Fenomén "Hitler" - 2.

17. února 2013 v 16:51 | Misantrop

Co dělali pánbíčkáři za Hitlera? To, co jiní. Zdvíhali paže a hajlovali. Radovali se, že konečně někdo udělá pořádek a zatočí s těmi proradnými Židy.

A kdo volil Hitlera? Či byly ty volby zfalšovány? Nebo ti voliči nevěděli, koho volí? Ne, věděli to moc dobře, chtěli to!

Bible, korán, talmud a vůbec všechny náboženské knihy jsou srovnatelné s Hitlerovým Mein Kampf.

Pánbíčkáři říkají, abychom milovali nepřátele a odpouštěli jim. Moc by mě zajímalo, jak by např. chtěli porazit nacistická vojska. Těžko, opravdu těžko si lze představit nacistu, který pln radosti nad tím, že ho někdo miluje, zruší gestapo a založí místo toho armádu spásy. "Tak lepší výchovou", namítnou. Ale Hitler byl vychován podle vzoru, nad nímž každý rodič nadšeně poposedne: úcta k rodičům, k autoritám, k pořádku a poslušnosti.

Všechny velké osobnosti světové politiky, jako Caesar, Kristus, Napoleon, Hitler, Stalin nebo Gorbačov, jsou jen vůdčí volové na čele stáda.

*

Když slzel Hitler při poslechu Wagnerovy hudby, bylo to (a je to) považováno za další "důkaz" jeho vyšinuté mysli a nenormální osobnosti. Takže o mně by si všichni humanisté zřejmě mysleli totéž.

Hitlerův kult teď dokonale nahradilo uctívání popových Superstar, které zpívají falešně.

Centralizovaná správa Velkoněmecké říše se nám teď vrací jako bumerang v podobě superstátu EU! Hitlerovo Německo byl víceméně socialistický stát. Dnes má skoro celá Evropa své národní socialistické vlády, i dnes po krachu komunistického východoevropského impéria!

Na všechno mají nějakou výmluvu. Nastolí se nacismus nebo komunismus a opět jsou všichni neviňátka: "My jsme to mysleli dobře. My jen plnili rozkazy. My ne, to oni, to On, Hitler, ten ďábel, my nic!"

Vyhlazování odpůrců lidstva, skutečných nebo fiktivních, je stejně staré jako lidstvo samo. To není Hitlerův vynález. Před Hitlerem bylo lidstvem vyhlazeno nepočítaně živočišných a rostlinných druhů, a stále dosud toto "bohulibé úsilí" nepohaslo ani v nejmenším!

Hitler se svou vyhlazovací válkou je považován za největšího zločince všech dob, ale i on "to myslel s lidstvem v podstatě dobře"! A i on byl pouhý člověk, stejný jako ostatní lidé. Ještě i on byl pouhý humanista! Nesmlouvavý a tvrdý, leč humanista každým coulem!

*

Mezi neprávem opomíjené velikány dějin, kteří byli vegetariány, patří bezesporu i Adolf Hitler (viz výpisky z jeho knihy Mein Kampf). Většinou mírumilovní a humanističtí vegetariáni tzv. "válečného zločince" Adolfa Hitlera ovšem odmítají (nebo snad pouze "zapomínají") mezi sebe řadit, byť určitý způsob nenávisti, ať k nepřátelským národům, nebo k celému lidstvu, je rozhodně mnohem důslednější a implicitnější postoj než humanismus ve spojení s láskou ke zvířatům.


Πολίτεια, tedy "Ústava" či "Stát" nebo "Obec" mi v něčem připomíná Hitlerův Mein Kampf; tam se také rozvíjí představy o podobě nového ideálního státu, jenž je přirovnáván k lidskému organismu a měl by být také tak spravován a léčen. Obec, podle Platónových představ, by vůbec byla docela slušná nacistická totalita! Mám takové tušení, že Hitler Ústavu četl a mnoho věcí z ní použil do Mein Kampfu: cenzura umění, pěstování músiky a gymnastiky, přísná eugenická opatření, utracování méněcenných dětí, euthanasie nevyléčitelných jedinců, vláda aristokratické elity (čti NSDAP!), silná, vypěstovaná, vysoce uvědomělá třída vojensky vycvičených strážců (čti SS!), nerozšiřování obce (říše) nad její možnosti a její celistvost a podobně.

Nacistickou terminologií řečeno, "mezinárodní Žid" zvítězil a ovládl celý svět. Naplňují se již dnes prorocká Hitlerova slova, že to bude znamenat konec světa a zánik civilizace - konec dějin.

Sám nacismus byl jistě špatný, ale byla to poslední hráz proti absolutní bolševizaci světa, a tím i proti nenapravitelnému zdegenerování lidstva a života vůbec. A Hitler to správně předvídal. Velký muž.

Spíš by měl přijít nový Hitler, než nový Kristus.

*

Hitler chtěl zakázat kouření po vítězné válce, tihle už to zakázali teď. Třeba mají pocit, že vyhráli. Možná to tak je. Ale ten Hitler by mi byl milejší.

Plastický obraz starého Řecka v mé hlavě tak dostává zřetelnější kontury. Už to skoro vidím. To musela být doba! Trochu mi to připomíná Hitlerův Mein Kampf. Vždyť také Hitler chtěl oživit ducha antiky v nacistickém Německu, nezřídka i s pomocí stejných metod. Vzpomeňme jen namátkou renesanci klasických forem v nacistickém umění, noční pochodňové průvody za zvuků fléten (za "třetí říše" vylepšené o pochodový rytmus vojenských bubnů) či důraz na výchovu mládeže k zmužilosti, odolnosti a fyzické zdatnosti - též jako předpoklad pro vypěstování tvrdého národa, jenž by si v případné válce dokázal uhájit svou národní svobodu (to všechno je převzaté z antiky). To také musela být doba! Ale s tím je provždy konec. Nic a nikdo již nevzkřísí dávno mrtvého ducha té nádherné antiky. A kdyby se o to zase někdo pokoušel, opět nějaký velký muž a velký státník jako byl Hitler nebo Solón nebo Sparťan Lýkúrgos, nikdo by to nechtěl a všichni by kvičeli jako čuňata na jatkách: "Diktátor! Nelida! Ďábel! Masový vrah!"

Degenerace lidstva již dosáhla nezvratných dálav. Když se podívám na současné zparchantělé, zpohodlnělé, zženštělé, ztučnělé a zchoulostivělé lidi, zabývající se již jen samými perverzitami, začínám chápat Vůdcova podivná slova z jeho závěti, v níž přeje německému národu každých dvacet let válku. Hitler byl poslední velký politik, který chtěl toto vše nezvratitelné zvrátit a vrátit svět znovu do správných kolejí. A jak "neslavně" dopadl! "Neslavně" pro ně - nikoliv pro mne! Kdyby byl zvítězil, byl by zaživa oslavován jako bůh, jako spasitel lidstva.

Sdílím Hitlerův postoj k tehdejšímu Československu a k parlamentní demokracii... - myslím, že bych ani neprotestoval, ani nejásal; nejspíš by mi to bylo jedno: vláda jako vláda - všechny jsou stejné.

*

Hitler plánoval Muzeum židovské kultury, které mělo být umístěno v Praze - muzeum zaniklého národa.

*

Pessimum askety je Kalvín a Hitler. Sádhu a mnich jsou asketi bez moci, jakože asketi nadaní mocí jsou bič lidí. Asketa plus moc rovná se genocida. Společný jmenovatel? Snad propast po nenaplněném sexu, ablace citové sféry, která se tak často u megalomanických napravovatelů světa projevuje příkladným osobním životem, abstinencí, vegetariánstvím. Hitler byl nadto anankast obsedant, myl se dvacetkrát denně, jednou řekl: kouření? po čas války to musím svému lidu trpět, ale po vítězné válce to zakážu!

Dovedu si dobře představit, že bude spasen Hitler, ale já že budu zatracen.
Josef Jedlička, kafeterie

Martin je typ konfliktní, rád by tzv. Československou republiku a její zřízení polil benzínem a zapálil. Na zpáteční cestě mu pohraničníci zabavili Obelst a knihu o Adolfu Hitlerovi. Zabavili tedy materiály o Adolfu Hitlerovi a Ivanu Divišovi.

To jsou ty bajonety, zapíchnuté nám všem do zad - a běž! Jsou to ideje Hitlerovy a Stalinovy.

 

8 lidí ohodnotilo tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm