Člověk se marně snaží najít mír - 1.

15. září 2012 v 20:23 | Misantrop
PŘÍSPĚVEK K MEZINÁRODNÍMU DNI MÍRU (vždy 21. září)


...a klid a mír, sám sebou chorý, hledá lék v jakékoli změně.
(W. Shakespeare, Antonius a Kleopatra)


• Druhý sloužící.
Mír beztoho je na nic, než leda aby železo rezavělo, krejčí se rozmáhali a líhli písničkáři.
• První sloužící.
Jářku, válka, to je moje. Mír a válka, to je jako noc a den. Válka je čiperná, bystrá a plná vyražení. Mír je hotová mrtvice a mdloba, tupý, hluchý, ospalý, nemrcouchovatý a naplodí parchantů víc, než válka stačí zahubit mužských. Mír má lidi k tomu, aby jeden druhého nenáviděli.
• Třetí sloužící.
Samozřejmě, protože pak jeden druhého nepotřebuje.
(W. Shakespeare, Koriolanus)


Vegan jde tedy vlastně proti zbožněné přírodě, když by rád nastolil věčný mír namísto věčné války, která se mu hnusí.


Jupiter zase bláznil a byl velmi nespokojen s lidským pokolením. "Míní snad lidé uzavříti mír bez mé vůle? To nikdy! Měli jej, proč si jej neudrželi? Co od té doby učinili záslužného, abych jim vrátil mír? Napravili se od těch dob? Nezhoršili se a nespěchali sami do boje jako na posvícení? Anebo se snad obrátili k lepšímu pro tu drahotu, kterou jsem na ně seslal a v níž tolik tisíc duší pomřelo hladem? Nebo je to strašlivé umírání, které zchvátilo tolik miliónů, poděsilo tak, že se polepšili? Ne, ne! Ti, kteří zůstali a všechnu tu strašnou bídu viděli, se nejen nepolepšili, ale jsou dnes horší než kdykoli předtím! A neobrátili-li se přes tolik těžkých soužení a trápení, co by teprve dělali, kdybych jim zase poslal drahocenný, zlatý mír?"


Tato válka dneška není než to, že vyletěl do povětří mír a že by ji mohl ukončit ne mír, nýbrž válka veškerého vesmíru proti této vzteklinou stižené planetě!


Každá filosofie, která staví mír výše než válku, každá etika s negativní variantou pojmu štěstí, každá metafyzika a fyzika, která zná finále, konečný stav jakéhokoli druhu, každá převážně estetická nebo náboženská žádost po jakémsi ústraní, zásvětí, po něčem zcela "mimo" či "nad" opravňuje k otázce, zda to nebyla nemoc, co filosofa inspirovalo.


Misantrop nepřišel na Zem, aby přinášel mír lidem. Příroda nám přikazuje lidem škodit a v nelásce je mít - kdekoliv je lidská bytost, tam je i příležitost pro zlý skutek. Po tom touží misantrop zcela přirozeně - působit lidem škodu, zlo mýtit zlem, na hrubý pytel hrubou záplatu přišívat.


Mír, to je svoboda a klid.


Mluvíte pateticky o míru,
ale místo srdce máte hákový kříž.


Jisté duše vstupují do kláštera z přirozené náklonnosti; jsou to duše klášterní. Poněvadž jsou nelidské a pokojné, opouštějí svět a radostně sestupují do ticha a míru. Jejich život neponese ovoce; mráz spálil mu květ. Měly příliš brzy pocit obecného zla.


Ten tam je mír -
neb kdo můž' vzdání chtít?
Tož musí boj.


Na čtvrté vyjížďce uviděl potulného asketu, v jehož očích rozeznal hluboký mír a vytušil moudrost člověka, který dosáhl konečného vyřešení záhady lidského života.
(Dhammapadam, Úvod)


Opravdový, hluboký mír srdce a dokonalý duševní klid je vedle zdraví nejvyšším pozemským dobrem, jež lze najít jen o samotě a jako trvalé naladění pouze v nejhlubším ústraní.


Dejte jim bomby a oni je shodí. Vytvoří nepřátele, aby zajistili mír. Dejte jim zrnko písku a nějaký vědec přijde na to, jak jím způsobit rakovinu. Pokrok znamená, že budete žít déle, pokud vás dřív nezabijeme lepším způsobem. Svoboda znamená, že i vy můžete zabíjet.


Propásli jsme nejen možný návrat na zem, ke zvířeti, ale i veškerou možnou hyletickou civilizaci rozumného blázínkovství, krásných umění, hravé vzdělanosti, volného prostoru, volného času, ladu a umírněnosti; ano, dokonce i civilizaci míru a sounáležitosti se všemi zvířaty a dost dobře možná i s některými lidmi.


Špatně se čte a sní s lidákem na dohled - dokonce i na doslech! Pouhé pomyšlení, že by tu někde mohl být (nebo přijít), vás vyruší z klidu, poruší mír misantropické duše.


V mírových dobách je nízký člověk tak znechucen svou vlastní pohodou, svým vlastním štěstím, svým vlastním mírem, že si musí najít nějaké své privátní martyrium, např. drogy.


Odsuňme tedy z mé mysli všechny nepříjemné věci, jimiž bych se zabýval právě tak bolestně jako marně. Po zbytek svého života budu sám, a protože jen v sobě nacházím útěchu, naději a mír, musím a chci se zabývat pouze sebou.


Čím dál jsou lidi od sebe, tím větší je jejich svoboda a tím déle trvá mír.


"Z vaší krásné tváře září mír a nevinnost, a co jiného může v tomto slzavém údolí šťastným učinit, než nevinný pokoj duše?"


Allmächtiger im Walde! Ich bin selig, glücklich im Wald: jeder Baum spricht durch dich. O welche Herrlichkeit! In einer solchen Waldgegend, in den Höhen ist Ruhe, Ruhe, ihm zu dienen.
Všemohoucí v lese! Jsem blažen, šťasten v lese: každý strom promlouvá tebou. Ó jaká nádhera! V takové lesní končině, na výšinách je mír, mír, abychom mu sloužili.


Mezi všemi těmi, které vidíš v tóze, není žádný mír; jednoho svede nepatrný zisk k zničení druhého; každý chce vydělat na škodě druhého; šťastného nenávidí, nešťastným pohrdají; špatně snášejí většího; stávají se nesnesitelní pro menší; jsou podněcováni protichůdnými touhami; usilují o zničení všeho pro bezvýznamnou rozkoš nebo kořist. Život se podobá životu ve škole gladiátorů, kteří s týmiž lidmi žijí v pospolitosti a zároveň s nimi zápasí. Je to společenství divé zvěře, až na to, že šelmy jsou k sobě mírné a nekoušou sobě podobné, kdežto lidé se rvou mezi sebou až do nasycení. Jen tím se liší od němých zvířat, že zvířata jsou krotká vůči těm, kteří je krmí, kdežto vzteklost lidí požírá ty, kteří je živili.


Život v přírodě je jedna obrovská světová válka. Člověk se marně snaží najít mír, protože se nevymanil svou významnou zbraní z dosahu přírodního principu, jenž je příčinou všeho zla, svárů a válek. Tou zbraní je rozum.


Bylo mu tehdy čtyřiapadesát let, kdy rozum a vášeň i u básníků začínají jednat o mírové smlouvě a taky obvykle nedlouho poté mír uzavřou.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm