Potřebuji k životu svobodu

19. listopadu 2012 v 15:24 | Misantrop

Nesmím se nikdy oženit - potřebuji k životu svobodu. A manželství - to je samé: "Tohle je třeba zařídit, tam je potřeba zajít, děti potřebují toto, manželka potřebuje tamto, málo vyděláváš..." A pak: dovedete si to představit, samotáři? Ani den nebýt sám!

*

Vydělávám peníze příliš těžko a pak potřebuji dlouhý odpočinek na zotavenou od všech těch "hrůz, jimž jsem denně vystaven v zaměstnání" - řečeno s Toolovým Ignáciem.

*

Proto odcházím do samoty, - abych nepil z cisteren pro každého. Mezi mnohými žiji jako mnozí a nemyslím jako já; po nějakém čase mi pak vždy připadá, jako by mě chtěli ze mne vyhnat a uloupit mi duši - a začnu být ke každému zlý a každého se bát. Potom potřebuji poušť, abych se stal opět dobrým.

*

Potřebuji hodně peněz. Čím více bych jich měl, tím méně bych se o ně musel starat. To je pro mne nejkrásnější představa - nemuset se zabývat penězi. Nikdy bych nemusel psát kvůli penězům. Psal bych si, co chci! To by bylo úžasné.

*

A pokud jsou tyto sklony špatné, pak je to proto, že příroda tak rozhodla. Jsem v jejích rukách jen nástroj, s nímž zachází podle svého uvážení, a není zločin, že jí sloužím, že si od ní nechávám radit a že ji potřebuji. Byl bych hlupák, kdybych se proti něčemu takovému stavěl.

*

Mluví pořád. Nikdy dřív jsem neslyšel lidský hlas a jakýkoli nový a neznámý zvuk, který se vetře sem do velebného ticha této zasněné samoty, bolestně zasahuje můj sluch a připadá mi jako falešný tón. - Potřebuji změnit místo pobytu.
(M. Twain, Výňatky z Adamova deníku)

*

Není lepší nic nemít? Diogenés to dělal dobře; zvířata to dělají dobře. Ale holt vysoká inteligence si chce hrát, protože nesnáší nudu a potřebuje řešit zapeklité problémy.

*

Večer je vzácný klid, který tolik potřebuji. Procházka podél pláně u lesa se vydařila, i když jsem neviděl jediné kopýtko, jedinou tlapičku, nic. Mrtvo. Nedivím se. Nicméně ta závěrečná, pomalá a poklidná večerní procházka lesní alejí by mi chyběla.

*

Musím zabít člověka! Potřebuji to.

*

Což, čím déle budu žít, tím více se budu přesvědčovat, že nemohu vzít od života toho, co bych mohl, čeho potřebuji od něho. A dřív či později nastane konec, a otáži se sebe: nu, jak? Proč jsem žil?
(M. P. Arcybašev, Lidská vlna)

*

"Domů" na ubikaci jsem se vrátil zničený, s náladou na sebevraždu. Hledal jsem, jakou vhodnou hudbu si pustit na spaní, aby odpovídala mému momentálnímu katastrofálnímu duševnímu rozpoložení. Nemohl jsem dlouho nic najít, pro co bych se rozhodl; chtělo to nějakou hodně kyselou a hořkou homeopatickou medicínku; něco tak hrozného a depresivního, abych měl pocit, že jsem s mou malou hrůzou a depresí na vrcholu blaha. Všechno, co se mi nabízelo v harmonografické řadě dlouho nepouštěných disků, mi připadalo příliš veselé a živé; z toho by se mi udělalo jedině hůř. Nakonec jsem si vybral album těžkotonážní, těžce pesimistické, brutální a šílené hudby skupiny BUZZOV-EN. A spal jsem výborně! Uklidněn, ukonejšen a rázem zharmonizován. Přesně to jsem potřeboval. Však vím, co potřebuji.

*

Abych mohl dělat, co potřebuji, nemůžu se s nikým sbližovat. Společnost lidí mě oslabuje, rozmělňuje. Nikomu nedovolím, aby mě stáhl z cesty.

*

Potřebuji být výš než vy, vždyť mě mé myšlenky povznášejí.

*

Neláká mě opustit tento les a jít se přes nějakou vesnici podívat třeba do jiného lesa. Kam bych se hnal? Tady mám vše, co potřebuji k životu. Lidáky vidět netoužím.

*

Já prý jsem "jako jiní"! Cožpak já pobíhám, cožpak já pracuji? Jím snad málo? Jsem hubený nebo zubožený? Což mi něco chybí? Potřebuji-li něco podat nebo udělat, přece k tomu někoho mám! Co jsem na světě, jakživ jsem si ještě chválabohu sám nenatáhl punčochy!

Oblomov
Související článek:

Co je to svoboda?

 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm