Kdyby nebylo kdyby, nebylo by chyby (citáty)

13. února 2012 v 17:42 | Misantrop
Provést srovnání mezi tím, co si lidé myslí, a tím, co říkají. Beze strachu, že budeme zmrskáni, můžeme říci, že polovina obyvatel by byla zmrskána, kdyby veřejně řekli, co si myslí, a přece je člověk to, co si myslí, a ne to, co říká. Dva lidé, kteří si navzájem skládají poklony, dali by si vzájemně po hlavě, kdyby věděli, co si jeden o druhém myslí.

*

Kdyby existovala nějaká opodstatněná důvěra mezi lidmi, nemohl by nikdy žádný Stát vzniknout. Svatou a nutnou podstatou existence Státu je naše vzájemná a důvodná nedůvěra jednoho k druhému. A ten, kdo zpochybňuje tuto podstatu, zpochybňuje Stát.
K. Boye, Kallocain

*

Kdyby si všichni lidé napsali na vývěsku své skutečné řemeslo, svou autentickou charakteristiku, nemohli bychom se jeden druhému do očí podívat! Představte si na navštívenkách: Dupont, filosof strašpytel, nebo křesťanský domácí pán, nebo cizoložný humanista, bylo by toho opravdu nepřeberně.
A. Camus, Pád

*

Descartes označil zvířata za stroje. Ten velký přemýšlivec by byl blíže k pravdě, kdyby za stroj označil sebe.

*

Jak jinak bychom s sebou mohli vláčet životní bídu, kdybychom v ní neviděli chiméru? Kdybych to bral vážně, musel bych celý den probrečet, ale k tomu já nemám chuť.
A. Strindberg, Klášter

*

Kdybychom se nikdy nedopustili žádného násilí a předložili tento spis nějakému nakladateli, nebyl by pravděpodobně přijat. Kdyby byl přijat a publikován, nepřitáhl by pravděpodobně mnoho čtenářů, protože větší zábava je bavit se mediálními pořady než číst střízlivý esej. I kdyby tento spis měl mnoho čtenářů, většina z nich by brzy zapomněla, co četli, protože by měli hlavy zaplavené množstvím materiálů, které jim média předkládají. Abychom přinesli naše poselství veřejnosti s nějakou nadějí na trvající účinek, museli jsme zabít několik lidí.
Unabomber, Manifest

*

Kdybych se s vámi dlouho bavil, ještě by se mi od vás nakazil mozek - jste přece pastýři toho stáda hovad, kterému se říká plebejci.
W. Shakespeare, Koriolanus

*

Londýn, ten je osvětlen až tuze,
a kdyby Diogenés hledal dnes
jak tehdy svého poctivého muže
a v metropoli zde ho nenalez,
jiného cosi jistě za to může,
než že by se mu ve tmě ztratil kdes.
Poctivý muž! Já také ho chtěl znáti,
však co jsem našel, jsou jen advokáti.
(lord Byron, Don Juan, Zpěv XI.)

*

Kdyby byli lidé vyvinuti, svobodni a bez předsudků, nemuseli bychom tvořit, nebylo by třeba lidí tvůrčích. Jen ve světě blbů, herců, lidí předsudečných, komiků z povolání, upšoukaných vševědů a neklidných těkalů ze špatného svědomí je třeba lidí tvůrčích, bořitelů i stavitelů, nastavujících zrcadlo.

*

Ten mysliveček byl primitivní sadistický idiot. Už od pohledu úchyl, natož podle řeči, jíž mě šokoval. Ukázka dřeně člověka, jak by vypadala, kdyby postrádala nátěr civilizovanosti. Byl to ten typ parafilika, který by jinak ukájel svůj sadismus znásilňováním a zabíjením žen, kdyby se nestal kulturně únosným myslivcem. Pamatuji si dodnes, jak mi říká:
"Vidíš támhle tu srnu s mládětem? Mám ji zastřelit? Chceš se podívat?"

*

Lidi je potřeba zabíjet; čím víc, tím líp! Představte si jen, že by naráz oživli všichni mrtví ze všech válek, co kdy byly; a nejen padlí z válek: i všichni ti, co zemřeli taktéž jakoby "předčasně" na nemoci, na morové epidemie, v důsledku nehod, vražd, katastrof, nebo kdyby najednou obživli všichni, naprosto všichni mrtví, co kdy byli-žili na tomto světě, jak to slibuje svým věřícím ovečkám nejprolhanější ze všech křesťanských prolhaných lží o Vzkříšení! Co kdyby vstali najednou z mrtvých a žili si dál a měli děti a jejich děti další děti atd. To by byla katastrofa! Místo šesti a půl miliardy lidí, s nimiž se tu tlačíme dnes, bychom každoročně sčítali tu lidskou chamraď nikoli v miliardách, ale v bilionech bilionů! A to minimálně! Už takhle je to strašné, a co teprve, kdyby zavládl světový mír. Hrozné pomyšlení! Ne, ne: zabíjet lidi je v pořádku. Jen houšť!

*

V aleji jsem potkal, kromě kavek, jednu škaredou starou rašpli, která se na mě nepřátelsky dívala. Fuj, to byl kundí ksicht nesympatický! Kdybych byl šógun, zaplatila by za svou nestoudnost hlavou; takhle mi bylo líto si i jen tradičně odplivnout, abych kvůli té herdekbabě zbytečně neztrácel tělesné tekutiny. Táhla na provaze jinak docela roztomilého bílého psíka, což by jí ve středověkém Japonsku ještě prošlo, neboť bílí psi se tam těšili úctě, ale ta baba byla absolutně zum Kotzen - k zblití. Někteří lidé by měli povinně nosit mohamedánské ženské hábity přes obličej, aby neobtěžovali okolí svým odporným zjevem. Pakáž jedna škaredá zdegenerovaná! Fuj, to jsou zážitky!

*

Lidé žádní, park teď patří zvířatům. Znovu si takto názorně uvědomuji, že se zmizením posledního žijícího člověka na této planetě, nikoli až za sto let, nikoli až za padesát let, nýbrž okamžitě! rozhostí se všude po Zemi království divočiny a zvířata ihned obsadí prázdné lidské ruiny a budou zase po zásluze vládnout světu, jako kdyby člověk nikdy neexistoval! Těším se na tu dobu. Tady je toho patřičný důkaz a malý závdavek věcí příštích.

*

Srnec se běží schovat do remízku, zajíc peláší taky. Škoda, že všichni tak utíkají. Radši bych byl, kdyby takhle přede mnou utíkali lidáci, to by jim slušelo lépe.
Misantrop, Vanaprastha 4.

*

Kdybych nenávist k lidem neměl, nic bych nebyl.
Misantrop, Sentence 1.

*

Ach, kdyby ta práce nebyla! U čeho jiného si člověk tak krásně zanadává!

*

Tady v Reinlebensbornu je tak nádherně ticho a pusto, že bych se až docela chtěl podělit někdy na pár chvil o tuto krásu, kdyby bylo s kým, kdyby to někoho zajímalo a kdyby měl pro to někdo pochopení. Jenže nikdo takový není. A i kdyby byl, stejně bych ho brzy nesnesl. Družný bývám jen ve chvílích nejvyššího štěstí, ale pak si chci to štěstí uchovat jen pro sebe.

*

Já nejsem zrovna člověk a s lidmi mám pramálo co společného; kdyby ostatně záleželo jenom na mně, neměl bych s lidmi společné ani to poslední zbývající pramálo.

*

Lehaje vstávaje naslouchám hlasům ptactva a ševelu větru. Kdybych byl od narození hluchý a kdyby se mi teď zničehonic vrátil sluch, myslel bych si nejspíš, že takto konejšivě promlouvá sama Příroda. Nejraději zde v lese spím. Nikde není pocit malé smrti a malého zmrtvýchvstání, jež provází spánek, tak nyvě malátný a tolik oblažující mysl i tělo. Rodíce se umíráme a ve smrti hledáme znovuzrození, ale kdybych jednoho dne sebevíc šílel, zde najdu odpočinutí od všech strastí i klidnou a jasnou mysl už za života.

*

Dnes se druhá světová válka dezinterpretuje tak, jako kdyby v ní šlo o jeden nepřetržitý sled zločinů, páchaných výhradně a pouze Němci. Jako by se celá válka vedla jen proto, aby zastřela vyhlazování Židů a jiné tzv. "zločiny".

*

Veganství kvůli zdraví. I když tento druh veganství šetří spoustu zvířecích životů, je to jen díky tomu, že je maso pro lidi stále rozporuplnou potravinou, lépe řečeno: že se původně plodožraví živočichové stále ještě moc nepřizpůsobili k požírání masa, z čehož plynou různé zdravotní komplikace a rizika. Ubylo by mnoho veganů, kdyby se ukázalo, že maso neškodí zdraví.

*

Lidáci bouřlivě oslavili takzvaný "Nový rok". Sice nelze očekávat, že by měl být lepší a přinést něco dobrého a že tudíž není co slavit, přesto se nesla silvestrovská noc jako vždy ve znamení ohňostrojů a novoročních přípitků. Ti kreténi by oslavovali, i kdyby byl konec světa na dosah. A vůbec jim nevadí, že už svět dávno skončil - aspoň pro mne. Oni si to však ve své hlouposti a zabedněnosti naneštěstí neuvědomují - tak jako mnoho jiných zřejmých věcí.

*

Kdybychom my, lidé, pochopili jejich vznešené myšlenky - kdybychom toho byli vůbec schopni - změnil by se svět nadobro k lepšímu, o tom jsem do hloubi své duše přesvědčen, jako o máločem. Ó vy všichni filosofové, vy mudřeci nepodaření, kteří umíte jen náboženství tvořit na tomto světě! Dejte mi poznat kravskou víru - a ze skeptika se stane rázem věřící této nové víry s prastarými kořeny, jež uhnily v blátě přemoudřelého a nadutého lidství. Pohleďte na moudrost posvátné krávy - ať je to Matka Živitelka, ať je to Hathór či Auðhumla - v ní je obsažena všechna moudrost světa.

*

I kdyby nebylo pak už nic, opravdu nic,
moje, stejně jako tvoje účast na takové komedii
byla by zas jen soucitem, soucitem s žitím,
které je jenom dech a žízeň a hlad
a páření a nemoc a bolest...
V. Holan, Noc s Hamletem

*

Jeden začne a druhý se přidá, aby měl totéž co jeho soused, i kdyby to byl čokl, plastová okna nebo ta největší pitomost na světě.

*

Vyšplhal jsem na vrcholek Vinatí, jenž se zdvíhá nad okolní lesy. Ach, to je nádhera! Celý svět mi leží u nohou.
Strávil jsem nahoře dlouhou dobu. Nechtělo se mi dolů, zpátky na zem z této nadzemské výšiny. Byl jsem tu sám, samojediný, jako by celý svět patřil jenom mně. Pro tyto vznešené pocity, jež skály vzbuzují, mám je tak rád. Když se zadívám do krajiny pod sebou, na lidská sídla hluboko pode mnou, představím si vždy, jak asi tento kraj vyhlížel před tisíci lety, než do něj pronikl člověk s pilami, sekerami, zemědělstvím a posléze s průmyslem. Hluboké bukojedlové hvozdy se táhly do nedozírna, krajem se neslo melodické vytí vlků a dobromyslné bručení medvědů, nebe patřilo sokolům a orlům, noha lidská se sem bála vkročit. To musel být ráj. Jakkoli je to tady i dnes docela hezké a zdánlivě polodivoké, jsou to přece již jen nepatrné zbytky dřívější neporušené nádhery. Zdejší pole a louky, vesnice a silnice, sloupy a elektrická vedení působí při té představě náhle jako lidská sněť, jež zachvátila zemi. Misantrop tu má najednou jasný pocit, že nynější zubožený stav přírody nemůže trvat věčně a že se jednou ta bývalá panenskost musí navrátit, i kdyby lidstvo mělo vymřít. A možná, že právě to vychcípání lidstva je tou podmínkou jedinou, nejkardinálnější a nejrozhodnější. Ano, tomu věřím: jednou se příroda lidstva zbaví a ožije znovu do krásy! Jinak to snad ani nemůže být. Jinou budoucnost si představit neumím a ani nechci. Takhle to prostě nemůže a nesmí zůstat! To zde chci přísahat těmto posvátným skalám, těmto svatým lesům i těmto ušlechtilým zvířatům. Přísahám jménem génia, jenž oživuje mé tělo a mého misantropického ducha, génia, jenž vidí věci budoucí a dál, než kdy kterýkoliv člověk dohlédl svým krátkozrakým pohledem.
Misantrop, Vanaprastha 5.

*

Noc je přece pro misantropa lepší: po půlnoci už všichni lidáci chrápou nebo jsou zalezlí doma a čumějí na bednu a Já se tudíž mohu oddat nerušenému bloumání po liduprázdných předměstích, jimiž se prohání jen vítr, náhle také jakoby svobodný a volný bez lidí. Je to velmi příjemné; jako kdyby všichni lidáci naráz vychcípali. Takový svět bez lidí by se mi líbil. A jedině za takovýchto osamělých studených zimních nocí mohu snít tento můj ideální sen jen s nepatrně přimhouřenýma očima.

*

"Lučištníci napínají luky, když jich potřebují, jinak je povolují. Kdyby je měli stále napjaté, praskly by, a až by je zas potřebovali, nemohli by jich použít. A tak je tomu i s člověkem. Kdyby se zabýval jen samou vážnou prací a nevystřídal ji zábavou a žertem, po čase by se zbláznil nebo by otupěl. Já tohle vím, a proto střídám povinnosti i zábavu."
Starověké báje a pověsti, Zlý král Kambýsés

*

Jen moudrá Athéna povstala a řekla:
"Ať stvoří nové bytosti, mohou být zcela odlišné od ostatního tvorstva, ale ať nejsou dokonalejší než bohové! Nevedlo by to k štěstí a míru, kdyby pak byli příliš domýšliví a zpupní a neuznávali naši moc. Jinak se nám mohou ve všem podobat."
Starověké báje a pověsti, Prométheus

*

Samson řekl: "Kdyby mě spoutali sedmi syrovými houžvemi, které ještě nevyschly, zeslábl bych a byl bych jako kterýkoli člověk."
bible, Soudců 16:7

*

Kdyby nebylo kdyby, nebylo by chyby.

Kdyby řeč jeho byla mostem, nechtěl bych já po něm choditi.

A kdyby byl z nebe žid, nemáš ty mu věřit.

*

Kdyby tak moudří tušili, co všechno dokážou vymyslet pitomci!
J. Žáček

*

Žádný člověk nikdy nepozná Pravdu, neboť i kdyby ji náhodou vyslovil, nevěděl by o tom.

*

Člověk člověku člověkem, což je značně nebezpečnější, než kdyby byl vlkem; vlk se totiž nikdy nevyzbrojuje bombami nebo puškami.
S. Kisielewski

*

Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí.

*

Kdyby na to přišlo, veškerá civilizace může jít k čertu, ale hudby, té by mi bylo líto…

*

A smrt je zlo,
Tak bozi uznali,
Vždyť kdyby byla krásná,
Též by zmírali.

*

Milovat své bližní by nebylo tak obtížné - jen kdyby nebyli tak blízko.
N. Mailer

*

V našem budoucím životě už nebudeme lidskými bytostmi,
jen divokými husami letícími po obloze,
nad sněhem oslepujícími stráněmi,
nad moři a řekami, nad skalisky a mraky.
Z dálky se budeme dívat na červený prach světa,
jako kdybychom nikdy nepadli.
Ndien Khac Hien

*

Muž ať se pyšní tím, že kdyby ze světa zmizela urozenost, velkodušnost a věrnost, bude třeba hledat je v jeho srdci.
francouzský král František I. (1494-1547)

*

Je krásná věc něčemu velet, i kdyby to bylo jenom stádo dobytka.

*

Kdyby ti, co o mně špatně mluví, věděli, co si o nich myslím, pomluvili by mě ještě víc.
S. Guitry

*

Kdyby lidé věděli, kolik práce mi dalo osvojit si své mistrovství, nezdálo by se jim to nijak nádherné.
Michelangelo

*

Kdyby mí vojáci začali přemýšlet, nezůstal by u vojska ani jediný.
Friedrich II. Veliký

*

Kdyby Múzy chtěly mluvit latinsky, mluvily by jazykem Plautovým.

*

Hloupému člověku nejvíce prospívá, když mlčí. Kdyby to však věděl, nebyl by to už hloupý člověk.
Sa'dí

*

Kdybych kráčel po vodě jako Ježíš, řekli by, že neumím plavat.
S. Berlusconi

*

Jakože žije, srdce mé nemá chuti býti pohromadě s lidmi. Pobil bych je, jako by jich ani nikdy nebylo, kdyby nebylo přilišné mé dobroty!

*

Kdyby mi nějaký šťastný osud dal takovou moc, nebylo by na světě ničeho tolik jako kamenných soch, a ty bys byl první, z kterého bych jednu udělal.
Claudius Ælianus, Vlez mi na záda

*

Kdyby se dalo volbami skutečně něco změnit, byly by určitě postaveny mimo zákon.
E. Goldman

*

Kdo z moudrých by se trápil stanovováním zákonů, psaním dějin či vážením země, kdyby všem připadlo, že mají nadosah věci věčné?

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm