Co je to svoboda?

20. prosince 2012 v 16:10 | Misantrop

Jsem skrz naskrz svoboda. Má krev je rudá svoboda, můj mozek je bílá svoboda, můj pohled je černá svoboda, můj dech je planoucí svoboda.


"Divoká svoboda"! Stačí vyslovit tato slova nebo jen na ně pomyslet - a okamžitě se mi nevybaví nic jiného než Já sám, osamělý misantropický poustevník, sedící na velkém plochém Kameni Meditací před svým stanem, jehož oči, které nelhou, upřeny jsou v širou dál, leč vnímají jen ticho a les. Ano, "divoká svoboda" je moje druhé jméno.


Co je to svoboda? Kolektivista vám řekne, že svoboda je samota, strach z tíživého prázdna, hlodající červ zoufalství a namáhavá odpovědnost. Svoboda se pro někoho může stát prostě nesnesitelnou.


Práv ústavních si draze necením,
byť jiným snad se od nich mozek točil.
To vše jsou slova, slova, slova pouhá!
Práv jiných, lepších lačna jest má touha,
mně jiná, lepší nutna svoboda...
(Puškin, svoboda)


Mým heslem je svoboda. Právě svoboda přináší pravdu.
Co je první a poslední svoboda? Být sám sebou, zcela, naprosto, bez zvažování jakýchkoliv následků.


Ať opustí společnost, kdo chce být volný: Svoboda a stát nemůžou být ve spolku.


Svoboda znamená ovládat (buď jako jednotlivec nebo člen nějaké malé skupiny) záležitosti života a smrti: jídlo, oblečení, přístřeší a obranu proti všemu, co může ohrožovat prostředí člověka. Svoboda znamená mít moc, nikoli moc ovládat jiné lidi, ale podmínky vlastního života. Člověk nemá svobodu, pokud někdo jiný (především nějaká velká organizace) má nad ním moc, a nezáleží na tom, jak benevolentně, tolerantně či liberálně je tato moc prováděna.
(Unabomber, Manifest, Podstata svobody)


"Co naříkáš, šílenče? Kamkoli se podíváš, všude je konec tvých běd. Vidíš onen sráz? Tamtudy se sestupuje k svobodě. Vidíš ono moře, onu studnu? Tam na dně sedí svoboda. Vidíš onen zakrslý, uschlý, neplodný strom? Tam visí svoboda. Vidíš svou šíji, své hrdlo, své srdce? Tamtudy lze uniknout otroctví. Ukazuji ti příliš pracné východy, vyžadující mnoho odvahy a námahy? Ptáš se, která je cesta ke svobodě? Je to kterákoli žíla v tvém těle!"
(Seneca, O hněvu)


Svoboda a zločin jsou spojeny tak nerozlučně jako... třeba jako pohyb aera a jeho rychlost: rychlost = 0, a aero se nepohybuje; svoboda = 0, a člověk nepáchá zločiny. To je jasné. Jediný způsob, jak zbavit člověka zločinů, je zbavit ho svobody.


Psychologické osvobození je nezbytností. Znamená to, že musíme uvést do reality své představy o chvílích a místech, kde svoboda není pouze možná, ale je aktuální. Musíme přesně vědět, v čem nás utlačuje systém a v čem se utlačujeme my sami. Musíme vědět, kde nás do svých pastí lapily fantazie, jejichž ideje nás utlačují. Například práce je pro většinu z nás daleko aktuálnějším zdrojem mizérie než nějaká legislativní politika.


DÍTĚ: "Co je to svoboda?"
SVĚT: "Svoboda je, chlapče, velká věc, jejíž nedostatek může přivodit i smrt. Není to nic, na co by sis mohl sáhnout, a přesto je to to nejcennější na světě. Je to stav duše, kdy si říkáš chci namísto musím."


Svoboda a volnost, pravá volnost divokého zvířete, se nikdy v dějinách lidského společenství nezjevila. Nikdy jako hromadný fenomén, nikdy jako něco chtěného a podporovaného, vždycky jen jako trestuhodný nezdar a nevítané opomenutí, jako "nepořádek" - a to ještě jen u jednotlivců a jako výsledek nehody, morové nákazy, přírodní katastrofy nebo dlouhé, vyčerpávající války, která přinesla celkový zmatek, prudký pokles populace a dočasné bezvládí. Jakmile se politické poměry stabilizovaly, přinesly s sebou opět konsolidaci nesvobody.


Jak to, že lidé nikdy nenahlédnou a nepřiznají si ten jediný logický závěr, že dokud bude žít na Zemi jediný člověk, ničení světa nepřestane a svoboda nebude dotud existovat?


Nikdy jsem si nemyslel, že by svoboda člověka spočívala v tom, že si bude dělat, co chce, nýbrž právě v tom, že nikdy nebude dělat, co nechce, a takovou svobodu jsem vždycky vyžadoval, a nejvíce jí své současníky pobuřoval. Neboť oni - pilní, přičinliví, ctižádostiví - kteří nenávidí svobodu ostatních, sami ji nevyžadují.


Svoboda! Samotný patřím sám sobě, samotný jsem svobodný! Samotný jsem silný! Jsem silný, a proto můžu být svobodný!


Svoboda znamená odpovědnost. Proto se jí většina lidí bojí.


Svoboda ze síly a z nadbytku síly ducha se dokazuje skepsí. Lidé pevného přesvědčení nepadají vůbec na váhu, jde-li zásadně o hodnotu a nehodnotu. Přesvědčení jsou žaláře.


Stal se ze zbožňovatele papeže milencem svobody. Svoboda je velkodušná a trochu zbrklá, často se zapomíná lidí zeptat: "Odkud přicházíte?"


Mladá dívka si myslí, že existuje něco jiného, svoboda, která přijde s láskou, jakési útočiště, které najde u toho, koho má ráda, jakési teplo a jakýsi klid - něco, co neexistuje.


Davy milují více vládce než prosebníka a vnitřně je uspokojuje učení, které vedle sebe netrpí žádné jiné než to, které schválí liberální svoboda; neví většinou, co si s ní mají počít a cítí se dokonce trochu opuštěny. Nestydatost duševního terorismu si uvědomují jen málo, podobně jako pobuřující zneužívání lidské svobody.


Jestliže existuje nějaká svoboda, pak je větší v člověku, který není vázán na ostatní, na kolektiv.


Vždycky mě rozesměje, slyším-li človjeka mluvit o svobodě. Málokdy si musím připomínat, jakou nemožnost vyžaduji, vyčítám-li ledům, aby ctili osobní svobodu zvířat. Človjeku je totiž svoboda tak cizí, že to může přinejlepším dotáhnout nanejvýš k nějakému tomu anarchistickému sdružení. K opravdové volnosti však nedospěje.


Virus, který zeslabuje každou lidskou společnost, se jmenuje Svoboda. Tu je třeba opatrně odstranit, ale tak opatrně a jemně, aby pacient nezemřel. Tato plastická operace na těle lidstva stále probíhá. Pokud se zdaří, výsledek se mi v žádném případě nebude líbit. Je to pořád dokola. Dokud existuje lidstvo, neexistuje svoboda.


Často nevyjdu celý týden z domu a žiju velice spokojeně. Ze stejně dlouhého domácího vězení na něčí rozkaz bych onemocněl. Kde je svoboda myšlení, tam se člověk s lehkostí pohybuje ve svém kruhu, kde je myšlení pod nátlakem, tam se i dovolené myšlenky vynořují s bojácnou tváří.


Přivykli nás na vodítka tak, že nejsme s to, abychom učinili kroku samostatného; životní síla naše a svoboda jsou tytam.


Související článek:

Potřebuji k životu svobodu

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm