Svět a já - my dva se k sobě nehodíme

29. prosince 2012 v 15:27 | Misantrop

Svět a já - my dva se k sobě
nehodíme. Co mám hledat? -
Já nic přece neztratil!


"Svět je pro tyrany. Žij!", volá umírající Palmira k Mohamedovi ve Voltairově tragédii "Mohamed".


Svět byl plný otců - tedy plný bídy; plný matek - tedy plný perverzity všeho druhu, od sadismu až po cudnost; plný bratrů, sester, strýců a tet - plný šílenství a sebevraždy.


SVĚT: "Lidi udělali ze světa jedna velká kasárna a jednu velkou vojnu."


V popředí veliká tabule s rudým a černým nápisem volajícím:

SVĚT MUSÍ BÝT ZNIČEN!

ADAM: Bylo už tolik bláznů a šarlatánů, kteří chtěli svět spasit, že ani pes už nebere vážně člověka, který chce svět zničit. Je konec. Svět musí být zničen. Svět nestojí za to, aby byl zachráněn. Ve jménu jediné osvobozující Anarchie - ohlašuje se zničení světa.


Pokud svět nemá pach smrti, má pach úzkosti; dav se v něm potí strachem ze stínů, smrt je v něm potlačována, ale zcela jej vyplňuje.


Tkáň světa je bolestná a neodpovídající; nezdá se mi, že by byla změnitelná.


Potrestám tento svět, byť by tomu odporovalo i veliké Numen.


A svět by rázem vyšel ze zmatků,
kdyby dokázal přírody se tázat,
s lidmi by všecko bylo v pořádku.


Svět celý v temnou noc se mění,
je v hříších slepý, tvrdohlavý.


Zrcadlení světa klamné je:
jen můj paprsek je znakem naděje.


Svět když z jednoho vyvázne trudu,
již v jiném se zas propadá bludu.


Místo! místo! já se zrodím,
z vězení celý svět osvobodím!


Svět jenom nadějí a strachem žil.
(lord Byron, Tma)


Co je ztřeštěnějšího než život, než svět? Stvořit je mohlo jen všemohoucí šílenství.


Želím všech, kdo trpí pro zlý svět,
a pláči, vidím-li kdy kuře zabíjet!
(Molière, Škola pro ženy)


Tento svět si protiví přespřílišnou čistotu.
Vznešenému nejlépe je záři zastírat.
(Li Po, Čistému)


Nic nechci vědět o světě pečlivě uhrabaném těmi, kteří trpělivě čekají, až je smrt osvítí.
(G. Bataille, Matka)


Čeho že od světa smím žádat?
Jen odříkat se máš! Jen strádat!


Tento špinavý svět o tom, kdo mu uklízí jeho smetí, tvrdí, že to on mu to smetí nanesl.


"A proč byl vlastně stvořen svět?" řekl Candide.
"Aby nás mělo co přivádět do zuřivosti," odvětil Martin.


Tento svět je jasně místem utrpení, místem, kde pošetilý vzkvétá a kde dobří a moudří jsou nenáviděni a pronásledováni, místem, kde mužové a ženy se trýzní navzájem ve jménu lásky; kde se děti bijí a zotročují ve jménu povinnosti rodičů a výchovy; kde slabí tělem jsou otravováni a mrzačeni ve jménu léčení a slabí charakterem jsou uvrženi ve jménu spravedlnosti do strašné trýzně vězení; je to místo, kde nejtěžší práce je vítaným útočištěm před hrůzami a nudou zábavy. A je jen jedno místo hrůzy a utrpení, které zná moje náboženství, a tím místem je peklo.
(G. B. Shaw, Druhý ostrov Johna Bulla)


Svět sám sebe si hnusí, utíká od sebe: mé základní filosoféma.


Radujme se: smrtí lidstva byl spasen svět.


Zdá se mi, že se papá nedívá růžově na svět.
(Menandros, Dědek)


Jsou takoví, kteří přestanou mít zájem o svět, vzdají se, plují s proudem... To jsou ti nudní. To jsou ti, "na které je spolehnutí". Ničemu neodporují, protože jsou líní přemýšlet.


V této knize jsem se snažil předložit názor na svět, v němž člověk není středem všech věcí.


Z reality bylo uděláno "zdání"; svět úplně vylhaný, svět jsoucna byl udělán realitou...


Člověk zvrhle požaduje celý svět. Jeho zvrhlá panovačnost stvořila pornografické pomůcky nejtvrdšího kalibru, jaký předtím svět nepoznal: klece, obojky, lásku a také bohy, kteří tomu všemu blahosklonně kynou.


Svět jsem nestvořil, a demiurg, který si to vzal na starost, neptal se mne na radu. Pochybuji, mezi námi řečeno, že se ptal filosofů a vtipných lidí.


Každý si upraví to své místečko na světě, má teplý krb, šálek kávy, ženušku, večer sklenici vína a je spokojen; ba i tomu vrátnému je dobře v jeho dlouhé kůži. Jen mně není nikde dobře. Jako bych byl všude přišel příliš pozdě, jako by celý svět se mnou nepočítal.


První dotek se světem nutí génia, aby se zahalil. Ó, libuj si, světe, jak jsi šťastný a dobře udělaný, že jsou ti muka géniova tak málo známa!


Související článek:

Úvahy o konci světa

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm