Kdybych nenávist neměl...

19. listopadu 2012 v 14:16 | Misantrop

Také on má nyní své tajemství. Jmenuje se nenávist, bezmocná nenávist k nim oběma. Edgarův neklid byl tentam. Konečně se kochal čistým, jasným citem: nenávistí a nepokrytým nepřátelstvím. Ale rty byly dál tvrdé. Věznily za zuby tajemství nenávisti. Jeho nenávist vycenila zuby. Jeho nenávist byla vypočtena na dlouhou dobu a neodkryla jediné zranitelné místo. Čím nevolněji se cítili, tím nasycenější blažeností zářily jeho oči, tím vyzývavější byla jeho radost. V nenávisti se naučíme mnohému a rychle. Nenávist zocelila jeho dětskou sílu. Nechápal vůbec už život od té doby, co viděl, že slova, za nimiž předpokládal skutečnost, jsou pouhé barevné bubliny, jež se nafouknou a rozplynou vniveč. Chlapec, který se potom vrátil do hotelu, byl někdo jiný. Byl chladný a jednal uvážlivě. Pak připravoval zúčtování! A čekal trpělivě, bez sebemenšího neklidu. Žádné tušení je nevarovalo, že nahoře v temné spleti větví je sledován každý jejich krok a že je s veškerou silou nenávisti a zvědavosti obemyká svým spárem dvojice očí.
(S. Zweig, Mučivé tajemství)

*

Nauč se vznešenému umění nenávisti! Nenávist je trvalejší lásky. Pravá nenávist je na celý život a věrně se drží člověka, na něj nemilosrdně zaměřena, kdežto láska je prchavá, nestálá a přelétavá jako falešná srdce lidí. Lásku a přátelství lze snadno zviklat; nenávist dlí však pevně v základě ušlechtilé mysli, jež poznala, čím je doopravdy lidstvo na této zemi: škodlivou verbeží, již je nutno vyhubit.

*

Kdybych nenávist k lidem neměl, nic bych nebyl.

*

Řekla jsem tedy, že mě (stejně jako vás) postihla táž obecná nenávist a trpím (stejně jako vy) obecnou misantropií.

*

Axioma: Nenávist k měšťákovi je počátkem ctnosti.

*

Jsme neteční vůči jakémukoliv podkuřování a naše pýcha a libertinství vítězí v okamžiku, kdy ukojíme všechny své smysly a naše pohrdání okamžitě vystřídá nenávist.

*

Člověče, nepodceňuj sílu nenávisti, vzdej to, nic se ti "nestane"!

*

Proč mě všichni nenávidí - přemýšlel jsem. Zač? Ublížil jsem někomu? Ne. Copak patřím k lidem, kteří vzbudí nenávist, hned jak se někde objeví? A cítil jsem, že pomalu proniká mou duši jedovatá zloba.

*

Křesťanství naordinovalo lidem takovou nenávist ke kočce, že i sám český a polský král Václav II. upadal do mdlob při pohledu na černého kocoura!

*

Já lidstvo prostě nenávidím čistou neposkvrněnou nenávistí a nebojím se to říct těmi nejprostšími slovy - často i nejsprostšími - a chci lidáky do jednoho vidět mrtvé, nebo ještě lépe zmizelé.

*

Uchýlil jsem se k naší společné matce a v její náruči jsem se snažil vyhnout ranám jejích dětí, stal jsem se samotářem nebo, jak říkají oni, nespolečenským mrzoutem, protože i ta nejdivočejší samota je mi milejší než společnost zlých lidí, jež se živí jen zradami a nenávistí.

*

Co? Je snad ďábel sentimentální? - Dřív možná byl. Teď směje se té frašce. Ta jeho nevýslovná nenávist musela vzejít z neskonalé lásky! Železo přece změkne ve výhni, než promění se v ocel.
(Ch. D. Grabbe, Don Juan a Faust)

*

A přece je na něm něco, co u ostatních budí nepřemožitelnou nenávist vůči němu. Obecně se tomu říká "protistátní ksicht". Jako by ta verbež uhodla, v čem právě spočívá jeho genialita: v nesmiřitelné nenávisti vůči nim!

*

Mezi muži je od přírody lhostejnost, ale mezi ženami je již od přírody nepřátelství. Snad je to z toho, že odium figulinum, stavovská nenávist, která se u mužů po každé omezuje jen na ten který cech, zabírá u žen vše pohlaví. Vždyť ženy mají všechny jen jedno řemeslo.

*

Instinktivní nenávist ke každé skutečnosti je hybný, jediný hybný živel v kořeni křesťanství.

*

Pokud má budoucnost lidstvo, nemá budoucnost život, ani volnost ostatních zvířat. Zde už není na místě jen opovržení. Zde náš pud sebezáchovy rodícího se nového živočišného druhu nám káže smrtelnou nenávist k lidskému rodu!

*

Stálo za to uvidět tu tvář: tvář člověka bez milosrdného srdce - tvář, která jen se ukázala, a hned vzbudila prudkou a trvalou nenávist.

*

Jen dvěma pocitům jsem zůstal věrný - je to vřelá láska ke svobodě a nenávist k pokrytectví, a nic z toho není pravděpodobně vhodné, aby mi to získalo přátele.

*

Všichni si dobře rozuměli. Především nenávist k vládě byla u nich povýšena na nedotknutelné dogma.

*

Lucienova nenávist k lidem nabývala těchto forem: nestaral se o lidi, pokud je neviděl, ale jejich trochu delší přítomnost mu byla nepohodlná a brzy nesnesitelná.

*

Začal jsem nenávidět. A to je všechno, co mi zbývá. Ta hořká nenávist k vlastnímu osudu, k životu, který tu živoříme bez vlastní viny.

*

Cítím ošklivost k všem lidem bez rozdílu.
K těm proto, že jsou zlí bez možné nápravy,
a k oněm proto pak, že k zlým jsou laskavi,
že nechovají k nim té svaté nenávisti,
jak patří jistě těm, kdo jsou v své duši čisti.
(Molière, Misantrop)

*

Velká duchovní převaha izoluje více než všechno jiné a vyvolává, alespoň tichou, nenávist.

*

Jen v nenávisti je záchrana světa, ne v lásce.

*

Ten vztek, ta averze a ta nesmiřitelná nenávist, jakou pociťuji k lidstvu, ta se nikdy nezmění. Tady není na místě žádná smířlivost, žádná politika appeasementu; zastánci takových mírových nálad jsou také mými nepřáteli! Jen nesmiřitelný hněv je na místě! Nevím, co by se musilo stát, aby to jednou bylo jinak. Museli by mi udělat lobotomii, zdrogovat mě, opít!

*

Hněv či nenávist bychom neměli ukázat nikdy jinak než činy. - Jedině studenokrevná zvířata jsou jedovatá.

*

Jak jsem rostl a víc rozuměl tomu, jak funguje svět, moje nenávist k lidem nabírala na intenzitě.

*

Nezajímá mě, zda vivisekce přináší prospěšné výsledky pro lidstvo, nebo ne... Bolest, která se tím způsobuje zvířatům, která ji snášejí nedobrovolně, je základem mé nenávisti k ní a je postačujícím ospravedlněním této nenávisti, aniž bych si musel zjišťovat další fakta.

*

Musíš pochopit, že můj weltanschauung probouzí v lidech strach a nenávist.

*

Zdá se mi více než nekonsekventní nesplácet nenávistí tomuto ďáblu, "člověk" zvanému.

*

Já se mohu smát lidem od rána do večera - a zvláště v satirách! Moje nenávist k lidskému rodu nezná odpočinek!

*

Myslím, že lidé jsou celkem horší, než se zdají. Neukazují se takoví, jací jsou - skrývají se, když konají skutky, které by mohly vzbudit nenávist nebo opovržení k nim, a veřejně jednají tak, aby je lidé schvalovali nebo aby se jim podivovali.

*

Čím více budeme se snažiti, bychom otesali inteligenci a zjemnili nervový systém chuďasů, tím více také rozvineme v nich tak zuřivě houževnaté zárodky mravního utrpení a nenávisti.

*

Ve mně nenávist k ní kypěla strašlivě. Díval jsem se, jak nalévala čaj, jak kývala nohou, jak nesla lžičku k ústům, jak srkala, pila tekutinu, a nenáviděl jsem ji za to jako za nejhorší chování.

*

Kdo však jest u lidu v nenávisti, jako vlk u psů: to jest svobodný duch, odpůrce pout, jenž nezbožňuje a v lesích má své doupě.

*

Jak děsivá, pochopitelná nenávist
k tomuto člověku tě, paní, ovládá.
(Eurípidés, Hérakleovci)

Alkméné

Související:

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm