Máme se toho tolik co učit od zvířat! - 1.

28. září 2012 v 14:29 | Misantrop
Příspěvek k Světovému dni zvířat
(vždy 4. října)


Dnes jistě nikdo nepochybuje o směšnosti tvrzení filosofa Descarta, zakladatele dogmaticko-racionelní filosofie, který zemřel roku 1650, zanechav po sobě svou nauku o zvířatech, v níž uváděl, že zvířata nemají vůbec myslící duše, že vše u nich děje se na základě mechanismu, takže zvířata jako oživené stroje jsou úplně bez citu a necítí na příklad žádných bolestí. Podobně zastaralé jsou názory Voltairovy, který považoval člověka za smějící se zvíře. Stejně pochybeny jsou názory filosofa Herdera, který pravil, že jedině lidem dána jest vlastnost dorozuměti se mezi sebou, že jedině člověk mezi vším tvorstvem ovládá pojmy dorozumívací. Dnes jest jisto, že i tato poslední věta jest nesmyslem, neboť mnoho členů ze zvířecí říše má vlastní způsob, aby se mezi sebou dorozuměli, a že jsou zvířata, zejména domácí, která rozumějí řeči lidské. Ale zvířata rozumějí také řeči, které rozumějí všichni národové, mezinárodní řeči, která vyjadřuje i nejjemnější záchvěvy duševní a která tolik působí na vnímavé duše. Zvířata rozumějí hudbě.


Vidíme, jak zvířata jsou pro lidi pouhými věcmi, kdežto i ta nejstrašlivější zvířata jsou vždy náchylná k čemusi, co má náznaky mírového soužití. Ovšem s člověkem jde všechno jenom po zlém.


Živíme-li se ovocem a podobnými výrobky "celistvosti", nemusíme zabíjet zvířata.


NEBEZPEČNÉ V NÁZORECH LEDŮ NA ZVÍŘATA je to, že se už pomalu věří, že se zvířata sama bez přispění človjeka ani nenají.


Již sám dějinný vývoj lidské kultury markantně dokazuje, že trýznění zvířat jest patologickým zjevem, který později vyvinuje se, ať u jednotlivců, či celých národů, ve zločinnost.


Člověk je jediný tvor, který konzumuje, aniž něco vytváří. Nedává mléko, nesnáší vejce, neutáhne pluh a neumí utíkat tak rychle, aby chytil zajíce! Přesto je pánem všech zvířat. Nutí je pracovat a vrací jim jen tolik, aby je udržel při životě, a zbytek si nechává.


Trapiči a trýznitelé zvířat v útlém věku vynikli později smutně jako vrahové. Většina ovšem z těchto trýznitelů zvířat zůstane jen na onom prvotním stupni brutality, že totiž neznají žádného slitování se zvířaty.
Osud zvířat jest vskutku hrozný. Vzpomeňme si jen na miliony much, kterým jsou utrhána křídla a nohy chlapci a děvčaty v dobách vývinu dětské duše.


Po většinu své historie a celou prehistorii se lidé nepovažovali za rozdílné od ostatních zvířat, mezi nimiž žili. Lovci-sběrači se dívali na svou kořist jako na bytosti sobě rovné, pokud ne dokonce lidem nadřazené, a zvířata byla v mnoha tradičních kulturách uctívána jako božstva. Humanistický pocit propasti mezi námi a ostatními zvířaty je úchylka, normální je cítit se součástí ostatní přírody.


Jsem býložravec. Nejenže miluji všechna zvířata bez výjimky - jako svůj vzor, ale také si jich vážím pro jejich vitalitu. Dokud bych měl snadno po ruce rostlinnou stravu, nikdy bych nedokázal zabít zvíře. Dokud se moje zájmy a moje bezstarostnost nekříží se zájmy jiných tvorů, neublížím jim. To bych radši ublížil člověku.


Jaká ubohost, jaká chudoba ducha tvrdit, že zvířata postrádají vědomostí a citu, že provádějí své výkony stále týmž způsobem, že se ničemu nenaučí, nic nezdokonalí atd.!


Pro mne neexistuje dilema, jestli mám litovat víc lidi, nebo zvířata. Nejvíc lituji sám sebe. Až potom zvířata a úplně naposledy lidi, jestli vůbec. Neboť lidská pakáž žije přítomnou chvílí jen málokdy a svoje utrpení se buď snaží přemáhat, místo toho, aby je vykořenila, nebo je pokládá za dar nebes a k smrti má vlažný poměr, protože věří v posmrtný život, kdežto zvířata trpí a umírají pouze v přítomnosti, poněvadž jenom přítomností žijí a utrpení a smrt jsou pro ně skutečné, to znamená "zlé". Proto když už mám někoho litovat, budou to především zvířata - lidi jsou v rukou božích, netřeba být k nim citlivý.


Myslíš si, že zvířata nemluví, že nemají žádný jazyk. Skutečnost je však taková: protože jim nerozumíš, myslíš si, že nemají žádný jazyk. Mají svůj vlastní jazyk, mají svou vlastní mysl - vhodnou pro jejich společnost, vhodnou pro jejich atmosféru.

pokračování >>>

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm