Planeta Země by měla být vylidněná

3. dubna 2012 v 16:15 | Misantrop
Příspěvek k SVĚTOVÉMU DNI ZEMĚ (22. dubna)
Tebe, ó svatá země,
dárkyně života, pramáti tvorstva,
slaví nový můj zpěv!


Předmětem našeho zájmu není pouze pokračování života na Zemi - což je, podle všeho, co víme, jediný život ve vesmíru - nýbrž zachování planetárního ekosystému (Gáie) se vší jeho celistvostí a různorodostí.


Poslední kus Země, do té doby nedobytý některým z národních států, byl pohlcen v roce 1899. Dvacáté století je tím prvním, ve kterém již neexistuje to, čemu se odjakživa říkalo terra incognita (země neznámá). Žádný flíček země, žádný kus skály ztracený kdesi uprostřed vod jižních moří už nemůže zůstat volný pro všechny. Stejně tak žádné opuštěné údolí, dokonce ani Měsíc. Všechno už někomu patří. Je to apoteóza teritoriálního gangsterství. Žádný čtvereční metr Země nazmar! Žádný čtvereční metr Země, který by zůstával jen tak, nezdaněný, nehlídaný policií... alespoň teoreticky.


Raději nechť jdou a zaplní Zemi hojnými lesy, než svou dračí setbou!


Plody se nedaří slovutné země,
není požehnán rodiček bolestný skřek.
Nechť zrno ze země
se nerodí ni děti z matek: ne,
ať nynější ta rána morová
je zahladí neb sudba ještě horší!
(Sofoklés, Král Oidipús)


UMÍRAJÍCÍ ZEMĚ
Dělají se různé besedy
Zítra už možná naposledy
Vláda vydává nařízení
Tak planá, že jim rovno není

Slibují, že sníží emise
Prudce jedovatých chemiček
Nemění se ale zhola nic
Matka Země smrdí čím dál víc

Nenechají toho úplně
Bojí se životní úrovně
Zbabělci podlí a slizký
Bojí se jen o svoje zisky

Střední cesta nikam nevede
A auto bez nafty nejede
Po nás ať si přijde potopa
Už si nevážíme života

Nejdřív bohatství, až potom život
Jinak to nejde, konečně pochop!

Země teď pomalu umírá
Plamínek života skomírá
Hlupáka zahubí netečnost
Mysli teď na svoji budoucnost!


Jednou jsem doma četl Vergilia. Vypravoval, jak se za veliké prázdnoty shromáždila semena země, vzduchu a vody, jak plynná zeměkoule začala tuhnout, uzavírat Nerea v oceánu a sama pozvolna nabývat tvarů; vypravoval, jak se země již divila, když viděla svítit nové slunce, a jak z vyšších mraků padaly deště. Tehdy poprvé začaly růst lesy a po neznámých horách se potulovala zvěř, ještě vzácná.
Rodí se zvěř a jako poslední se rodí člověk. Tak se v těch nepamětných dobách naplňuje osud, který ze Země učinil trvalý příbytek zločinu.
(A. France, Blouznivá snění)


Budoucnost mi dá za pravdu, že lidstvo je jen přechodná vyrážka na tváři zeměkoule, jen pubescentní beďar na nose dospívající Matky Země, jen dermální flíček, který časem pomine! Lidstvo představuje slepou uličku ve vývoji života na Zemi - zničí se samo svými vlastními "vymoženostmi".


Země je štědrá svými dary a její plody jsou dobré; dává na vaše stoly jídlo bez prolévání krve a jatek.


Kdyby tato země byla pokryta výživným ovocem, kdyby vzduch, jenž nám má dodávat zdraví, nám nepůsobil nemoce a smrt, kdyby člověk nepotřeboval jiného příbytku a lože, než jaké stačí daňkům a srncům - pak by Čingischánové a Tamerlánové neměli jiných sloužících kromě svých dětí, jež by byly dosti řádní lidé, aby o ně pečovaly v jejich stáří.


Stojím prostě sám proti celé té padoušské, chamtivé a utlačovatelské sebrance na Zemi. Není už dost na tom, že zničili jednu planetu, chtějí zničit další? Copak musejí zaneřádit i cizí chlév?


V dusném tichu pralesů žije ještě starý Bůh země, který objímá hory a údolí, hraje si s medvědy v houštinách, laská se s kravkami uprchlými od stád a miluje troubení pastýřů, svolávajících večer dobytek.


Lidé - země cizopas!
Kdež jsou ty časy,
kdy Zemi husté kryly vlasy,
- mohútný a bujný les!
Jak sestárla! Chudák dnes
hlavu věsí, vždyť se těší
veliké již místy pleši -
skoro všechen vlas jí slez'! -
Občas kýchne! Mocná ústa
rozevrou se, láva hustá
vychrlí se z mocných plic...
- a smrduté plyvá plyny,
bude mít as souchotiny,
- podle známých definic!
A jak již je zanedbaná!
- znečištěná, rozdrápaná!
- Hmyzu na ní přesila...!
Krev jí ssají milliony!
Ryje v ní a skáče po ní
lidská veš - jak kobyla!
Drbe ve vzdušném se rouše!
Když havěť příliš kouše,
odpovídá bručením...
Jež zní ale jak sta hromů - -
- otřásá svou koží k tomu,
zvem' to - země-třesením...!
Jestli jednou dopálí se!
- Štípat-li se nedá více!
- Přichystá se k odvetě!
- Začne mačkat ten hmyz drzý!
To bude pak pláče, slzí
a poprasku po světě!
Mrzuta je též již k stáří!
Zřím zlověstné chmůry v tváři,
- čtu v nich jako v slabikáři:
"Běda lidstvu, - osvětě!"


Zůstaňte mi věrni zemi, bratří moji, celou mocí své ctnosti! I vaše poznání nechť slouží smyslu země!


Už příliš dlouho byla Země blázincem!...


Zpočátku totiž si na zemi žila plemena lidská
stranou zlého a bez protivenství a bez těžké práce,
bez nemocí, jež smrt a bolest přinesly lidem.
Z hojnosti všeho se těšili, zlo se jich nedotklo žádné;
mřeli tak lehko, jako když usne; na dosah měli
všecko dobré a sklizeň jim dávala plodistvá země
od sebe sama, a hojnou a bujnou; oni se chutě
dělili o dílo v klidu v tom nadbytku všelikých darů.
(Hésiodos, Práce a dni)


A setbou,
kterou zmrvila krev, svůj povrch pokryla země.


Tato ubohá země je plná šílených lidí, proto se jevím šílený. Zdravý člověk se mezi nezdravými vždy jeví takto.


"Z toho, co jsem se dověděl z tvé zprávy, a z odpovědí, které jsem z tebe pracně vymámil a vyždímal, nemohu leč usoudit, že valná část tvých krajanů je nejškodlivější drobná hnusná havěť, jaká se kdy z dopuštění přírody plazila po povrchu země."


Planeta Země, ovládaná obecným průměrem, spěje ke svému zániku, k němuž dojde - půjde-li to tak dál - důsledkem ekologické katastrofy a následným zánikem života. Na vině je průmyslová civilizace, ničící všechny podmínky k životu a neschopná přestat ničit. Jestliže nemoc znamená smrt a jestliže zdraví znamená život, nevychází jiný výsledek, než že obecný průměr je nemocný, zatímco blázen, který nenávidí civilizaci, nechce s ní mít nic společného a ani si nekoupí auto, protože by se i touhle malinkou měrou podílel na ničení, smrti a zániku, je tedy zdravý! Není jiné vysvětlení, než že tomu tak skutečně je. To se nám to obrátilo, drahý nemilý obecný nemocný průměre!


"Lidi jsou psychopati, nebezpeční svému okolí - ostatním lidem, zvířatům, přírodě. Jednou poznáš, jak zničili Zemi, jak udělali stoky z průzračných řek a jak otrávili vzduch. Jídlo, které Země plodí, voda, která se nedá pít, vzduch, který se těžko dýchá - to všechno si lidi masochisticky zničili, to všechno způsobuje většinu jejich nemocí."


Proč popíráte, že vás země dokáže uživit? Nestydíte se přilévat k plodům země krev a zabíjení?
(Plútarchos)


Pozitivní ideál, který navrhujeme, je Příroda. To jest, DIVOKÁ příroda; ty aspekty fungování Země a jejích živých bytostí, které jsou nezávislé na lidské správě a prosty lidského zasahování a kontroly. A do divoké přírody zahrnujeme lidskou přirozenost, kterou myslíme ty aspekty fungování lidského jedince, které nejsou předmětem regulace ani organizovány společností.


Lidé jsou příliš velká hrozba pro život na Zemi. Měli by postupně vymřít.


Lidstvo je zbytečné břemeno Země.


Země má být vylidněná.


Extrémní podnebí na planetě, kterou denně ničí a zamořují miliardami sebe samých a svými exkrementy a exhalacemi, bude čím dál extrémnější. Vinou těch chorých mozků bude jednou život na povrchu země nemožný; budou se muset nastěhovat buď pod zem, nebo na jinou panenskou planetu, kterou ovšem zanedlouho také zničí jako ničemný virus na nezadržitelném postupu.


Země - planeta šílených numismatiků!


Kolik vylité nafty ještě sneseme? Miliony a miliony gallonů ropy nyní ničí oceán a mnoho forem života, které jsou na něm závislé. Mezi jinými i plankton, který dodává do atmosféry Země šedesát až devadesát procent veškerého kyslíku. Plankton je přitom základem pro celý mořský ekosystém i potravní řetězec celé planety. Ale plankton umírá. Myslel jsem si, dobře, odstěhuješ se do jiného státu nebo do jiné země, kamkoliv na Zemi. Ale když jsem si zjistil fakta, uvědomil jsem si, že tito lidé devastují toxickým odpadem celý svět. Ovládají prakticky legislativu a tím určují zákony.


Člověk ještě není dost dokonalý ani dost slušný, aby měl právo žít na něčem tak krásném, jako je Země.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm