Ó snění, snění...

23. března 2013 v 13:02 | Misantrop

Ó snění, snění,
ó znova počni!
Proč již tě není,
ty blaho noční?
Proč probuzen
jsem ochuzen?
Kdo vzal mi, kdože,
ten veselý
sen zmizelý?
Ó, lásko, slyš
mé prosby hlas:
ó sešli již
své sny mi zas!
A v spáče zrak
až jitro kmitne,
kéž umře pak,
leč neprocitne!
(Puškin: Probuzení)

*

Já měl jsem vizi - skvostný sen,
jaký se potom s pravdou střetá.
Proč v jejím lesku studeném
jsem procit do tohoto světa?

*

A nyní vám povím, jaký jsem měl včera sen. Těžko jej popsat. Byl to sen o zemi, jak bude vypadat, až zmizí Člověk.

*

Vy nemotorní! Hravý klam
je těžkopádnou pravdou vám.
Nač je vám pravdy? - Prázdný sen
vy chytáte a přelud jen. -

*

Proto nás chtějí vyhubit; zaplašit jako zlý sen, jako nepříjemnou vzpomínku a připomínku jejich vlastní zvířecí minulosti!

*

Ochrana přírody je vždycky až na druhém místě, až po lidech a jen v jejich prospěch. Skloubit obojí dohromady, to byl neuskutečněný sen naivní teorie o tzv. "trvale udržitelném rozvoji". Ta teorie totálně selhává. To je dobře vidět na tom, že i když mají možná někteří somnambulové upřímnou snahu chránit přírodu - ze strachu ovšem z negativního dopadu opět hlavně na sebe, na lidstvo - stále se ta ochrana jaksi nedaří.

*

Nakonec by ještě docílili toho, že bych dělal zadarmo, jen na pokuty. To je však jejich sen, nikoli můj!

*

V životě jsou chvíle, kdy je nejlepší nedělat vůbec nic. Něco se s vámi děje a vy do toho prostě nezasahujete. Zůstávám klidný, protože tolik jiných událostí, nad kterými se zamýšlím, mi připadá jako zlý sen.

*

Sním romantický sen o tom, jak ostatní zvířata, až si zvyknou na nového obyvatele lesa, který je nepronásleduje, nebudou přede mnou prchat a pro mne to už taky nebude nic neobvyklého.

*

Sny nejsou chiméry, ale taky se jim nesmí ve všem věřit. Jsou to lháři, kteří někdy mluví pravdu. Císař Augustus nebral žádný sen, který se ho týkal, na lehkou váhu. A vyplatilo se mu, že si v bitvě u Filipp vzpomněl na sen, který se o něm komusi zdál, a opustil stan.

*

Z jeho srdce vyrůstá krásná květina moudrosti, od narození zasetá do jeho hlubin, a když ostatní bdíce sní a obludnými představami i strachem jsou bez sebe, on žije sen života jako bdící, a to nejvzácnější, co se přihodí, je mu zároveň minulostí i budoucností.

*

Zdaž by člověk proti dotěrnosti nebe, proti tomu neodbytnému nadpřirozenému sousedovi nechtěl být cele ďáblův! - Ale není to nutné, vždyť to byl jen sen! Procitněme!

*

Snil jsem dosud, anebo i nyní sním?
A vlastně co je víc: sen či bytí,
jež se usazuje na neživou hmotu,
aby se potom rozpadlo i s ní?

*

Odjakživa jsem snil neurčitý, mlhavý sen o tom, jak strávit dlouhý čas sám se sebou. Jenom a jenom sám se sebou. Mám skoro pověrčivou víru, že z takové samoty bych měl nesmírný užitek. Vzrušuje mě to.

*

Sen lidstva o dokonalé společnosti se vždy nakonec změní v noční můru, a to nejen v románech, nýbrž i ve skutečnosti, v dějinách, ve veškerém lidském snažení, jež má za cíl nějaký ten pochybný "pokrok".

*

Hamlet: Bože! - Já bych chtěl zavřen býti v skořepině ořechu, a myslil bych, že jsem králem nekonečných říší - jen kdybych neměl ty ošklivé sny.
Guildenstern: Sny takové jsou pouhá ctižádost - neb pravá ctižádosti podstata jest toliko stínem snů.
Hamlet: Sen sám jest pouhý stín.
(W. Shakespeare: Hamlet)

*

Osvobozování poznáním nás tolik a zcela povznáší od všeho, jako spánek a sen.

*

Ve snu je stejná realita jako v bdění. Až se probudíme z nevědomosti, pak nám bude naše dosavadní dnešní vnímání světa připadat taky jen jako sen. Nadto i v normálním snu působí sněná skutečnost jako pravá skutečnost: argument - poluce při erotickém snu.

*

Musím podle Schopenhauera vzít zavděk tím, co mám a nedělat si klamné naděje z nereálných přání, jež se rozplynou jako sen a po jejichž horkotěžkém dosažení se objeví v mysli další, ještě těžší a nereálnější.

*

Národně socialistický režim naplňoval přirozené touhy lidí jako dosud žádný jiný řád. Zfanatizované davy jásaly a rvaly se za svůj sen o tisícileté říši čistého lidství až do hořkého konce.

*

Teď si pohovoříme jako dospělí, když děti odejdou spát - o tom nejpodstatnějším. Ptám se: proč se lidé - už od kolébky - trápili, o čem snili, po čem toužili? Po tom, aby jim někdo jednou provždy řekl, co to je štěstí - a pak je k tomu štěstí připoutal řetězem. Co jiného dnes děláme, když ne tohle? Prastarý sen o ráji...

*

Co by kamenem dohodil, kolkolem šoumalo zelené vlnobití lesů. Tu se mohl ztratit, tu mohl sníti závratný sen svého budoucího pohnutého života.

*

Je to všechno sen - groteskní, pošetilý sen. Neexistuje nic než ty. A ty jsi jen myšlenka - bludná myšlenka, zbytečná myšlenka, myšlenka bez domova, bloudící osaměle prázdnými věčnostmi!
(M. Twain: Záhadný cizinec)

*

Opravdu, komu onen zázračný kámen třebas jen jedenkrát v bájném nočním snu zazářil, anebo komu génius hudby ve svaté chvíli nadšení žehl do duše a on chce sen i nadšení zadržet, tj. hledá pro ně nástroj, narazí napřed vždy na hromadu trosek: a tam musí kopat a odhrabovat.

*

Snění v bdělém stavu je možná stejně důležité jako sny, a stejně nepředvídatelné i stejně silné.

*

Jeho četné, vzhledem k ostatnímu objemu žalostně tenké nohy se mu bezmocně komíhaly před očima. Co se to se mnou stalo? pomyslel si. Nebyl to sen.

*

V noci se mi zdálo, že střílím své spoluobčany na potkání. Byl to příjemný sen. Jen jsem se bál, že mi brzy dojdou náboje. Nakonec jsem se do těch lidí nemohl trefit. Typická feuerteufelovská smůla.

*

Zdálo se mi ve snu, že je tady v lese najednou lidí jako na Václaváku, a tak jsem byl ráno po procitnutí rád, že to byl jen zlý sen. Nikdo tady není. 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm