Co je bohatství?

28. února 2013 v 13:02 | Misantrop


Dejte mi chudobu, která se raduje z pravého bohatství!

*

Vědění je moc, obrovská moc. Je to jediný majetek, který vám žádná fašistická obec na světě nemůže nikdy vzít. Ani nevědí, že máte v hlavě takové bohatství a v těle takovou ďábelskou moc! Jsem Feuerteufel a ať si říká kdo chce co chce - Já vím, že lžou a že to není pravda!

*

Hlavně z vnitřní prázdnoty vyvěrá bažení po společnosti, rozptýlení, zábavě a luxusu každého druhu, které vede mnohé k marnotratnosti a potom k bídě. Před touto bídou neochrání nic jistěji než vnitřní bohatství, bohatství ducha: neboť ten nechává, čím více se blíží eminentnosti, stále menší prostor nudě.

*

Nejdříve byly vlády tvořeny válečníky, kteří ovládli poražené a pak jim vládli podle svých pravidel. Ta jim umožňovala rabovat bohatství této skupiny.

*

Vždy je "smyslem života" zrovna to, co má smysl pro něho - právě pro něho, právě teď. Např. "najde" "smysl života" v lásce, v rodině, ve vzájemném pomáhání si apod., ve shromažďování hmotného bohatství nebo naopak ve shromažďování duchovního bohatství.

*

První bankéři začínali provozovat své nekalé řemeslo ještě na prostých lavicích (bancas) jako obyčejní veksláci, směnárníci. Ta podloudnost jim už zůstala. Rozdíl je jen v tom, že nyní se banky domohly daleko většího bohatství, a tím i daleko většího politického vlivu a moci.

*

Nerostná říše v sobě nic příjemného a přitažlivého neskrývá, její bohatství je zavřené v nitru země, jako by bylo ukryto před zrakem člověka, aby nepokoušelo jeho chamtivost.

*

Jí bylo třeba říci něco, co by její bytost ihned očividně zaujalo, bylo třeba přimět ji, aby shledávala v životě radost a rozkoš, nikoli však nudu a trápení, aby shledávala v něm bohatství dojmů, nikoli však prázdnotu a pouhý zápas o sousto chleba.

*

Ve starověkém Řecku byly dlouhé vlasy symbolem bohatství a moci, zatímco oholená hlava byla vhodná spíše pro otroka.

*

Poznal jsem, že v přírodě není větší verbeže nad lidi, jež mě učili milovat - to bych žil radši se šelmami v džungli! Dostavila se ohromná prázdnota, ale hned jsem ji zasypal bohatstvím z mých vlastních zdrojů.

*

Seznámila se s anglickou vybranou společností, která se jí jevila jako oltář, kde se uctívá bohatství.
(G. B. Shaw: Povolání Cashela Byrona)

*

Otočil jsem se již zády k bohatství, které mi slibovala: vyděděn a nah oddal jsem se muse, která na mne hodila svůj zlatý závoj a přikryla mou nahotu.

*

Den ode dne se to hromadí a bobtná, zkušenosti, zážitky, myšlenky o nich a sny o těchto myšlenkách, - nesmírné, úchvatné bohatství!

*

Nerovnost, kterou nás příroda obdařila, jen dokazuje, že se jí tato disharmonie líbí, protože ji sama ustanovila, a to jak v případě těla, tak i bohatství. A protože je slabým dovoleno získat bohatství krádeží, platí totéž pro odmítnutí pomoci bližnímu.

*

V ohledu na intelekt je příroda nanejvýš aristokratická. Rozdíly, které zde ustavila, jsou větší než ty, které stanovily narození, hodnost, bohatství nebo kastovní rozdíl v jakékoli zemi.

*

Chudý vesničan se honí tak dlouho za bohatstvím, až ve světě nalezne na pokraji vyčerpání větší poklady než stříbro, zlato a diamanty: naučí se znát sám sebe, znát bytost, jíž je.

*

Sprostá lidská závist typu "když nemám já, ať nemá ani on" neútočí v mnoha možných i zdánlivě nemožných formách, v tolika nestydatě otevřených či lstivě skrytých podobách jen na bohatství hmotné, ale není jí po chuti ani bohatství ducha.

*

Naším velikým a slavným vrcholným dílem je vhodně žít. Všechny ostatní věci jako kralování, hromadění bohatství, budování jsou nanejvýš dodatky a drobné prostředky tohoto díla hlavního.

*

Ve všech odvětvích umění a ve zpoetizování života - přinesli taoisté dosud nevyčerpatelné bohatství pro celou světovou kulturu.

*

Když jest přirozený stav tělesný porušen, nelze žíti, ani při všem jídle a pití a při všem bohatství a vší moci, jakpak by bylo lze žíti při poruše a pokažení přirozeného stavu samého pramene našeho života?
(Platón: Ústava)

*

Jak by to bylo asi krásné, kdybychom ze zvířat čerpali pouze toto nehmotné bohatství, jež dovede tak záhadným způsobem přeskočit jako elektrická jiskra z pouhého pohledu, z pouhého dotyku, z pouhého souznění duší. Jak bychom byli bohatí!

*

Sám sebe i bohatství své skrývati - tomu jsem se naučil tam dole.

*

Žádný růst bohatství, zjemnění mravů, reforma nebo revoluce nepřiblížily ani o milimetr lidskou rovnost.

*

Zvnějšku jsou skvělí všichni ti - prý "rozumní" -
uvnitř jsou stejní jako všichni - ledaže
mají víc bohatství, to ovšem dává moc!
(Eurípidés: Andromaché)

*

U jednoho jsou to jeho nedostatky, které filosofují, u druhého jeho bohatství a síla.

*

Nejdřív bohatství, až potom život
Jinak to nejde, konečně pochop!

*

Člověk by neměl toužit po tom mít syna, bohatství a moc, ať pro sebe či kvůli jinému.

*

Kdo po bohatství touhou plane,
ten lichvaří, je na číhané.

*

Misantrop má vždy bohatství v sobě. Nehledá štěstí mimo sebe.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm