Proroci prorokují klamně

16. února 2013 v 13:53 | Misantrop

Proroci prorokují klamně, kněží vládnou na vlastní pěst a lid to má rád.
(Bible, Jeremjáš 5:31)

*

Proroci jsou chvastouni, muži věrolomní.
(Bible, Sofonjáš 3:4)

*

Povstanou lživí proroci a mnohé svedou.
Tehdy, řekne-li vám někdo: "Hle, tu je Mesiáš nebo tam," nevěřte!
Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci.
(Bible, Matouš 24:11 a 24:23-24)

*

Toho si buďte především vědomi, že žádné proroctví v Písmu nevzniká z vlastního pochopení skutečnosti.
V Božím lidu bývali ovšem lživí proroci; tak i mezi vámi budou lživí učitelé, kteří budou záludně zavádět zhoubné nauky.
A mnozí budou následovat jejich nezřízenost a cesta pravdy bude kvůli nim v opovržení.
Ve své hrabivosti budou vám předkládat své výmysly, aby z vás těžili.
Srdce mají vycvičené v hrabivosti; jsou to synové prokletí.
Takoví lidé jsou jako prameny bez vody.
Řeční prázdně a nabubřele a svádějí ty, kdo se vymaňují ze života v klamu.
Slibují jim svobodu, ale sami jsou služebníky záhuby. Co se člověka zmocní, tím je zotročen.
Střezte se, abyste nebyli oklamáni svodem lidí a neodpadli od vlastního pevného základu.
(Bible, 2. Petrův)

*

Prorokovali proroci, že bude tma v noci, a po dešti bláto.
*
Související článek:
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm