Pravdu za každých okolností! (citáty)

12. března 2012 v 18:48 | Misantrop

Život je krátký a pravda působí do budoucnosti a žije dlouho: řekněme tedy pravdu.

Pravda není děvka, která se věší na krk těm, kdo po ní netouží; spíše je to nepřístupná kráska, jejíž přízní si nemůže být jist ani ten, kdo jí všechno obětoval.

Člověk obdařený fantazií jakoby citoval duchy, kteří mu v pravý čas zjevují pravdy, jež holá skutečnost věcí podává jen slabě, jen zřídka a většinou v nevhodný čas. Člověk bez fantazie se proto k němu má jako k volně pohyblivému, ba okřídlenému zvířeti mušle přichycená na svých skalách, která musí čekat, co jí přinese náhoda.

Optimismus, jak v náboženství, tak ve filosofii, je základní omyl, který svádí všechnu pravdu z cesty.

Byl to zesnulý profesor Bachmann, kdo tak indiskrétně vyžvanil maximy všech svých kolegů. Mezi jiným je pro charakteristiku univerzitní filosofie pozoruhodné, jak pravdě, když se nehodí, bez okolků zavírá dveře se slovy: "Marš, pravdo! Nemůžeme tě potřebovat. Jsme ti něco dlužni? Platíš nás? - Tak táhni!"

*

Diskuse je hra o moc, hra, která končí vždycky remízou. Kdo je skutečně přesvědčen o své pravdě, ten nemá nejmenší potřebu ji dokazovat nebo ji dokonce vnucovat někomu jinému.

Chcete vědět, jak se dopátrat pravdy? Mnohdy stačí tenhle návod: Vezměte obecně rozšířené mínění a obrat'te je naruby.

Život lůzy je a musí být založen na lži. Kdyby si lůza přiznala pravdu, musela by ihned spáchat sebevraždu!

Kdo hledá, ten najde a kdo nechce vidět, ten neuvidí. Požádám-li přesto někoho o jeho názor, činím tak z pouhého rozmyslu, z pouhého skotačivého rozmaru dítěte, naklánějícího se se zatajeným dechem nad hlubokou propastí a vědouc až moc dobře, že přehnané nachýlení by způsobilo ztrátu rovnováhy a smrtelný pád. Každý má prostě svoji neotřesitelnou pravdu, kterou si chrání před okolními zásahy, ať už je ta pravda jakákoli - může být v očích jeho protivníka čistou lží.

I milosrdná lež zůstává lží - tedy čímsi hnusným. Uznávám jedině tu lež, která mě zvýhodňuje před nepřáteli. Takhle nahlížím na každou lež. V mém světě by nemocný na rakovinu považoval za urážku, kdyby se mu tajila pravda. Neboť sladká nevědomost je horší než rakovina!

Nezavírám oči, ani když se mi naskýtá otřesný pohled; jsem tvrdý ke každému a ke všemu, ale hlavně sám k sobě. Vždycky hledám pravdu a nikdy se nesnažím idealizovat si věci, omlouvat je nebo popírat. Proto můžu připadat těm, kdo to tak nedělají, jako netvor bez citu, protože jejich citečky jsou brnění na obranu jejich neduživých lží před realitou.

Žijeme vlastně v hrozném světě, plném lží. A když někdo náhodou zahlédne záblesk pravdy, má to pro něj tragické následky, z nichž se málokdo nevzpamatovává po celý zbytek života. Známe ty konce, kdy takový člověk, omráčený zjevením pravdy, hledí co nejrychleji na ten úkaz zapomenout - ke své vlastní škodě, ovšem - pomocí rozumu, mysticismem, alkoholem.

Antonymum pravdy: - "Svatá pravda".

Co by si konečně mohl pomyslet o lidech někdo, kdo by nemohl jinak, než se otřást hrůzou při pohledu na krucifix? Jedině nezaujatý pozorovatel by strnul úžasem, že taková hrůza slouží za fetišistickou rekvizitu lidem, kteří hlásají mír, lásku a dobro. Ale přece nikdo otevřeně nehlásá válku, nenávist a zlo. To svědčí o lidském pokrytectví a o jejich ztrátě smyslu pro realitu. Podívejme se pravdě do tváře: člověk je sadistický ksindl, nad nějž není!

Láska k lidstvu a přehlížení pravdy zavádí vše živé do strašlivých útrap.

I kdyby byla v převaze a ve většině pornografická vulgárnost, vždycky se najdou poetické duše, které budou hledat romantiku a růžovou lež. A i když světu vládnou panovační a pokrytečtí mravokárci, vždycky se najdou nekulturní barbaři, kteří budou hledat realitu a hrubou pravdu.

Člověk je všežravec - sežere vše. Navykládejte mu ty největší lži - sežere je všechny. Čeho je maximálně schopen, když ho přivedou ve zmatek dvě protichůdné lži, je to, že si utvoří svoji třetí lež, podle lidového vzorce "pravda je uprostřed". Snad už je teď jasné, čemu říkám všežravec: Je to přesný opak někoho, jako jsem Já, který má vyběravý jazýček a hned tak něco nedovede spolknout; drží se vždyporušitelné zásady: předem nikomu a ničemu nevěřit.

*

Tzv. "reality show" nezobrazuje skutečnou realitu, je to zase jen představení, jen hra na realitu. Muselo by nám být ukázáno všechno z reálného života lidí, přesně jako při filmování zvířat. Muselo by nám být vyjeveno v celé nahotě a do nejmenších detailů, jak lidé serou, chčijou, mrdají, rodí, jak se mezi sebou zabíjejí atd. Zkrátka všechno to, co dělají normálně, když si myslí, že je nikdo nevidí. To by byla pravá reality show. Ale jak říkám: zatímco u zvířat se jedná o romantický, poetický, estetický, harmonický a uklidňující snímek, u lidí by šlo o děsuplný horor, jemuž by se vzpíraly naše vnitřnosti, jakož i veškerý náš biofilní soucit. Takové přímé estetické srovnání života zvířat a lidí by bylo více než nežádoucí. To by lidská Rakovina nikdy nepřipustila. Nikdy nesmí vyjít najevo, že počínat si a žít jako divoké zvíře, je lepší a vkusnější než plácat se životem jako ubohý člověk. Lidé nikdy nemohou připustit nezkrášlený pohled na sebe sama, zbavený všech líčidel, iluzí a obvazů. Neboť pak by se poznalo, že člověk není v žádném případě, jakkoli a čímkoli, nadřazen zvířatům, nýbrž že je hluboko pod nimi; že lidé jsou choroba, dočasný nádor na kůži Země.

Správná věda musí sdělovat i nepříjemné nálezy. Padni komu padni. Musí jít s pravdou ven za každou cenu, i kdyby ta pravda měla zabíjet. Jenže to je právě ono: Člověk, jako biologický druh, přežívá jen díky nekonečnému sebeklamu a náhlé vystavení nepřipraveného člověka skutečné pravdě bez příkras by ho zcela jistě zabilo. Proto ty těžké šibeniční tresty pro každého, kdo kdy hlásal pravdu! Neboť společenská nebezpečnost jejich činů je na úrovni hrdelních zločinů; nejen úkladný vrah, ale i hlasatel pravdy za sebou zanechávají hromady lidských mrtvol.

Pravdu za každých okolností, i kdyby se měl zbortit svět! Přirozenost až po nejzazší mez, i kdyby mělo lidstvo vyhynout! FIAT VERITAS, PEREAT MUNDUS, PEREAT HOMINES!

Jen bych se opakoval, kdybych řekl, že žádný jiný tvor nenadělá v přírodě více škod a v lese větší paseku a totální holožír, než právě člověk. Ale aby také sám člověk tuto nanejvýš pravdivou zprávu bez ustání vytruboval do světa a volal stejně vehementně po nápravě, o tom si můžeme nechat leda tak zdát; to bychom po něm chtěli nemožné. Ale přitom jedině toto by byla ta správná věda! Jinak je to jen další hlásná trouba parchantismu-humanismu. Nejsou-li schopni přiznat si nelítostnou pravdu a nést její kruté důsledky, tak ať jsou raději zticha a nešíří již po tak dost lidmi zničené Zemi další posvátné lži!

Lži, všude samé lži, jež jsou tak okaté, že jen úplný myopický blbec by nedohlédl na jejich průhledné dno. Ale to jsou všichni lidé; nikdo nemá tak poctivý zájem na pravdě, nikdo nemá tak dlouhodobý zrak, aby přehlédl posvátnou lží zarostlý záhonek a chtěl jej vyplet od všeho lidského. Byli by sami proti sobě.

Jeden posvátný omyl předává jedna generace druhé jako nejsvětější svátost, až je všechno nakonec prolhané až na půdu, že i sama pravda pak vypadá jen jako poťouchlá lež; schopnost lhát a člověčit obecně uznávané lži je jedinou zárukou oblíbenosti, dobrého jména, dobrého prospěchu a vyššího postupu.

Někdy je pravda tak strašná nebo tak mlhavá nebo tak triviální, že je lepší mlčet.

Pravda je tam venku, mezi zvířaty.

Svět lidí, přesněji lidské podsvětí a zásvětí, je komedie plná omylů, založená na fatálním nepochopení, nedorozumění, hlouposti, přetvářce a lži. Lidé nemají nikdy v ničem pravdu a mýlí se úplně ve všem.

Posvátný zákaz. Lež je košer. A pravda je dokonávající vykrvácené dobytče s podříznutým hrdlem, z něhož si rudá chátra zaživa odřezává kusy masa. Existuje skryté přesvědčení, že lidé mohou žít v klidu a míru jen ve lži, nikoliv v pravdě, jen v otroctví, nikoliv na svobodě.

Nikdo nerozpozná blouznivé nesmysly od jakkoli očividných, zato však nepříjemných pravd. Všichni se dají příliš lehce svést. Lživou propagandou, veřejným míněním, reklamou. Jen opravdu inteligentní a vnímavý člověk okamžitě pozná, když se mu lže a když ho chce někdo podvést. Jenže lidé nejsou až takto inteligentní. Nikdo takový neexistuje. Nechtějí se vůbec ničím znepokojovat. Kassandřiným věštbám nikdo nikdy nevěří. Svět se chce hlavně bavit. Svět chce být klamán, a tak je klamán.

*

Démarétos pravil: "Králi, mám mluvit tak, aby to lahodilo tvému sluchu, či chceš slyšet pravdu?"

*

Lidé vám pravdu neřeknou. Jen se postarají, abyste ničeho nedosáhl.

*

"Je to pravda!"
"Zase ta tvoje pravda..."
"Jan Hus se nechal pro pravdu upálit!"
"Jo. Jenže Jan Hus neměl rodinu."

*

"Každý miluje iluze."
"Miluje? Každý je potřebuje, jako potřebuje vzduch!"

*

Žádná pravda, žádná lež, jen veřejné mínění.

*

Televize není pravda. Televize je jen pitomej lunapark.

*

Kdekdo chce svého druha přelstít a neřekne pravdu. Učí svůj jazyk mluvit jen klam.
(Bible, Jeremjáš 9,4)

*

Já mluvím pravdu, a proto mi nevěříte.
(Bible, Jan 8,45)

*

Pravda nehladí (nelichotí).

Těžko pravdu mluviti a neuraziti.

Pravdu mluvíš, mrzutost si způsobíš.

Nesnadná věc mluviti pánům pravdu.

*

S pravdou je to jako se ženami: všichni s ní flirtují, ale málokdo ji chce mít na krku celý život.

*

Žádný člověk nikdy nepozná Pravdu, neboť i kdyby ji náhodou vyslovil, nevěděl by o tom.

*

Všechno je jen věc názoru. Jen základní prvky jsou pravdivé.

*

Choromyslný je také člověk, jehož společnost odmítá vyslechnout a jemuž chce zabránit ve zveřejnění nesnesitelných pravd.
(Antonin Artaud)

*

Kdo říká pravdu, ten nezemře na nemoc.
(Čingischán)

*

Lež už letí světem, když si pravda teprve šněruje boty.
(Winston Churchill)

*

Největším hrdinstvím není čelit nepříteli, ale pravdě. Pravda nebere zajatce.

*

Každý ismus, který nás ujišťuje, že nám konečně poskytne pravdu, život, světlo, je kopí natřené medem: čím víc je lížeš, tím víc se na ně napichuješ.
(anarchistický časopis Schwarze Protokolle)

*

Hra skončila, paní, pane,
každý se bavil - jen já ne.


KONEC
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm