Lenost, nebo jen láska k poklidu?

1. října 2012 v 15:08 | Misantrop

Jeho zájem chladl ještě rychleji, než vznikal, a Oblomov se už nikdy nevracel ke knize, kterou odložil.
A přece studoval jako jiní, jako každý, to jest do patnácti let v pensionátě.
Nesmělá a netečná povaha mu nedovolovala ukazovat úplně svou lenost a vrtochy před cizími lidmi, ve škole, kde neplatily výjimky pro rozmazlené synky. Z nutnosti seděl tedy v posluchárně rovně, naslouchal výkladům profesorů, protože mu nezbývalo nic jiného, a s námahou, v potu, se vzdechy se učil uloženým úkolům.
Považoval to všechno vůbec za trest, který nám nebe sesílá za naše hříchy.
"Kdy tedy mám žít?" ptal se opět sám sebe.

*

Conway měl v povaze jednu stránku, o níž by možná prohlásil, že je to lenost, i když to lenost nebyla. Většina pozorovatelů u něho nedokázala postřehnout až překvapivě prostinkou vlastnost - lásku k poklidu, kontemplaci a samotě.

*

Je to bezpochyby lenost a nepopiratelné charakterové vady, co žene lidi do chomoutů a pod čepce, nikoli obyčejná starost zvířete o přežití své rasy.

*

Lidé zaměňují příliš často spánek a bdění, božské odpočívání a lenost, pomalu se ploužícího tygra a prase.
(Klíma, Utrpení knížete Sternenhocha)

*

Hitler jako politik velice dobře chápal, že život není nic jiného než boj; že svět je tu jen pro silné a že kdo neporoučí, musí poslouchat, kdo neútočí, musí se bránit. A nesnášel lenost, vychytralost a šlendrián všeho druhu.

*

"Dokázals jasně, že nevzdělanost, lenost a neřest jsou vlastně nezbytnými vlastnostmi pro zákonodárce."

*

Sedm smrtelných hříchů křesťanství jsou: chamtivost, pýcha, závist, zloba, obžerství, smilstvo a lenost. Satanismus se těchto "hříchů" zastává, neboť všechny vedou k fyzickému, duševnímu nebo emočnímu uspokojení. Nechuť k rannímu vstávání znamená, že hřešíte leností. Pokud budete ležet v posteli dostatečně dlouho, zjistíte, že pácháte další hřích - smilstvo.

*

Je nebezpečné číst o nějakém předmětu dříve, než jsem o něm sám přemýšlel. Neboť s novou látkou se zároveň do hlavy vplíží cizí náhled, a to o to více, když lenost a apatie radí ušetřit si námahu myšlení a přijmout a nechat platit už hotově myšlené. To se nyní zahnízdí a od té chvíle zbavuje myšlenky: hledat nějakou vlastní, novou, je potom dvojnásob těžké.

*

Zde panovnice Hlouposti je sídlo.
To staré dítě vousiska má šedivá,
jak tele na měsíc vždy hledívá,
vyzná se ve všem jako motovidlo,
mele, co na mozek jí náhle vlezlo,
a v těžké ruce tretku má co žezlo.
Prý Nevědomost kdys ji zplodila.
Družina její kolem trůnu stává -
je tady Vypínavost zběsilá,
Lenost i Umíněnost tvrdohlavá
a ty se lísají k ní činy, slovy -
jako by byla vladař opravdový.

*

PAULUM SEPULTAE DISTAT INERTIAE // CELATA VIRTUS (Horatius, Ódy 4,9,29n.)
Je malý rozdíl - bez zvěsti čin nebo // pohřbená lenost
Podle názoru Horatiova bylo mnoho hrdinů, jejichž činy nebyly opěvovány básníky, a proto upadly v zapomenutí.

Související články:

 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm