"Normálnost" je žalář ducha

4. června 2012 v 18:22 | Misantrop


Jakkoli jsou početí většinou neplánovaná, touha přizpůsobit se tomu, co společnost považuje za normální, je pravděpodobně příčinou číslo jedna každého chtěného těhotenství. Mnozí z těch, kteří plodí dál, si nikdy neuvědomili, co to vlastně dělají. Propagace plodnosti dál zákeřně bují.

*

Ilja Iljič neležel z nutnosti jako nemocný nebo jako člověk, který chce spát, ani nahodile jako někdo, kdo je unaven, ani pro požitek jako lenoch, ale ležel, protože to byl jeho normální stav.

*

Nemám rád obecně uznávané umění, nerespektuji obecně uznávanou morálku, nevěřím obecně uznávaným náboženským názorům, neobdivuji se obecně uznávaným hrdinským činům. Jako citlivý člověk jsem nenáviděl násilí a zabíjení, ať ve válce, při sportu nebo na jatkách. Má mysl, stejně jako můj zrak, byla normální, vnímala jinak než mysl ostatních lidí, vnímala lépe.
(G. B. Shaw, Především o sobě)

*

Šúdra (příslušník nejnižší kasty) má za hlavní cíl života hromadění peněz, aut, vlastnictví lepší chalupy než soused atd. Esotericky může být šúdra jak člověk s motykou na poli, tak učený člověk s kravatou. Typickým heslem šúdry je být jako ostatní, nevybočit ze šedé masy "normálních" (průměrných) lidí.

*

"Zdá se mi, že jsem přesně taková, jak o mně říkají. Nemám žádné kamarády. Z toho je prý vidět, že nejsem normální. Ale všichni, koho znám, buď hulákají, nebo skáčou jako diví, nebo se perou. Všímáte si, jak dnes lidi jeden druhému ubližují?"

*

Většinou Konfuciovi dost posměšně předhazují, že se chce zabývat praktickou politickou filosofií, tedy něčím, o čem přece normální člověk ví, že je to jen svinstvo nebo aspoň blbost.

*

Humanistický pocit propasti mezi námi a ostatními zvířaty je úchylka, normální je cítit se součástí ostatní přírody.

*

Normální člověk je ten, který se stýká s ostatními lidmi. Nesmí se však zapomínat, že je to konvenční člověk, který se stýká s konvenčními lidmi. Výsledkem jejich komunikace je rozbředlá konvence. Dnešní svět potřebuje jedince, který nedostává odnikud vůbec žádné informace. Kdyby si bylo možno představit takového člověka a současně mu předpokládaně přisoudit vysokou inteligenci, znamenala by jeho existence vpád, úder blesku.

*

Konvencí odkojení lidé popírají vše ostatní ve jménu normálnosti.

*

Tzv. "normálnost" je žalář ducha. Být normální? Toho je potřeba se zbavit. Zešílet znamená zmoudřet.

*

V normálním světě - tedy ve světě divokých zvířat, a ne ve světě ledů - je normální být silným a zdravým jedincem. To je základní protiklad ke světu ledů, kde každý druhý človjek je nějak nemocný a každý třetí slaboduchý (to jsem si nevymyslel, to jsou oficiální čísla!) - a ještě nejsou započítáni věřící mezi slaboduché!

*

Raději normální neboli ordinérní člověk připustí, že nějaká nadlidská moc, démon, obrala si z čert ví jakých důvodů právě tebe za svůj příbytek, učinila tě jen svou hlásnou troubou, než aby sáhl k nejpřirozenějšímu vysvětlení: ten člověk je vznešený, já červ vedle něho.

*

Normální člověk mohl získat dojem, že to jsou všichni nemocní nenormálové, lidi, kteří mají rádi zvířata jen proto, poněvadž je v životě potkalo něco, co je nadosmrti poznamenalo, zranilo a traumatizovalo natolik, že jsou teď prostě "divní", psychicky narušení, neschopní navázat normální vztah k ostatním lidem, k těm sadistickým vrahům, a jako způsob vyrovnání se s tímto traumatem si zvolili starost o bezbranná zvířata a o jejich "práva". Ale normální člověk, bez traumat, bez citu a bez porozumění, často též bez mozku, který nikdy nic zlého na vlastní kůži nezažil a jenž se stará jen o sebe, o svá vlastní práva, takový člověk si musí říct, že je normální vraždit zvířata, protože tak to prostě v přírodě chodí, a že vegetarián je jen zkrátka přecitlivělý psychotik, člověk v podstatě v životě hendikepovaný. Takto uvažuje normální člověk - až do chvíle, kdy se on sám octne jako oběť onoho přírodního vraždění. Pak z toho má trauma zase on a kruh se uzavírá. Jakmile se sám stane obětí nějaké "přirozené" události, už mu rázem nepřipadá tak přirozená, nýbrž nespravedlivá, takže hledá viníka či oběť. Je zajímavé, že když se takovýto normální člověk stane obětí jiného člověka, lidí či celého lidstva, také mu to nepřipadá přirozené.

*

Každý vzrůst intelektu nad obvyklou míru je jako abnormálnost už disponován k šílenství.

*

Jim jejich nevolnictví nijak nevadí a přijímají ho, jak je vidět, jako normální část života, jinak by se nemuckovali, nechtěli by se rozmnožovat, ani z ničeho radovat.

*

Výjimeční géniové nepřipustí žádné ohledy na normální lidstvo.

*

Zvířecí trus je normální, přírodní hmota, téměř totožná s prstí; rychle se rozkládá a nezapáchá tolik jako lidské sračky; je přirozenou součástí koloběhu všech věcí v přírodě, recyklační materiál dál využitelný a důležitý. Ale lidská hovna zasmradí okolí takovým mimozemským puchem, že není divu, že je musejí splachovat do podzemních kanalizací! A poločas rozpadu lidských exkrementů je téměř totožný s rozpadem jejich průmyslových odpadů. Totéž jejich odporné nafouklé mrtvoly: masem jiných zvířat se živí kdekdo, ale lidská mršina musí být zahrabána šest stop pod povrch zemský nebo raději rovnou spálena na popel, aby nezamořovala a neotravovala i po smrti svým hnusným nasládlým smradem.

*

Všichni jsou blázni, jen Já nejsem normální.

*

Hordy primitivních barbarů (rozuměj tzv. "normální lidé") jsou ovládáni nekonečnou honbou za naplněním svých nicotných afektů a kultivovaný jedinec má tak možnost stát nezúčastněně stranou "světa" a v klidu si užívat té svobody věnovat se jen svým vlastním myšlenkám a zálibám.

*

Přesto si všichni myslí, že žijí v normálním světě. Kategoricky nesouhlasím. Jejich svět už dávno není normální. A oni jakbysmet! Já nepovažuji za normální ani to, že jsem se narodil jako člověk! Ale oni se narodili v podstatě do zničeného a okleštěného světa, v podstatě jako otroci a přírodní zrůdy, ale dál zřejmě zastávají názor, že je normální v tomhle a takhle živořit. To spíš řeknou o mně, že nejsem normální! Chápete to? Chápete to zmatení, ten osudný omyl? Příští generace se jednou narodí (nebo bude "zrozena" či vyrobena) do klece, jako již dnes některá zvířata, ale oni si dál budou myslet, jak jsou svobodní a jak jsou normální. Už jim nikdo nikdy nevyvrátí jejich zvrácené přesvědčení, že žít v zajetí klece je naprosto normální, vývojově nevyhnutelné, pokrokové a vposled i pohodlné. Vždyť uvnitř klece je tak bezpečno...

*

Myslím, že i to pěstování tolika psů přispívá značnou měrou k přírodní nerovnováze a tudíž k neodvratné katastrofě. To není normální.

*

Buddhismus není náboženství, v němž by se pouze aspirovalo na dokonalost: dokonalost je tu normálním případem.

*

Je asi normální, že se nějakému umělci povede výjimečné, geniální, vrcholné a nepřekonatelné dílo jen jednou za život.

*

Neříkejte mi, že každý ze šesti miliard lidáků může mít normální poctivou a smysluplnou práci, z níž skutečně povstávají nějaké hodnoty. To je prostě nemožné.

*

Žádný filosofický pokrok neexistuje. Všechno důležité už bylo dávno vymyšleno. Jen není jednoduché to přijmout. Pro normální lidi ovšem. Za všech dob.

*

S lidmi jste uprostřed světa, který se vymknul z kloubů a šílí, uprostřed světa, jenž je v nepořádku a jenž není normální.

*

"Psychiatrie je nové náboženství. Říkáme lidem, co je normální a co není. Ztrácím svou víru."

*

Snaha být normální v šíleném světě, je sama o sobě projevem šílenství.

*

Jak jsem si jen mohla myslet, že v tomto světě, tak neklidném, vykolejeném a drsném, by mohlo dítě vyrůst normálně?
(L. Bonanniová, Drogy)

*

Jakmile jednou nahlédnete přes vysokou mohutnou zeď iluzí, klamů, polopravd a lží, které jsou pravděpodobně nutné pro život normálních lidí, už se mezi ně nemůžete vrátit.
(M. Dolejší)

 

5 lidí ohodnotilo tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm