sedím se zcela nehybným obličejem přikrčen v hloubi své oblíbené jeskyně, pohlížím upřeně do tmy a v zoufalství, které mě zpíjí jako víno, biju se silnýma rukama do rozdrásaných prsou.
(de Lautréamont, Zpěvy Maldororovy)

*

Albert Dryden z anglického města Consettu zastřelil jednoho úředníka místní správy a dalšího spolu s reportérem BBC zranil. Střelbou reagoval na pokus úřadů násilím zahájit demolici domu postaveného bez povolení. Lze si jen těžko představit nesmírné zoufalství člověka, který si buduje řadu měsíců střechu nad hlavou, aby vzápětí po šťastném dostavení přišli nějací byrokrati a chtěli zbourat plod jeho úsilí a námahy.
(Misantrop, Kriminalita)

*

Mstu zoufalou i boj všem zhoubný,
kdož jsou míň než bůh,
zrak jeho hlásal.

Na zoufalství svou staví odvahu.
(J. Milton, Ztracený ráj)

*

Když pomyslím na množství hloupostí, které jsem za poslední dva roky řekl jen proto, abych se vyhnul mlčení, přivádí mě to k zoufalství.
(Stendhal, O lásce)

*

Jaká hluboká bolest, jaké poranění srdce, skryté zoufalství, palčivé rány dohánějí k sebevraždě lidi, kteří jsou šťastni? Hledáme, představujeme si drama lásky, podezíráme z finanční katastrofy a poněvadž nikdy nenajdeme nic určitého, označí se ti mrtví nápisem "Záhada".
(de Maupassant, Sebevraždy)

*

V období, kde literatura téměř výlučně přičítala bolest žití nehodám zneuznané lásky nebo žárlivostem cizoložstva, opomenul těchto dětských nemocí a studoval nevyléčitelnější, živější, hlubší rány, jež jsou vyryty sytostí, rozčarováním, opovržením do duší v troskách, jež přítomnost mučí, jež minulost odpuzuje, jež budoucnost děsí a uvádí v zoufalství.
(J. K. Huysmans, Naruby)

*

Nejsem žádný Timon. Toužím po klidu, avšak ne po zoufalství osamělosti. Musí mi zůstat jistá kontrola nad rozlehlostí a délkou trvání mého odpočinku.
(E. A. Poe, Arnheimské panství neboli Zahrada v krajině)

*

Jen tomu, kdo vskutku hladoví, je třeba podat pokrm! Promarněné mládí, kdy nám násilím vnucovali matematiku a fyziku, místo aby nás nejprve uvedli v zoufalství z nevědomosti!
(F. Nietzsche, Ranní červánky)

*

Zdál se mi sen, jenž nebyl jenom snem.
Pohaslo jasné slunce, ztemnělé
hvězdy se potácely v prostoru
vysuty z drah a zledovělá země
se v bezměsíčném vzduchu kývala.
Jitra, jež vzešla, nepřinesla den
a lidé zapomněli na vášně
krom hrůzy zoufalství; nic nebylo
v srdcích než strašná prosba za světlo.
(lord Byron, Tma)

*

Lidský život začíná na rubu zoufalství.

*

Utíkáme se k prostřednosti ze zoufalství nad krásou, o které jsme snili!
(G. Flaubert, Citová výchova)

*

Tam, kde učený lékař už neumí pomoci, obracíme se v zoufalství konečně zase na - přírodu. Příroda, a jenom příroda může rovněž rozplést velký úděl světa.

Ať každý na sobě pozná, jak celý moderní svět jevů, který nás k našemu zoufalství všude neproniknutelně uzavírá, před námi pojednou zmizí v nic, jakmile jen zaznějí první takty jedné z těch božských symfonií!
(R. Wagner, O hudbě a umění)

*

Zoufalství mě zkouší zdeptat
Chci vyřvat všechnu bolest světa
Chci něco, co mi dodá sílu
Chci něco, co mi dodá víru
(Misantrop, Básně a písně)

*

Matka s oblibou říká, že víra je dar, jako kdyby hloupost byla něčím blahoslaveným. Nemívá snad záchvaty zoufalství, při nichž hystericky volá mezi štkaním: "Pryč z tohoto světa!"? Víra je dar, ale danajský!

*

Co je to svoboda? Kolektivista vám řekne, že svoboda je samota, strach z tíživého prázdna, hlodající červ zoufalství a namáhavá odpovědnost. Svoboda se pro někoho může stát prostě nesnesitelnou.


 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm