O zdraví (citáty) - 2.

4. dubna 2012 v 17:41 | Misantrop
Příspěvek k SVĚTOVÉMU DNI ZDRAVÍ (7. dubna)


U žádného člověka se tak neosvědčila pravdivost těchto dvou zásad: že totiž přirozenost se ukojí velmi lehce a nouze je matkou vynalézavosti. Těšil jsem se naprostému tělesnému zdraví a duševnímu klidu.


Za hlavní podmínku šťastné blaženosti považoval prostou a čistě fyzickou rozkoš z volného pohybu pod širým nebem.
"Zdraví", říkal, "nabyté jiným způsobem není hodno toho jména."
(E. A. Poe, Arnheimské panství)


Postupné vymření lidského rodu dobrovolným zřeknutím se plození umožní zemské biosféře návrat k dobrému zdraví.


Vlastnictví tolika peněz najednou mi začalo kazit zdraví filantropitidou.
(O. Henry, Katedra filantromatematiky)


Ve Spartě otec neměl právo rozhodnout o životě svého dítěte, ale odnášel je k nejstarším krajanům, kteří posuzovali jeho zdraví. Slabé a nevzhledné dítě bylo nařízeno odnést a vhodit do propasti v pohoří Táygetos (viz Plútarchos: Životopisy slavných Řeků a Římanů).


Člověk si dokáže uvědomit cenu zdraví jen tehdy, je-li nemocen.

Jestliže nás příroda předurčila ke zdraví, odvažuji se tvrdit, že přemýšlení je proti přírodě a člověk, který uvažuje, je zvrhlé zvíře. Když uvážíme, jak dobrou konstituci mají divoši, alespoň ti, které jsme nezničili svou kořalkou, víme-li, že téměř neznají jiných nemocí než zranění a stáří, musíme uvěřit, že studujíce dějiny lidské společnosti zaznamenáváme dějiny lidských nemocí. Celsius píše, že dietu, tak potřebnou dnes, vynalezl teprve Hippokratés.

Připojme k tomu všemu také množství nezdravých zaměstnání, která zkracují život nebo ničí zdraví. Spojíme-li všechny tyto případy, spatříme v založení a zdokonalení společnosti důvod ke zmenšování druhu, které pozoruje nejeden filozof (včetně mne - pozn. Misantropova).


Myslím, že mému zdraví docela svědčí, když zůstávám většinu času sám.


Opravdový, hluboký mír srdce a dokonalý duševní klid je vedle zdraví nejvyšším pozemským dobrem, jež lze najít jen o samotě a jako trvalé naladění pouze v nejhlubším ústraní.

Existují nemoci, z nichž se člověk patřičně a důkladně uzdraví tím, že jim nechá přirozený průběh, po kterém samy od sebe zmizí, aniž by zanechaly nějakou stopu. Pokud však požaduje být zdravý ihned a teď, jen právě teď, tak i zde musí dát čas zálohu: nemoc je vyhnána, ale úrokem je slabost a chronická nevolnost, čas života.


Nic se nedá přirovnat k šílenství Ladislava Klímy, neboť běží o šílenství jakožto manifest nejrobustnějšího zdraví.


Boj je vždy prostředkem k podpoře zdraví a odolnosti druhu a tím je i příčinou jeho dalšího vyššího vývoje.


Denně se očišťuješ, denně procházíš katarzí. Měníš, transformuješ své šílenství do meditace. Touto metodou zjevného šílení vytvoříš možnost, kdy se ti může přihodit skutečné duševní zdraví. Je to paradoxní - proto říkám, že je to absurdní.


Lékaři si všímají také závislosti nemocí na počasí a podnebí a velmi často zdůrazňují tak důležité okolnosti pro zdraví člověka, jako je čerstvý vzduch a dostatek světla.


Dobrota, býti dobrotivým, toť Buddhovi něco, co podporuje zdraví.

Co je židovská morálka, co je křesťanská? Náhoda připravená o svou nevinnost; neštěstí pošpiněné pojmem "hříchu"; zdraví a blaho života nebezpečím, "pokušením"; fyziologická neduživost otrávená červem svědomí...

Křesťanství potřebuje nemoc, asi jako helénství potřebuje nadbytek zdraví, - udělat nemocným, toť vlastní úmysl v pozadí celé soustavy léčebných procedur církve.

My ostatní, kdo máme odvahu ke zdraví a také k pohrdání, jak my smíme pohrdat náboženstvím, jež učilo nerozumět tělu! Jež se nechce zbavit pověry o duši! Jež dělá z nedostatečné výživy "zásluhu"! Jež potírá zdraví, jako by potíralo nepřítele, ďábla, pokušení! Jež si namlouvalo, že je možno nosit "dokonalou duši" v těle rovném zdechlině, a jež si k tomu potřebovalo upravit nový pojem "dokonalosti", bledou, chorobnou, idioticky blouznivou bytost, tak zvanou "svatost", - svatost, pouhá to řada příznaků těla zchudlého, enervovaného, nevyléčitelně zkaženého!...

Křesťanství má na dně zákeřnou mstivost nemocných, instinkt namířený proti zdravým, proti zdraví.

Kříž odznakem nejpodzemnějšího spiknutí, jaké kdy bylo, - proti zdraví, kráse, zdařilosti, udatnosti, duchu, dobrotě duše, proti samému životu...


Je prý v zájmu veřejného zdraví naučit se rozpoznávat první příznaky osamělosti a zabránit (sic!) úplnému vydělení na okraj společnosti.

V televizi běžel pořad o tragických důsledcích práce: Sebevraždy, podlomené zdraví, otupělost, chronická nevyspalost, chronická únava, lidé upadnuvší z přemíry práce do kómatu... - bylo to hrozné. Jak bych asi dopadl Já?


Ten, kdo říká, že nemá rád lidi, kteří jsou vegetariány kvůli zdraví, a ne kvůli zvířatům, je pokrytec, protože kdyby jemu samému záleželo na zvířatech, tak by mu bylo jedno, z jakých pohnutek se jiní lidé neúčastní na zneužívání zvířat, o která mu prý tak jde. - I kdybych se nyní rozhodl vykašlat na zvířata a zapomenout na to, co s nimi ta verbež provádí, stejně bych nezačal žrát žádné živočišné produkty. Nevím, co to je za altruistický nesmysl opomíjet vlastní zdraví.

Dělej, co chceš a budeš zdravý! Jestliže cítíš potřebu si lehnout, pak nemůžeš pro svoje zdraví udělat nic lepšího, než že si lehneš.

Nemoc (ducha i těla) je jen nedostatek vůle ke zdraví.

Neříkám kuřákům "nekuř, kazíš si zdraví". Ne, takový pokrytec nejsem. Starám se jen o sebe.


Vyhýbat se masitým pokrmům je nejen prospěšné pro tělesné zdraví, ale především je to naprosto nezbytné pro veškerý duchovní vývin a růst i pro samotné ukotvení neporušené mysli.

Celá ta tzv. "péče o zdraví lidu" se začíná spíš podobat fízlovským metodám ministerstva vnitra, přičemž o zdraví tu jde až na druhém místě. Na prvním místě je vládní kontrola a dohled.

Dnes jsou politik a lékař téměř v postavení veleknězů, kteří si jen tak nenechají vzít svou moc nad životy a zdravím svých věřících, před nimi zbožně poklekajících v posvátné hrůze.


Musejí to být krásní šílenci - jako Já. Jediní duševně zdraví jedinci v tomto celosvětovém blázinci.

Kouření je již tak zoufale nemoderní, drahé a zdraví škodlivé, že kouřit může jen hlupák; však hloupost je moderní stále a čím dál víc.

Dneska mají šarlatáni takovou velkou moc, že donutili platit jak ty nemocné, tak i ty zdravé. Tomu se říká falešná solidarita. Kdyby se do dnešních časů vrátil Molière, měl by nový námět na hořkou komedii. Mohla by se jmenovat Zdravý nemocný naruby a od původní verze by se odlišovala pouze v tom, že by v ní hlavní roli nehrál hypochondr, nýbrž jeho pravý opak - člověk zdravý, z nějž hypochondra dělají lékaři a zákon. Obě verze by však měly společného toho lstivého mastičkáře, který obratně zneužívá buď hlouposti svého dojného oslíka, nebo - v případě druhém - zákonné pravomoci k bezostyšnému odírání zdravých lidí, kteří přesto, že jsou zdrávi, musejí platit, jako kdyby byli nemocní. Zdraví nemocní naruby.


Buďme veselí, že žijeme, že jsme svobodní a zdraví, my blažení tvorové! Jiní dřou teď ve fabrikách anebo zmírají na jatkách. Nám je však blaze.


"Vrahové jsou prý velmi zdraví lidé, šéfe."


Myslím, že bych si nedokázal zachovat fyzické ani duševní zdraví, kdybych nestrávil alespoň čtyři hodiny denně - a obvykle to bývá ještě víc - touláním po lesích, kopcích a polích, úplně oproštěn od veškerých světských závazků.

Kokrhání kohouta je chloubou celému světu, vyjádřením zdraví a dobrého stavu Přírody.
(H. D. Thoreau, Chůze)


Zdraví nenajdete ve společnosti, ale v přírodě. Společnost je vždycky chorá, a ta nejlepší nejvíce.
(H. D. Thoreau, Přírodopis státu Massachusetts)


Uč se dřív, než budeš mluvit, a dřív než onemocníš, pečuj o své zdraví.
(Bible, Sírachovec 18,19)

KONEC
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm