Co je moudrost?

16. prosince 2012 v 15:58 | Misantrop

Života moudrost?
Píseň rybáka
zpívaná zdálky
přes vod bezmezí.


Znát jiné je moudrost, znát sám sebe je ještě větší moudrost.


Má divoká moudrost otěhotněla v osamělých horách; na drsných kamenech porodila mládě, své nejmladší mládě.


Jsa ostražitý mezi nedbalci a zcela bdělý mezi ospalci, ten, kdo dosáhl moudrosti, postupuje vpřed - jako závodní kůň předstihne tažného koně.


Nezrodit se vůbec je moudrost největší.
(Sofoklés, Oidipús na Kolónu)


Mládí je doba moudrosti se učit, stáří zase čas ji uplatnit.


Jdi hlásat hlupcům novou moudrost nějakou:
ne moudrým, darmochlebem budeš se jim zdát;
a překonáš-li vtipem ty, kdo zdají se
zvlášť učenými, rozhněváš si společnost.
Mně samé dostalo se téhož osudu:
jsem pro svou moudrost oněm protivná a těm
zas drzá.


Ti, kdo sní ve dne, po drobtech učí se znát moudrost, v níž vězí dobro, ve větších doušcích čerpají vědomosti, z kterých pochází zlo.


Nemůžeme moudrost stále jenom sbírat, musíme ji také uplatňovat.


Poznej moudrost letitého dubu a nalezl jsi vše, co potřebuješ vědět na tomto světě!


Dnes je všelijakých vyžírků většina, ale nejsou to žádní svatí moudří mužové, jsou jen vychytralí: jsou v úřadech, v pojišťovnách, v bankách, na vedoucích místech, v parlamentu, ve školách, v ozbrojených složkách, v řadách nezaměstnaných, v ordinacích... Ti všichni vyžírají mne a ještě mají málo. Jak by po nich mohl chtít svatý poustevník nějaký milodar? Zdanili by jej, zavřeli, zajistili by mu práci! Pykal by za svou moudrost a nastavenou dlaň!


"Co vlastně lámové dělají?" zeptala se.
"Oddávají se rozjímání, madam, a hledání moudrosti."
"Ale to přece neznamená, že něco dělají."
"Pak tedy, madam, nedělají nic."


Poznávám, že jejich téměř stoletá moudrost je oproti té mé, ještě ne třicetileté moudrosti, pouhá nicotná neznalost.


Vykládej si bůhvíjaké moudrosti, milý starochu - ty, který žiješ už sedmdesát let ve vší počestnosti -, já slyším neodolatelný hlas, který mě od toho všeho zrazuje.


"Cítím, že mohu všechno dokázat, protože nejsem na ničem závislá. To je jediná opravdová síla. Je to přirozená moudrost."
(G. B. Shaw, Dům zlomených srdcí)


Z jeho srdce vyrůstá krásná květina moudrosti, od narození zasetá do jeho hlubin, a když ostatní bdíce sní a obludnými představami i strachem jsou bez sebe, on žije sen života jako bdící, a to nejvzácnější, co se přihodí, je mu zároveň minulostí i budoucností.


V nitru ducha
jest moudrost, která vede ku pravému.
(Byron, Kain)


Rozlišuji mezi moudrostí stáří, která spočívá jen ve větší důkladnosti a opatrnosti, což je výsledkem zkušenosti dlouhého života, a genialitou mládí, které v nevyčerpatelné plodnosti sype myšlenky a nápady a nemůže je hned ani zpracovat, protože jich je takové množství. Dodává stavební materiály a plány do budoucna, z nichž si moudřejší stáří bere kameny, otesává je a provádí stavbu, pokud takzvaná moudrost stáří neudusila genialitu mládí.


A k čemu je potom taková moudrost, láska a tolerance, jejíž výsledek je stejný jako u hlouposti, nevzdělanosti a krátkozrakosti? Taková "moudrost" je stejná jako hloupost.


To když třeba takový blázen jako van Gogh napsal: "Hledejte Boha, přijměte Ježíše Krista, čtěte Bibli a nalezněte moudrost evangelií." Scházelo by ještě, aby k takovému nesmyslnému žvástu dopsal: "...a uřízněte si ucho!" - A tak jim nezbývá nic než oddat se duševní prázdnotě a raději nepřemýšlet.


Naše celé bytí je něco, co by bylo lepší, kdyby nebylo, a které popírat a odmítat je moudrostí.


"To štěstí řídí život, moudrost nikdy ne." - myšlenka přisuzovaná dramatikovi Chairémonovi.


Pohleďte na moudrost posvátné krávy - ať je to Matka Živitelka, ať je to Hathór či Auðhumla - v ní je obsažena všechna moudrost světa.


Seton, blbec jeden, se při jedné další krvavé honitbě "za poznáním" ztratil a zabloudil. Nechal tedy svého koně volně jít a ten okamžitě a neomylně zamířil přímo domů - správným směrem. Jenomže pak nenapsal slova díků a obdivu na moudrost koně, jak bychom čekali, nýbrž na moudrost člověka, který ví, jaký vynikající orientační smysl koně mají! To je neuvěřitelná tupost a nadutost! Musel jsem se smát. "Moudrost člověka"! Opravdu zábavné.


Dvojocasník (= slon) dupl, až mu na noze zařinčel železný kruh. "S vámi nemluvím. Vy v duchu nic nevidíte. Mít tolik moudrosti, nebyl bych se tu octl. Byl bych jako dřív lesním králem, půl dne bych prospal a koupat bych se chodil, jak by se mi zachtělo."


Co je to moudrost?
Vítězně svoji ruku
zdvihnout na nepřítele.
A co je krásné, je i milé.
(Eurípidés, Bakchantky)


Rozumní lidé? Lidé nadaní moudrostí? Lidé mající ducha...? Ne, to není možné, to vypravěč přehnal.


Poddaní si taky dobře žili
A služebníci už nesloužili
Protože v tom právě spočívala moudrost poslů minulosti
Vždyť kdo by měl chuť znova na ty pitomosti!


Blázen je, kdo slyší mnoho dobrého,
neroste však přesto moudrost u něho.


Lidstvo - jaká je to kletba -
o moudrost dlouho nedbá.

Související článek:

Uč se být moudrý

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm