Papír se nečervená

30. prosince 2012 v 15:13 | Misantrop
Das Papier ist geduldig.
Le papier souffre tout.

CHARTA NON ERUBESCIT
Papír se nečervená (nestydí)


Čtu. A nestačím se divit, co všechno snese papír.


Papír a člověk snese všechno.


V Dějinách čtení jsem našel asi nejhorší vůbec možnou větu. Mluví se v ní o moudrosti, ale je to ten nejpitomější výklad holocaustu, s jakým jsem se setkal. Měl prý "smést veškerou židovskou moudrost z povrchu zemského", a to, prosím pěkně, jak je doslova psáno (co všechno papír snese!), "v místě souběhu německé, české a židovské kultury, kde kdysi vzkvétal chasidismus". To snad myslí Prahu!


Samí fantasmagoři! A tohle je výkvět lidstva, prosím! Představte si, co bychom se my nadlidé, my nepřátelští misantropové, museli dočíst, kdyby dal autor slovo obyčejnému lidákovi z ulice! Misantrop nevychází i tak z údivu, co všechno musí chudák papír snést.


Píší, aby zaplnili papír. A jakmile si toho všimneme, měli bychom knihu odhodit, neboť čas je drahocenný. Jestliže však autor píše, aby zaplnil papír, pak vlastně klame čtenáře; neboť předstírá, že píše, aby něco sdělil.


Papír si naříkal, že je celý začerněný od inkoustu; ale inkoust mu vysvětlil, že nebýt slov tou černí zaznamenaných, dávno by ho už někdo zničil.
(Leonardo da Vinci, Papír a inkoust)


Dají-li vám nalinkovaný papír, pište napříč.
(Juan Ramón Jiménez)


Čím víc pravdivě zachycených detailů života dokážete dostat na jeden čtvereční centimetr papíru, tím jste "literárnější". Ať je to jak chce, tohle je moje definice.


Velmi oblíbené je kvůli ušetření jednoho písmena psát "Literatur" místo správného "Litteratur". Ke stručnému psaní je třeba, aby si člověk zušlechtil styl a vyvaroval se všeho neužitečného žvanění: pak už nepotřebuje šidit na drahém papíru, slabikách a písmenech. Ale napsat tolik neužitečných stránek a archů a potom chtít šetřit čas a papír na nevinných slabikách a písmenech - to je opravdu superlativ toho, co se anglicky nazývá pennywise and poundfoolish.


Jaký život to stvořili! Jakou Konzentrationdorf to vystavěli! Jakou svěrací kazajku mají pro mne přichystánu! Jakého neřestného přestupku proti Zákonům Chaosu se to dopustili! Jejich průkazy, rodná čísla, vysílačky na obojcích, podkožní čipy, nesrozumitelné předpisy, složité a nepřehledné formuláře, návody ke čtení návodů, papír na každou hloupost, nutnost se zaregistrovat a obstarat si úřední povolení ke každému prdu!

Když budeš spořit a neutrácet, nebudeš nic mít (kromě bezcenných papírových bankovek) a stát si svoje nutné penzum stejně vybere jinak.

Na mou duši, kdyby mě teď nějaký policajt perlustroval, roztrhal bych snad před ním svoje doklady, jako jsem to měl udělat už dávno, a vhodil bych mu ty cucky papíru rovnou do ksichtu!


V osmnáctém století v Rusku za vlády Kateřiny Veliké vydělal jistý pan Klostermann (ne ten náš šumavský bard, jiný) velké jmění tím, že prodával dlouhé řady vazeb naplněných odpadovým papírem, které umožnily dvořanům vytvořit iluzi knihovny, a tím získat přízeň své knihomilné carevny.

Možná jsem byl tehdy blázen a možná jím jsem stále - jenomže nemám "papíry na hlavu", a musím proto poctivě a tvrdě pracovat.

Když jsou všichni lidi fašouni, co jsou platny nějaké ústavní "svobody" na papíře!


Na nádraží Poprad-Tatry stojí na poborceném peróně špalkem podšprajcnuté skřínky na úschovu zavazadel. Je jich asi dvacet. Na skřínkách syndetikonem přilepený cár papíru a na něm negramotnou rukou inkoustovou tužkou: V prípade výluky prúdu skrienky batožinu nevracajú. Ale právě v tom okamžiku přijíždí od Košic vlak, tzv. rychlík, už tady zpožděný o šedesát minut.

Zatímco mystická cesta je nadlidská dřina ve skalní stěně, je psychotropní látka, droga, hasák vybalený z mastného papíru, kterým slepec vypačuje trezor s falešnými bankovkami; agent, který, když máme nejvíc práce, zazvoní, vsune nohu mezi dveře a vymámí na nás podpis na pojistku.

Mozky zatížené literaturou, nekončící puberta a takzvaná poezie se přičiňují o náš absolutně zkreslený názor, vyslovíme-li slovo láska. Na toto téma se popsalo vydřevnělé panství lichvinské, sešrotované v papírnách, a nakdákalo se odporností, že to stačí na doživotně zkažený žaludek.

Vyvázal se z liché a vyděračské posedlosti svěřovat život papíru. Neustoupil z bojiště, stáhl se z hovniště.

Lépe ovšem bylo by polít to všechno benzínem a zapálit. Jenže seštosovaný papír nehoří...

Podání ruky, které bylo smlouvou, se zlehčilo a zpohodlnělo v papír, který se hodí do kamen.

A přece se člověk v zoufalství dovolává Boha, toho velešaška z papíru, který zmáčknut hrstí prvního policajta nebo vraha je dobrý tak na odhaz.


I papírovou masku pesimismu a hraného misantropismu si neváhá nasadit tato celosvětová lepra jménem lidstvo; ale když se pozorněji podíváte pod její masku, pod její obvazy a fáče plné hnisu, spatříte zase jen nestvůrnou tvář člověka.

Mapu s sebou ovšem nemám, tu mám v hlavě. Myslím, že v mé fotografické paměti plní svůj účel lépe než nejlepší a nejpodrobnější mapa papírová, a že bych spíš zabloudil s papírovou mapou než s mapou v mé hlavě.

Napsat můžete cokoliv; papír toho snese...; ale váš praktický život vás neomylně prozradí a řekne toho o vás nejvíce.


"V redakcích, milý pane, nemáme kdy přemýšlet o tom, co a jak napíšeme, když venkovský vlak čeká na naše stohy papíru. Nám stačí úplně, má-li předplatitel dojem, že něco čte, chápete? A kdybyste jen věděl, jak je mu všecko ostatní jedno!"


Žena je jako sací papír, zaznamená všechno, ale reprodukuje to úplně opačně.
(Curt Goetz)


K smíchu ty knihy, k pohrdání ti spisovatelé, spálit všechen ten potištěný papír a vyhnat všechny ty spisovatele mezi lidojedy, kde by měli alespoň nějakou praktickou cenu!
(Jan Neruda)


Skutečnost nemohla být otřesnější než její strašlivé sny - byla stejně prostá a černá jako tečka, jež probodla papír v závěru dopisu, naplněného nenávistí.
(A. Grin, Jessie a Morgiana)


Lupínek květů švestkových
za lupínkem
na sníh pad -
tak padají má písmena
na papír.
Oranží vůně
vyprchá,
jínění v slunci
pohasne -
jen písmena,
jež tady maluji,
jsou věčná.
To vím já.


Související článek:

HAJZLPAPÍR (malá rulička citátů)

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm