Zlo jen střídá zlo

21. prosince 2012 v 16:31 | Misantrop

Mé dítě, kterým zlem se nyní trápit mám?
Tolik jich doléhá. Když myslím na jedno,
druhé mě odvádí, a nová bolest zas
mě k sobě přivolá. Tak zlo jen střídá zlo.
(Eurípidés, Hekaba)


Ach, Aiante, můj pane, není pro lidi
tu žádné větší zlo než úděl poroby.
(Sofoklés, Aiás)


Nepřekonatelné nutkání páchat zlo pro zlo samo nelze analyzovat, nelze je rozkládat na podružné složky. Je to prazákladní, primární podnět - prostě elementární.
(E. A. Poe, Démon zvrácenosti)


Lidský smysl pro morálku. Člověk je jediný živočich, který ho má. V tom je tajemství jeho degradace. Je to vlastnost, která člověku umožňuje páchat zlo. Žádný jiný úkol nemá. Není schopná plnit žádnou jinou funkci. Nikdy nebyla určena k tomu, aby nějakou jinou plnila. Bez téhle vlastnosti by člověk nemohl páchat zlo. Hned by se povznesl na úroveň vyšších živočichů.
Poněvadž smysl pro morálku má jenom jeden úkol, jediné poslání - umožňovat člověku páchat zlo - je jasné, že pro člověka nemá žádnou cenu. Smysl pro morálku umožňuje člověku páchat zlo. Umožňuje mu páchat zlo tisícerým způsobem. Co tedy zjistíme, že bylo prvotním prokletím? Prostě to, co bylo na počátku: postižení člověka smyslem pro morálku, schopnost rozlišovat mezi dobrem a zlem, a tím nezbytně schopnost páchat zlo, neboť nemůže existovat žádný zlý skutek, aniž by si ho pachatel nebyl vědom.
(M. Twain, Nejnižší živočich)


Za ten oheň jim já zas daruji zlo, kterým všichni
v duchu se budou kochat a vlastní neštěstí hýčkat.
(Hésiodos, Práce a dni)


Člověk stvořil boha k obrazu svému,
posvětil tak zlo vůči nevinnému.
Tam, kde zlo už kvůli strachu nepáchá,
tvrdí, že mu boží láska pomáhá.


Kdyby mě všichni milovali, našel bych v sobě nevyčerpatelný pramen lásky. Zlo rodí zlo a první utrpení budí představu o potěšení trápit někoho jiného. Zlý nápad nemůže člověku vstoupit do hlavy, aby ho nechtěl uskutečnit.


Dobro je zlo, pravda je podvod a život je žert. Z výšin svého tichého šílení hledí s jistotou boha na celý život jako na zlo.
(J. London, Démon alkohol)


Po tom touží misantrop zcela přirozeně - působit lidem škodu, zlo mýtit zlem, na hrubý pytel hrubou záplatu přišívat.


Každé zlo lze v zárodku snadno potlačit.


Lidský mozek, v poměru k ostatním částem těla, je možná největší, ale to nic neznamená. 90% jeho tkáně je stejně zatemněná, nečinná. Není nijak k užitku a spíš překáží - tam někde se asi skrývá to typicky lidské zlo.


Díky botanice jsem zapomněl na lidské pronásledování, na jejich nenávist, jejich opovržení, jejich potupy i na veškeré zlo, jímž mi splatili něžnou a upřímnou náklonnost, kterou jsem vůči nim choval.


Egoismus je opravdu velké zlo. Přináší zmar všem byrokratům, kněžím a dalším líným parazitům.


Ten, kdo se nedokáže bez iluzí podívat zpříma na zlo, ten je nikdy pořádně nepozná a účinně nepotře. Hrstce těch, kdo to jakž takž dovedli, se říká cynikové.
(G. B. Shaw, Majorka Barbora)


Křesťanství zdvihlo válku na život a na smrt proti vyššímu typu člověka, dalo do klatby všechny základní instinkty tohoto typu, vydestilovalo z těchto instinktů zlo, zlého člověka.


Ve všech lidských tvorech, s kterými se setkáváme, je směsice dobra a zla, jenom Edward Hyde, jediný z celého lidstva, byl čisté zlo.


Všechno zlo na světě naivně přičítal vládní moci; a nenáviděl ji bytostnou, trvalou nenávistí, jež vyplňovala celé jeho srdce a stupňovala jeho citlivost.


Každá bolest je zlem, ne každou však odmítneme. Teprve po srovnání a zvážení toho, co je pro nás prospěšné a co ne, můžeme o všech těchto věcech rozhodovat. Neboť za některých okolností poznáváme, že dobro je pro nás zlem a naopak zlo zase dobrem.


Kontrola lidského chování nebude zavedena jako nějaké vykalkulované rozhodnutí úřadů, ale procesem sociální evoluce. Tento proces bude nezadržitelný, protože každý pokrok jako takový se bude zdát přínosem, nebo přinejmenším zlo zavedení tohoto pokroku se bude zdát menší, než by tomu bylo, kdyby zaveden nebyl.


Nuda není nic méně než málo povšimnuté zlo: nakonec kreslí do tváře opravdovou hrůzu. Způsobuje, že bytosti, které se vzájemně tak málo milují, jako lidé, se přesto vzájemně velmi vyhledávají, a to se stává zdrojem družnosti. Všude se proti nudě, jako proti jiným obecným kalamitám, podnikají veřejná opatření, již ze státnické chytrosti, protože toto zlo, stejně dobře jako opačný extrém, hlad, může hnát lidi k největším bezuzdnostem.


Existence boha je co nejdůrazněji popřena - hlavně z důvodů etických (zlo ve světě).


Do určité míry, tak jako vy, jsem byla nucena lidské zlo tolerovat a také jsem to dělala.


Cenzura či autocenzura je v té či oné podobě neustále přítomna, neboť všichni jsou až nápadně zajedno, že "šířit zlo" se nesmí. To jsou čistokrevné mafiánské praktiky partnerství ve lži, partnerství v zločinu!


Samota a pustina nechá všechna svá zla, když ne pocítit, tak přehlédnout najednou; naopak společnost je záludná; za zdáním kratochvíle, sdílení, požitku družnosti atd. skrývá často velké, nezhojitelné zlo.


Polnice apokalypsy znějí už několik let u našich dveří, a my si zacpáváme uši. Tato nová apokalypsa, stejně jako ta stará, přijíždí tryskem jako čtyři jezdci: přelidnění (první mezi všemi, třímá černou korouhev), věda, technologie a informace. Veškeré ostatní zlo, jež nás přesahuje, je jen jejich důsledkem.


Někdo říká o práci, že je to nutné zlo. Tohle však nebylo nutné zlo, to bylo zbytečné zlo.


Chcete-li vědět, z čeho je na světě zlo a válka,
jen poslouchejte, jak o půlnoci křičí jatka.
(Vegetariánství, staročínské verše)


Večer jsem viděl zase bouchala. Odmítám říkat "myslivec", protože jeho zlo-činnost nemá nic společného s myšlením.


Za život jsem snad viděl víc slepýšů přejetých než živých! Je to hrůza. Ta auta jsou ryzí zlo. Kolik jen životů vzala! Lidi nepočítám, ti ať jdou k ohnivému čertu Feuerteufelu, ale těch zvířat je mi líto.


Jestliže je náš úsudek správný, jestliže všechny světy jsou složeny jako náš, jestliže jsou, byly nebo budou stejně obydleny, jestliže jejich obyvatelé podléhají týmž zákonům, které ovládají náš svět, zlo je na svém vrcholu, ovládá nekonečno, a moudrému člověku nezbývá než utéci ze života nebo se smát dobrodružství tak žertovnému.
(A. France, Blouznivá snění)


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm