Být dospělý (citáty)

4. září 2012 v 16:26 | Misantrop

Syn se vrací ze školy, další den pod psa, chtěl by být dospělý
Uléhá s myšlenkou na zítřejší školu, chtěl by být dospělý
Být zase on hlavou rodiny, stejně jako jeho táta
Zatím se učí, skládá zkušenosti jako cihlu k cihle
Až bude dospělý, povede si jako oni
Bude rodinný cirkus - domácí násilí.

*

To jsme to dopracovali! Hlavně že platíme daně; ale vyjít si v klidu na procházku, aniž by vás někdo neobtěžoval, to nelze. Na co to tedy je všechno? Já mám pro strach uděláno, mně se nemůže nic tak moc stát, jsemť dospělý muž na vrcholu sil a výbušnosti, mne to "jen" obtěžuje, ale když nějaký uštěkaný bastard ukousne malému děcku půlku obličeje, jako se to každou chvíli někde stane, hájí majitel onoho hafana svého miláčka až do krve a často hází ještě vinu za celý incident na samotnou oběť, která "chudáka pejska musela nejspíš něčím vyprovokovat"! To jsme to dopracovali!

*

Vývojová řada opice - člověk - misantrop snese srovnání s řadou embryo - dítě - dospělý jedinec. - Člověk, který dostane do rukou technické vynálezy, je jako dítě, jemuž dáváme na hraní sirky. - Stejně tak je člověk kolektivu stále dítětem, držícím se máminy sukně, zatímco misantrop je dospělý jedinec, který je samostatný a v životě dokáže stát na vlastních nohách.

*

Dospělý kus člověka obsahuje téměř šest litrů krve. Pro tuto tekutinu není žádné využití, ledaže by ji chtěl někdo ihned upotřebit pro rituální účely.
(Euthanasijská církev, Úprava lidské mrtvoly ke konzumaci)

*

Na světě se vyskytuje jistý malý počet osob, odsouzených k tomu, že s lidmi nic nepořídí. Nezpůsobuje to nezkušenost ani nedostatečný společenský život, ale neměnný rys jejich povahy: nedovedou se totiž zbavit jakési prostoty; jejich vzezření postrádá cosi vylhaného a umělého, co bývá v chování všech ostatních, třebaže si to ani neuvědomují a sami takové způsoby těžko odliší od upřímnosti. Umí to každý hlupák. Ti, o nichž mluvím, jsou na první pohled odlišní od ostatních, říká se o nich, že se k ničemu nehodí, kdekdo jim spílá, zachází se s nimi špatně, nedají na ně a neposlouchají je ani jejich podřízení: každý se považuje za něco víc a dívá se na ně povýšeně. Kdokoli s nimi má co dělat, pokouší se je oklamat a ošidit, což by si na jiné zdaleka nedovolil: věří totiž, že je to docela snadné a že si to může dovolit beztrestně; proto jim nikdo nedrží slovo, jedná s nimi svrchu a upírá se jim, na co mají právo a co jim patří. V každé konkurenci bývají předstiženi, i lidmi, kteří stojí hluboko pod nimi, nejen pokud jde o talent a jiné niterné vlastnosti, ale i v tom, co svět nejvíce uznává a oceňuje, jako je krása, mládí, síla, odvaha a dokonce i bohatství. A tak, ať je jejich společenské postavení jakékoli, nedosáhnou ani takové vážnosti jako zelináři a nosiči. A je to svým způsobem přirozené, protože to není malá chyba či povahový nedostatek, když se někdo nedokáže naučit, co se hravě naučí i hlupáci, totiž umění, jak ze sebe může udělat někoho dospělý muž i dítě: prostě to nedovedou, ať se snaží sebevíce. Třebaže jsou přirozeně náchylní k dobru, znají tito lidé život a lidi lépe než mnohý jiný a proti všemu zdání nejsou lepší, než je třeba, aby si člověk nevysloužil ponižující označení dobrák; neosvojí si společenské chování, ne z upřímnosti nebo že si to sami zvolili, ale protože se to nenaučí a nenaučí, i když po tom touží a snaží se. A tak jim nezbývá nic jiného, než se smířit s osudem a vystříhat se hlavně toho, aby je nenapadlo skrývat nebo zastírat prostotu a přirozenost, která je jim vlastní, protože nikdy nedopadnou tak špatně a nikdy nejsou tak směšní, jako když předstírají strojenost ostatních.
(G. Leopardi, Myšlenky)

*

"Děti mají strach!" - nesnáším tohle pokrytectví dospělých, kteří kvůli "dětem" a za "děti" skrývají svou sprostotu a netoleranci k životnímu stylu jiných lidí.

*

Probíhá-li boj mezi rodiči a to téměř každý den a nevybíravou formou, pak se musí, i když pomalu, dostavit posléze výsledky takové názorné výuky dětí. Jaké ty výsledky jsou, si dokáže představit jen ten, kdo toto prostředí zná. Vzájemné spory jsou provázeny surovými výtržnostmi otce a vedou v opilosti k týrání matky. V šesti letech tuší malý politováníhodný hoch věci, ze kterých má dospělý hrůzu.

*

Ženy představují nejnižší formu lidské civilizace bližší stavu dětí nebo divochů než dospělému civilizovanému muži.
(Gustave Le Bon)

*

Kariéra a jistota jsou zavrhovány, práce je nenáviděná. Naše děti bloumají po světě jako tuláci, vedou kočovný způsob života. Jsou odtrženi od světa dospělých, do něhož ještě ani nezapustili kořeny. Jako by se jim tento svět zdál pochybný.
(L. Bonanniová, Drogy)

*

Dětem se zdá všechno velké: dvory, sady, budovy, nábytek, lidé, zvířata; dospělým lidem se tak jeví věci velkého světa, a dovolím si říci, také proto, že jsou malí.
(Jean de La Bruyère)

*

Měl jsem už od přírody sklon k filosofii a k tomu, co dobrého z ní plyne, a své přirozené sklony jsem ještě ze všech sil upevňoval, a tak když jsem dospěl do jinošského věku, netoužil jsem ani po úřadech, ani po poctách, ale hned jsem se snažil stát se pozorovatelem přírodních zákonů.

*

Tak jako děti připadají pošetilé dospělým, tak lidé připadají pošetilí bohům.

*

Již od dětství jsem byl znám svou poddajnou a přívětivou povahou. Byl jsem dokonce tak nápadně útlocitný, že si ze mne kamarádi tropili žerty. Zvláště jsem miloval zvířata, a rodiče mě proto zanášeli všemi druhy mazlíčků. Také jsem většinu času trávil s nimi a nemohl jsem být šťastnější, než když jsem je krmil a laskal. Tento povahový rys se mnou rostl, a když jsem dospěl, byl mi jedním z hlavních zdrojů radosti.
(E. A. Poe, Černý kocour)

*

"Jak ses, Démónakte, stal z chlapce filosofem?" - "Jednoduše: dospěl jsem."

Abys důkladněji pochopil, co znamená mít malé nebo velké nároky, uvědom si, že děti potřebují více než dospělí, ženy víc než muži, nemocní víc než zdraví, zkrátka slabší má větší potřeby než silnější. A proto tedy bohové nepotřebují vůbec nic a lidé s nejnižšími nároky jim stojí nejblíže.

*
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm