Co je štěstí?

18. prosince 2012 v 15:16 | Misantrop
Příspěvek k Mezinárodnímu dni štěstí (20. března)


Po své vůli těkat kdekoliv,
jen božským krásám přírody se kořit
a v uměn dílo, v nadšenosti div
se v slastném vytržení mlčky nořit,
toť štěstí!
(Puškin, Má svoboda)

Usmívající se

Člověk jen sám si štěstí najde
a často si je najde právě tam,
kde jeho druh si peklo vytvořil.

Usmívající se

"Proklínám tě!"
"To mi přinese štěstí! Hahaha!"
(G. B. Shaw, Čertovo kvítko)

Usmívající se

Štěstí: v uvědomění síly a vítězství.

Usmívající se

Nad štěstím druhého se člověk rmoutí jako nad svým neštěstím.

Usmívající se

Až dosáhneš toho, žes lidskému tvoru ublížil a týž tvor tě miluje: to je největší štěstí, jaké je možno si představit.

Usmívající se

Své štěstí v samotě jen mohu najít,
tvou milou záři musím skrýt a ztajit.

Usmívající se

Odpusťte mi, přátelé, odvážil jsem se malovat na zeď své štěstí.

Usmívající se

Co ti může obecenstvo se svým nejskvělejším přijetím dát, aby se to vyrovnalo byť jen setině posvátné posily zcela a jen z tebe prýštící? Proč opouštějí smrtelníci, omilostnění ohněm božského vnuknutí, svou svatyni a běhají udýchaně blátivými ulicemi hlavního města, vyhledávajíce horlivě unuděné, tupé lidi, aby jim násilím obětovali své nevýslovné štěstí?

Usmívající se

Po čem člověk touží, co miluje, je štěstí. Život miluje pouze jako nástroj a podmínku onoho štěstí. Ve skutečnosti tedy miluje štěstí, a ne život, ač mu často vyznává lásku, kterou cítí k něčemu jinému.
(G. Leopardi, Fyzik a metafyzik)

Usmívající se

Představte si - pradávná legenda o ráji... To je přece legenda o nás, o dnešku. Ano! Jen si to vemte. Ti dva v ráji dostali na vybranou: buď štěstí bez svobody - nebo svobodu bez štěstí. Ti ťulpasové si vybrali svobodu - a pochopitelně pak celé věky toužili po okovech. Po okovech, chápete - v tom byl celý jejich světobol. Dlouhá staletí! A teprve my jsme přišli na to, jak znovu přivolat štěstí...

Usmívající se

Ten chlápek, co říkal, že za peníze si štěstí nekoupíš, nevěděl, kam má jít na nákup.

Usmívající se

Svobodná je taková vláda, která občanům nijak neubližuje a naopak jim zajišťuje bezpečí a klid. Odtud ke štěstí je však ještě hodně daleko, protože to si musí vybudovat každý sám. Jen velmi nízké duši stačí k dokonalému štěstí, že žije v bezpečí a klidu.

Usmívající se

Miluji toho, kdo se stydí, padne-li kostka k jeho štěstí, a pak se táže: což jsem podvodný hráč? - neboť chce zahynouti.

Usmívající se

Se mnou je to vždycky tak: když udělám nějakou hloupost, pak mám štěstí, ale jak o něčem začnu uvažovat a plánovat, ztroskotám.

Usmívající se

Svůj život v příkoří, v hanbě - ten ne!
Ten nechci, nebudu oplakávat.
Vždyť pro mne zemřít je štěstí.
(Eurípidés, Hekaba)

Usmívající se

Skutečné štěstí vypadá vždy dosti uboze, srovnáme-li je s tím, co překryje neštěstí. Štěstí není nikdy vznešené.

Usmívající se

Jsem spokojen s sebou jaký jsem a nechci být víc: toť pramen všeho štěstí a vší síly.
(Klíma, Soud Boží)

Usmívající se

Cítil bych nejostřejší štěstí v okamžiku, kdy bych mohl vyhodit do povětří všechny ty idioty, kretény, kteří říkají, že jsou lidé, když je zřejmo, že jsou to pouze lidem podobné opice...
(Arcybašev, Lidská vlna)

Usmívající se

Plným právem říká Aristotelés: η ευδαιμονια των αυταρκων εστι (odkázáni ve všem jen sami na sebe, své štěstí si vytváříme či nalézáme), naší řečí: štěstí patří těm, kteří se spokojí sami sebou.

Usmívající se

To je právě nejkrásnější, když vyrazíme za časného jitra a tažní ptáci letí vysoko nad námi, když vůbec nevíme, ze kterého komína se dnes pro nás kouří, a ani netušíme, jaké zvláštní štěstí nás ještě do večera může potkat.

Usmívající se

Neřeknu vám, že jste v prdeli. Jen vám popřeju hodně štěstí.

Usmívající se

Nikdo nemá jasný a klidný pohled, všichni se mezi sebou nakazili nějakou trýznivou starostí, úzkostí, mučivě cosi hledají. A kdyby aspoň hledali pravdu, štěstí pro sebe a pro jiné - ne, nad úspěchem kolegy blednou. Jeden se trápí, že je odsouzen chodit denně do úřadu a sedět tam do pěti hodin, druhý smutně vzdychá, že mu takové štěstí není dopřáno...

Usmívající se

Štěstí nezávisí na bohatství; hlavní je spokojenost.

Usmívající se

Chci se řídit příkladem dávných lidí a chci je napodobit; nezávidím však současníkům jejich velké štěstí, které prožívají nad plnými stoly a nad krásnými šaty.

Usmívající se

Kdo jiný štěstí tvoje rozvrací,
než tvoje povaha?
(Menandros, Čí je to dítě?)

Usmívající se

Lidi jsou zlí, prchněme před nimi. Štěstí je v samotě. Jsou ještě vzdálené ostrovy, kde lze žít bezelstně a skrytě, pojďme tam!
(A. France, Paměti dobrovolníka)

Usmívající se

Život kultivovaného taoistického mudrce je jen poezií. Čínská literatura chová toho nesčetné množství dokladů. V porovnání s tím vypadáme opravdu jen jako "severní barbaři". Zdá se nám, že zde je konečně nalezeno umění životního štěstí, které ani smrt nezkalí, jen jako vánek rozčeří.Související článek:

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm