Náhoda je velký pán všech věcí

5. listopadu 2012 v 15:47 | Misantrop

Nač bát se člověku, když náhoda
jen vládne, bezpečné pak předtuchy
ni o jediné věci nelze mít!
Žít maně, jak se dá, toť nejlepší -
(Sofoklés, Král Oidipús)


Hovado nízkého původu nikdy nezapře svou hovadskou podstatu, i kdyby ho náhoda, šprtání a doprdelelezectví obdařilo třeba deseti doktoráty.


Ano, svrhli nás - náhoda často v bitvách rozhodne.
(Ch. D. Grabbe, Don Juan a Faust)


Hodnotnější typ se vyskytl již dosti často: ale vždy šťastnou náhodou, výjimkou, nikdy proto, že byl chtěn.


Filmy, i ty odměňované nebo hlavně ty, jsou většinou udělány levou rukou, vznikají náhodně a někdy i proti vůli režiséra. Většinou všechno závisí na námětu; když je v něm nějaký nápad (Nápad - to je ve filmu fetiš, celé generace filmařů strávily životy v honbě za Nápadem.), pak je úspěch zaručen i při zcela průměrných realizačních kvalitách.
Proto asi mají mnozí lidé k filmu takový odpor. A proto jej považují za oblast podvodníků a poloumělců. Mají pravdu. Ctižádostivec, který má to štěstí, že se uchytne u filmu, skoro vždycky udělá kariéru, i když je to omezenec, nevzdělanec a hochštapler.
V historii by se dala vyjmenovat spousta takových případů. Existují slavní režiséři, jejichž jména zůstanou zachována staletí, kteří v podstatě připomínají ptáky chlubící se cizím peřím. Slavnými se stali pouze shodou okolností. Třeba Wiene. Jenom náhoda rozhodla, že producent svěřil natáčení Kabinetu doktora Caligariho jemu, protože Lang odmítl. Wiene scénář natočil a stal se navěky klasikem německého expresionismu. Do té doby a od té doby točil jenom komerční zboží. Skutečnými tvůrci Caligariho byli scenárista a výtvarníci. O nich však historie nemluví.
Něco podobného není v jiné umělecké disciplíně možné. Spisovatel, hudebník, malíř nebo herec si musí i sebemenší úspěch poctivě zasloužit; filmový režisér přijde k hotovému. Žádná umělecká cena se nezíská tak snadno jako filmová. Některé případy jsou donebevolající.


Výsměšná vláda náhody a nezadržitelný pád spravedlivých a nevinných, v tom spočívá významný pokyn o povaze světa a pobývání v něm. Zviditelňuje se v utrpení lidstva, jež vzniká dílem náhodou a omylem: ty vystupují jako vládci světa a svou potměšilostí, jdoucí až ke zdání úmyslnosti, se personifikují jako osud.


Život je náhoda; to, že se dožíváme vysokého věku, je tak velkou náhodou, že musíme být vděčni každé prožité chvíli slasti, každému okamžiku bez utrpení. Každým okamžikem umírají "předčasně" milióny životů zde na Zemi a miliardy hvězd ve vesmíru. Že na Zemi trvá křehký život miliardy let, to je tak nevýslovná NÁHODA, že je to skoro zázrak při tom množství všelijakých bludných komet a antihmot, jež se chaoticky řítí vesmírem. Zdravá mysl z nás dělá téměř fatalisty a je to tak správné, vždyť jak by vypadal náš život, kdybychom ho měli trávit jedem ustavičné bázně před tolika nebezpečími, jichž je všude kolem nás plno, přeplno?


Náhoda je velký pán všech věcí.


Byla to opravdu náhoda - třebaže zákonitá.


Pokud jde o vědomí, jemuž se těším, to je náhoda, úkaz jednoho okamžiku jako bublina utvořená na hladině vody.
(A. France, Ametystový prsten)


Věru, je žehnáním, a ne rouháním, hlásám-li: "Nade všemi věcmi klene se nebe náhoda, nebe nevinnost, nebe znenadání, nebe bujnost."


Ach, běda! Z lidí nikdo není svobodný.
Buď peníze mu vládnou, nebo náhoda.
(Eurípidés, Hekaba)


V životě je třeba dát podíl náhodě. Náhoda je konec konců bůh.


Z hlediska filosofického je Mozart ještě podivuhodnější než jako autor skvělých děl. Nikdy náhoda nedovolila spatřit, aby se tak řeklo, duši geniálního člověka v podobě obnaženější.


Život je jen náhoda a každý den je proto svátkem!


Náhoda neexistuje. Zázrak ovšem ano, ale jen v tom smyslu, že prostě nedokážem rozplést tři miliardy vláken, jež zdánlivě náhle držíme v ruce.


Náhoda neexistuje. My ji přijímáme, kde nevidíme příčiny - nebo si vykládáme tyto příčiny zlidštěně jako Boha.


Člověk nikdy pravdu sám nenalezne; nanejvýš o ni nechtě náhodou klopýtne a natluče si frňák.


Al: "Peggy, když sis mě brala, byla to jen náhoda, nebo záměr?"
Peggy: "Proč? Výsledek je přece stejnej, ne?"


Žádný člověk nikdy nepozná Pravdu, neboť i kdyby ji náhodou vyslovil, nevěděl by o tom.
(Xenofanés)


Čím promyšleněji lidé jednají, tím účinněji je může postihnout hloupá náhoda.
(F. Dürrenmatt)


FORS DOMINA CAMPI (Cicero, Řeč proti Pisonovi 4)
Náhoda ovládá pole
Smysl: náhoda vládne světem, vše je v rukou náhody.


Související článek:

Osud je krutý a lidé jsou ubozí

 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm