Vynález lhaní je bezesporu starý

24. prosince 2012 v 17:06 | Misantrop

Tvrdí se nám, že ďábel je otcem lží a lhářem byl od počátku, takže vynález lhaní je bezesporu starý.
Ačkoliv je ďábel otcem lží, přesto jako ostatní velcí vynálezci zřejmě přišel o značnou část reputace vinou všech možných vylepšení, s nimiž po něm přicházejí jiní.
Z historie není jasné, kdo poprvé omezil možnost lhaní na pouhé umění a přizpůsobil je potřebám politiky.
Básníci nám tvrdí, že po porážce titánů bohy se země pomstila tím, že vydala svou poslední ratolest, jíž byla Fáma. A báje se vykládá tak, že po uklidnění bouří a vzpour zaplaví každý národ vlna dohadů a nepravdivých zvěstí. Takže - alespoň podle tohoto podání - lhaní bývá v každém státě posledním útočištěm poražené části obyvatel, která se zrodila ze země a má sklony ke vzpourám.
(Swift, Umění, jak lhát v politice)


Ženy, jako tvorové od přírody slabší, nespoléhají na sílu, nýbrž na lest. Odtud jejich pudová zchytralost a nenapravitelný sklon ke lhaní.


Naprostý nedostatek psychologické čistotnosti u kněze - prozrazující se pohledem - je následkem dekadence, - je třeba pozorovat hysterické ženštiny, z druhé strany rachitické děti se zřetelem na to, jak pravidelně je výrazem dekadence instinktivní falešnost, záliba ve lhaní, aby se lhalo, neschopnost přímých pohledů a kroků.


Nikdo nelže tak bravurně jako Veronika. Překonala v tom i svou matku, která je na lhaní velmistr. Ta lže tak, že o tom ani vůbec neví a když ji někdo usvědčí, je hluboce a upřímně přesvědčena, že ten člověk nemá charakter.


Starověcí misantropové mohli lidstvu spílat zatím jen kvůli takovým, z dnešního pohledu, zdánlivým drobnostem v celkovém uspořádání člověka, jako jsou lakota a hamižnost, lhaní a proradnost, zkaženost a ničemnost, hloupost a bezduchost. Být misantropem v dnešní době je mnohem, mnohem snazší.


Lékaři duší a bolest. - Co všechno kazatelé morálky vyfantazírovali o vnitřní "bídě" zlých lidí! Co nám jen nalhali o neštěstí vášnivých lidí! - ano, lhaní je tu tím pravým slovem: velmi dobře věděli o překypujícím štěstí takových lidí, ale zcela je zamlčeli, protože bylo popřením jejich teorie, podle níž veškeré štěstí vzniká teprve zničením vášně a zmlknutím vůle!


Mezi milosrdnou lží a sprostým lhaním není žádný rozdíl.


Nejsem slepý a blbý a ledacos si dokážu dát do souvislostí. A nemám rád, když mě někdo uráží zřejmým lhaním. Tím to totiž vždycky začíná a končí. Někdy se mi zdá, jako by ti bezostyšní nactiutrhači pera a slova zkoušeli kam až mohou se svým lhaním zajít, co si můžou vůči nám, pravdivým, dovolit; jako kdyby chtěli poslední zbytek čestných lidí vyprovokovat k nějaké neuvážené reakci, která by je pak mrzela a která by je odhalila, jakožto dosud skrytá individua, nebezpečná svým rovným charakterem dnešní postmoderní zkažené společnosti. Příkladů lží by bylo na tisíc, vlastně z každé publikace by mohla vzniknout jiná nová kniha plná lží a omylů.


Bůh tě chraň, světe! Neboť následuje-li tě člověk, stráví svůj čas v zapomnění, své mládí ve štvanici; věk mužný prázdným myšlením a snažením, starostmi, kupováním, prodáváním, spory, hašteřením, válkami, lhaním a podvody.


Nevadí mi lhaní, avšak nenávidím nepřesnost.


pseudologia phantastica = bájivá lhavost


Související článek:
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm