Co je největší zázrak?

17. listopadu 2012 v 16:17 | Misantrop

Život není zázračný, není dán zázrakem zrození, ani zázrakem stvoření. Všechno ukazuje na to, že život je všudepřítomný. Někdy skrytý a odpočívající, jindy tepající a vystřelující, ale vždy je tady a všude - jak by ještě mohl být zázračný! Ne, "zázrak" není vhodné pojmenování. Zázrak je cosi ojedinělého a nepochopitelného a nevysvětlitelného. Ale my dovedeme život pochopit a vysvětlit. Kdo to dokáže? Ne ten, kdo živoří. Ne milenec života. Musíte si proklestit cestu k poznání trním běd i slastí, vývěvou nenávisti i hustilkou lásky. Koho "zázrak života" vždy znovu udivuje? Není to snad ten, kdo zná život nejméně?

*

Největší zázrak je v tom, jak může být člověk podlý.
(Jiří Kolář)

*

Kdo je tu opravdu ten "tupec" a kdo to "hovado"? Kdo, když ne člověk? To šlechetné zvíře, jehož blízkost uzdravuje a v jehož doteku se dějí zázraky?

*

Když se na chlebu objeví plíseň, reagují na to lidi klením a mluví se o zkaženosti. Když se těhotné ženě začne zakulacovat břicho, reagují na to lidi gratulacemi a mluví se o zázraku života. Jenže člověk není víc než plíseň.

*

Mám úctu k přírodě a jejím výtvorům. Copak není rozmnožování našeho druhu podivuhodné? Copak není těhotenství zázrak, kterého si musíme vážit? Při pohledu na těhotnou ženu se vždycky rozněžním. Představte si, že žena je jako trouba na pečení, která z trochy hlenu ve vagíně upeče dítě. Je snad něco krásnějšího, něco něžnějšího?

*

Je zázrak, když někdo dospěl o několik let dříve tam, kde má po své jepičí existenci být biliony let.

*

Že na Zemi trvá křehký život miliardy let, to je tak nevýslovná NÁHODA, že je to skoro zázrak při tom množství všelijakých bludných komet a antihmot, jež se chaoticky řítí vesmírem.

*

Uctívám ten ryzí zázrak hudby, nikoli motivaci, jednotlivé její projevy nebo ty, kteří hudbu tvoří.

*

Za celý den jsem v přírodě nepotkal člověka. Na to, jak je hezky, je to téměř zázrak. Nebo spíše moje umění?

*

Člověk, tato chorá mutace a bledá napodobenina po všech stránkách zdravého zvířete, sice zázrakem přežil až do dnešních tím více strašnějších časů, ale zároveň se také přežil!

*

Pouze král, korunovaný pod majestátní a posvátnou klenbou katedrály, která vstřebala tisícileté a tragické ozvěny vykonaných bohoslužeb, odpovídal touze rozjímat nad zázračným obrazem nekonečného bytí: hledat tento zázrak uvnitř sebe sama se tenkrát zdálo téměř nemyslitelné. (Dnes jej však nenajdeme ani vně sebe samých...)

*

Zázraky mu byly nadobro cizí. Byl přesvědčen, že všechno je jediný veliký zázrak, a kdo tohle ví, ten se nemá čeho bát.

*

Neočekávejme zázrak. Spokojme se připravovat svým nepostřehnutelným podílem lepší nebo horší budoucnost, kterou neuzříme.

*

Kdo by si od dětství nezvykl na svět, musel by z něj ztratit rozum. Stačil by jej zničit zázrak jednoho jediného stromu.

*

Už sám pojem křesťanství je vyčichlý, bylo by podivné a směšné čekat na nějaký zázrak... Dějiny neodpouštějí: co jednou zmizelo ze scény, to se nevrací!
(Arcybašev, Sanin)

*

Náhoda neexistuje. Zázrak ovšem ano, ale jen v tom smyslu, že prostě nedokážem rozplést tři miliardy vláken, jež zdánlivě náhle držíme v ruce.

*

Toto je každoroční zázrak života - stvoření nových lupenů, stvoření života, který roste a dýchá z vlastní vůle bez diktátu kladiva a kovadliny.

*

Krušinka není skutečně ani v nejmenším napadena žádnou chorobou ani žádným ožerem. Roste si tu a zatím zdárně prospívá i bez šlechtitelských zásahů, bez opečovávání sadařem, široko daleko sama, jediná svého druhu. Pro mne jsou takovéto úkazy zázrakem; pravým, nefalšovaným zázrakem.

*

Zázrak? Takových "zázraků" můžu vyjmenovat stovky! Ale kdo je potřebuje? Skutečné divy světa, jichž jsem denně svědkem, by se jim nelíbily. Nebyly by pro ně dost "svaté".

*

"Ne jako gorila! Copak to nechápete? Nežil jsem jako gorila! Ale s nimi! Chápete ten zázrak? Divoká zvířata přijala mezi sebe člověka!"

*

Vzdálili se z chrámu a zahalili si hlavy, aby lidským pohledem neposkvrnili zázrak, který měl nastat.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm