Hloupost je cosi neochvějného

27. března 2013 v 15:47 | Misantrop


Hloupost je cosi neochvějného. Kdokoli na ni zaútočil, na ní ztroskotá.

*

Svou hloupost skrývej pro sebe a jiným z ní nic nesvěřuj.
(Plautus: Hra o skříňce)

*

Hloupost vždycky vstupuje bez zaklepání, protože všichni nevědomci jsou smělí.

*

Se mnou je to vždycky tak: když udělám nějakou hloupost, pak mám štěstí, ale jak o něčem začnu uvažovat a plánovat, ztroskotám.

*

Jak si nekonečnost vůbec představit? S čím ji srovnat? Vždyť na Zemi nic nekonečného není... Opravdu ne? A co - lidská hloupost? To by bylo vskutku zábavné: Lidská hloupost jako hlavní síla, uplatňující se v procesu poznávání vesmíru!

*

Napodobujeme jejich hloupost, ale moc nám to nejde. I v předstírání hlouposti nás vždycky odhalí, protože i v hlouposti jsme příliš originální a důvtipní; vždycky se podřekneme.

*

Už to bezmyšlenkovité fabrikování dalších a dalších přebytečných fakanů považuji za hloupost, za schválnost proti mně, dokonce za ekologický přečin!

*

Důvěřivost připadá nám směšnou, jako hloupost. Omlouváme rádi darebáka, který podvedl důvěřivého člověka, právě proto, že neměl hlupák nikomu důvěřovat!

*

Literární časopisy jsou přesně to místo, kde nevědomost soudí učenost, hloupost rozum a kde je publikum obelháváno, a rovněž šizeno o peníze a čas chválou špatného.

*

Čím víc toho řeknete, tím víc řeknete hloupostí.

*

Ta lidská sebranka se ničeho tak nebojí jako rozumu. Hlouposti by se měli strachovat, kdyby chápali, co je strašlivé; ale rozum je nepohodlný, a proto pryč s ním; hloupost, ta je jenom zhoubná, a proto se dá snést.

*

"Ryzí duch", toť ryzí hloupost: odpočítáme-li nervový systém a smysly, "smrtelnou schránku", přepočítáme se - nic víc!

*

Jaká hloupost! Pořád jen žvásty! Nic jadrného!

*

I génius má své hranice, kdežto hloupost je nekonečná.

*

Hloupost se nám staví do cesty
a brání moc, již kdosi ustanovil,
chrání ji věrně s úctou posvátnou.

*

Majorita v jakékoliv formě a za všech okolností je reprezentantkou hlouposti a zbabělosti.

*

V neznalém hňupovi má hloupost ryzí formu.
(Molière: Učené ženy)

*

Nedostatek rozvažování se ve vlastním smyslu nazývá hloupostí a je právě tupostí v používání zákona kauzality, neschopností bezprostředně chápat sepětí příčin a účinků, motivů a jednání. Hlupák nepozoruje, že různé osoby jednají jen zdánlivě na sobě nezávisle, ve skutečnosti však ve smluvené spojitosti. Dá se proto snadno mystifikovat a obelstít, nepozoruje zatajené motivy podávaných rad, vyslovených soudů atd.

*

Schopenhauer naznačuje, že příroda má účel a tím konečným účelem že má být člověk! To už není jen nuda, omyl nebo hloupost: to je tragikomedie, absurdita! Schopenhauer se musel zbláznit. Až sem dospěl tedy lidský rozum: k naprostému pomatení smyslů.

*

Majetek boháče lze "znárodnit", ukrást, zatížit ohromnými daněmi, ale dosud ti duchovně a intelektuálně hendikepovaní nemají jiný způsob vyrovnání naší obrovské duševní převahy, než že nás svým idiotským halekáním překřičí, svým množstvím upozadí a svou vládou hlouposti poníží na jejich úroveň. Většina lidí by mimo lidskou společnost nepřežila ani týden. Příroda z nich udělala outsidery, ale oni se jí vzepřeli a "s úsměvem idiota" (Witkiewicz) vládnou rukou hrubou a neohrabanou, duchem mdlým a hloupostí, neznající hranic.

*

Veškerá hloupost je posvěcena, poněvadž byla.

*

Vidím-li někde těhotnou ženskou nebo matku s dětmi, vždy je to na pohled primitivní osoba, hovado, jemuž se ve tváři nezračí žádná vyšší myšlenka, kromě myšlenky na hrubé plození čili "touha po miminku", jak tomu ony eufemisticky říkají. Zachraň se kdo můžeš! Hloupost se chce stát nesmrtelnou a ještě se chce rozmnožovat!

*

Podle jednoho novějšího, ale velmi zakřiknutého spisovatele stojí žena mravně výš než muž. To je hloupost! Je to nezdravá reakce podvedeného samce. Nezadají si, jeden stojí za osmnáct, druhý bez dvou za dvacet, ledaže muž stojí o trošku výš.

*

Plútarchos: "Byl to boj o existenci nebo nezadržitelná hloupost, která vás přinutila poskvrňovat si ruce krví, opakuji, majících vše, co je zapotřebí a užívajících všech výhod jsoucnosti? Proč očerňujete Zemi, jako by nebyla schopna vás obživit a nasytit?"

*

Vůbec všechny záhady světa jsou lépe pochopitelné z hlediska hlouposti, a ne rozumu. Když selžou všechna rozumová vysvětlení, budou platit ty hloupé důvody - abych trochu parafrázoval Sherlocka Holmese. Jsme celý život vedeni k tomu, abychom věřili, že člověk všechno koná z rozumných příčin a pak se divíme, jak je možné, že se stalo to nebo tamto. Jedině když se díváme na lidi jako na hlupáky a blbce a totální magory, a ne jako na rozumné bytosti, pak teprve dávají ty jejich věčné vylomeniny smysl.

*

Ve společnosti vládne veřejné mínění, protože mezi hlupáky vládne hloupost.

*

Není to tím, že Bůh je nesmrtelný, věčný, nebo že vesmír je nekonečný nebo věčný - nekonečné a věčné jsou jen lidské lži a lidská hloupost.

*

Hloupé myšlenky. Ale nám se velmi dobře hodí, protože jsme dobytek. Na to se vždy zapomíná. Jsou to myšlenky hloupé, ale i vznešené a blahodárné. Lidé vycítili, že by, nebýt těchto myšlenek, musili vesměs přijít o rozum. Měli na vybranou mezi hloupostí nebo šílenstvím. Zvolili si zcela rozumně hloupost. Toť základ morálních idejí.
(A. France: Komická historie)

*

Již snil o rafinované thebaidě, o pohodlné poušti, o nehybné a teplé arše, kam by se uchýlil daleko od neustálé potopy lidské hlouposti.

*

Související:
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm