Uč se být moudrý

18. listopadu 2012 v 15:08 | Misantrop

Moudrý nalezne, co mu radost dá,
blázen o svých bratrech rád zas povídá.

*

Moudrý člověk zůstává v pozadí, a tím se právě dostává v čelo lidí.

*

Když moudrý muž překoná nedbalost bdělostí a dosáhne výšin poznání, tu tento mudrc, osvobozen od strasti, shlíží na pokolení lidí, stíhané strastmi, jako na pošetilce - stejně jako horolezec shlíží s vrcholku hory na lidi upoutané k zemi.

*

Jediný moudrý hyne z hejna hlupáků.

*

Mudrce a krásu nové tygří srsti omezenci těžko rozpoznají
Po léta se mnozí z moudrých prostým lidem podobají.
Bílý tygr nezlomí výhonek rašící trávy
Moudrý může přehlížen být, hlupák často slávu klidí
Lidé světa lehkým mne jen jak volavčí pírko vidí.

*

Já nejsem, jak svět ví, tak směšně bláhový
a dávám za pravdu jednomu Řekovi,
jenž jako zkušený, na výsost moudrý rádce
svým žákům zakázal hned chlubně číst své práce.
(Molière, Učené ženy)

*

Proti komárům existuje jediná obrana: Jít tam, kde nejsou. Kouř a chemické odpuzovače účinkují krátkodobě, ohánění se po nich a boj s nimi je marný a byl by nekonečný a vábil by jen víc komárů. Jen hlupák by s nimi bojoval, moudrý je ten, kdo se dlouho nezdržuje na místech výskytu komárů. Nikdo, kdo odchází znechucen z luhů, kde byl obtěžován roji těchto bodavých démonů lesa, si nezaslouží, aby se o něm říkalo, že je zbabělec. Ale kdo odchází z lidské společnosti pobodán miliardami morálních sosáků, kdo odchází od lidí do ústraní samoty, s oteklou duší, často si vyslouží nespravedlivé přízvisko "zbabělec" a právě ponejvíce od těch, kteří mu nejvíc pijí krev. Sečteno a podtrženo: Kdo se vzdaluje od komárů, je moudrý, ale kdo se vzdaluje od lidí, je zbabělý. Tento rozpor je tím větší, když si uvědomíme, že komáři nejsou zdaleka tak démoničtí jako lidé. Komáři nemstí smrt každého svého soukmenovce, tak jako to dělají lidé. Jaké peklo by se rozpoutalo, kdyby byli komáři jako lidé! Ne zbabělý, ale moudrý je každý, kdo odchází z civilizace!

*

Uč se být moudrý. Uč se být svobodný. Uč se být sám.

*

Vždy se nechápavě divím tomu, že někdo, kdo je natolik ušlechtilý a moudrý, že zbožňuje přírodu i s jejími všemi tvory, dokáže být přesto tak polovičatý, že necítí ani trochu nenávist k těm, kteří na tomto světě jako jediní rozsévají jen zmar a zkázu - tedy k lidem, k lidské rase vůbec.

*

Jsem příliš moudrý, příliš odpovědný sám k sobě, příliš sobecký, příliš samolibý, příliš šťastný a nakonec i sám příliš božský, abych mohl věřit v ještě nějakého jiného boha.

*

Kam, moudrý Daméte, kam kráčíš, pravdomile?
"Kam? nevím sám; jen vím, co dávno mlčky vidím;
Řím navždy opustím, neb robství nenávidím."
(A. S. Puškin, Liciniovi)

*

Nejblíž čeho vlastně chceme přebývat? Zajisté ne nablízku příliš mnoha lidem, blízko nádraží, pošty, hospody, modlitebny, školy, kupeckého krámu, kde se to hemží lidskou spodinou, ale blízko věčného zdroje našich životů, z něhož - jak nás veškerá naše zkušenost poučila - život vyvěrá. Volba bude různá podle odlišných lidských povah, ale moudrý člověk si právě tady začne kopat základy…

*

Moudrý člověk by neměl chtít být chytrý!

*

Moudrý člověk se ani nezříká života, ani se nebojí nežít; neboť se mu ani neprotiví žít, ani se mu nezdá, že nežít je něco zlého.

*

Lepší moudrý blázen než bláznivý mudrc.

*

Moudrý žije v jiném světě než pošetilý a génius vidí jiný svět než tupec.

*

Moudrý člověk v Indii, Číně, ale i v Evropě mohl a může žít bez potřeby individuální postmortality, jakmile přestane uvažovat a cítit antropocentricky.

*

"Jeden druhého připravují o klid". Ano, jeden druhého připravují o klid. To je přesné, moudrý Seneko.

*

Nemáme slov, jimiž bychom s hlupákem mluvili o moudrosti. Moudrý je už ten, kdo moudrému rozumí.

*

Nesamostatné a vyžebrané vědění venkoncem nemiluji. I kdybychom se mohli stát učenými z učenosti cizí, nestaneme se nikterak moudrými z cizí moudrosti.

*

Moudrý člověk se zdržuje zasahování i jednostranného hodnocení. V tom je následování TAO, jehož nejvyšší humánnost (žen) je nehumánní (tj. nestraní nikomu).

*

Bavit se může každý s každým podle libosti, na to nikdo nikomu nic neřekne, nenapomene ho, ani když telefonuje - ale běda, když se chceš ve volné chvilce pobavit s přítelem nejlepším, to jest s dobrou knihou! To je pak hned zle, hned nastupují samozvaní koniášové temna fabrik, aby ti zakázali číst a moudrým být.

*

Proti moudrým a inteligentním lidem nic nemám. Takoví se ale vyskytují jen velmi zřídka.

*

Nikdy se s nikým nehádám o pravdu. Jsem dost moudrý na to, abych věděl, že by to nemělo význam ani pro mne, ani pro něj. S proslulým anglickým chladným klidem odpovím nanejvýš: "Really? Well, if you think so... I don't want to change your mind." Ale ani mně nic nerozmluvíte!

*

Dovídáme se stále jen, jak je člověk rozumný, dokonce moudrý, a jak je vynalézavý a tvořivý a jaké má morální přednosti, jež jej odlišují a vyvyšují nad ostatní tvorstvo. Nikde se však neuvádí, že člověk je nerozumný jako záplava, ničivý jako zemětřesení, že zničil svět, že je věčným kazisvětem a chorobou světa, což jsou jeho vlastnosti z nejcharakterističtějších.

*

Jak zní zákon džungle? Nejprve udeř a potom mluv. Už z toho, že jsi neopatrný, vidí, že jsi člověk. Buď moudrý.

*

Vždyť je to šílenec. Moudrý muž měl by mít moudrého nepřítele a ne šílence.
(Eurípidés, Hérakleovci)

*

Moudrý filosof, který po celý život sebou samým i druhými lidmi pohrdá, se nemůže smát.

*

Člověk mu nevoní, hleďme - moudrý to nos!

*

"Ach ano, ano, miluji vás!" To jsou iluze, kterým moudrý duch nikdy nepropadá.

*

Skylly, rvavé Kelainy, lidožroutské Laistrýgony a strašlivé zrůdy toho druhu mohl bys nalézt téměř všude, kdežto občany se zdravými a moudrými zřízeními nenajdeš jen tak kdekoliv.

*

Jeden moudrý člověk, který upadne mezi četné hlupáky, musí jimi být pohlcen jako lotos, který se dostane do cesty vlnám.

*

Což na radu by dal kdy lidský sluch?
Vždy v tvrdém uchu moudrý proslov ztuh!

*

V Řecku poprvé se postavil vysoce vzdělaný, moudrý a fyzicky odolný filosof mimo svět obyčejných lidí, kteří žijí špatně a nesvobodně, zatímco Diogenové v sudech, v hadrech a s poutnickou holí proti psům v ruce (kynická hůl = česky "klacek na psy"), žijí dobře a svobodně, osvobozeni od všech lidských zbytečností.

*

To, o čem sní milovníci Země, není chvíle, kdy se stanou moudrými správci planety, nýbrž doba, kdy na lidech přestane záležet.

*

Ukažte mi "člověka", který nehoubaří, nepejskaří, nepodlehne ani žádnému jinému masovému šílenství; takový "člověk" bude jistě jen velmi málo blbý; možná že bude naopak i velice rozumný a snad i moudrý. Pak to však pravděpodobně nebude člověk vůbec, nýbrž misantrop, jenž pohlíží na lidstvo s pohrdáním, despektem a nenávistí.

*

V každé společnosti je více hlupáků než moudrých a větší část nabude vždy vrchu nad menší, jak praví Titus Livius, mluvě o Kartágiňanech.

*

COR SAPIENS IN PECTORE HABET, SED STULTUS IN ORE
Moudrý člověk má srdce v hrudi, hlupák na jazyku

*

"Volal jsem jméno moudrého Solóna. Kdyby všichni panovníci s ním mohli hovořit, cenil bych si toho více než velkého bohatství. Škoda, že jsem si i já neosvojil něco z jeho moudrosti. Ten muž se jmenoval Solón. Byl z Athén. Když jsem mu ukázal všechny své poklady, neocenil je ani za mák. A to, co řekl o štěstí, to se týká všech lidí, zvláště pak těch, kteří se sami považují za svrchovaně šťastné. K těm jsem patřil i já. Ach, moudrý Solóne, měl jsi pravdu!"

Solón (638-558 př. n. l.)

Čti též:

Učte se z minulosti (citáty)

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm