Bolest žití - 1. část

6. května 2013 v 16:14 | Misantrop


V období, kde literatura téměř výlučně přičítala bolest žití nehodám zneuznané lásky nebo žárlivostem cizoložstva, opomenul těchto dětských nemocí a studoval nevyléčitelnější, živější, hlubší rány, jež jsou vyryty sytostí, rozčarováním, opovržením do duší v troskách, jež přítomnost mučí, jež minulost odpuzuje, jež budoucnost děsí a uvádí v zoufalství.

*

Ve starém Řecku byly vypsány přísné tresty pro toho, kdo jakýmkoliv způsobem trýznil zvířata. Byla to jasná mravouka starých Helénů, která zrodila se pod horami Thesálie a kterou slavný myslitel Aristofanes pronesl dvěma jednoduchými slovy: "Odstraňte bolest!"

*

Je pošetilý, kdo říká, že se bojí smrti ne proto, že mu způsobí bolest, až se dostaví, ale proto, že mu působí bolest očekávat ji.

*

Člověk, kterému jsou lhostejny bolesti jiných tvorů, nemůže nikdy pocítiti soucit ku svým bližním. Zdá se to být trochu staromódním (jak řekl jeden francouzský filosof), když dnes pravíme, že základem každé morálky jest, abychom pociťovali bolest cizí jako bolest vlastní.

*

Teprve velká bolest, ona dlouhá, pomalá bolest, která si dává na čas, ve které jako bychom byli spalováni ještě zeleným dřevem, nutí nás filosofy, abychom sestoupili do své poslední hloubky a zbavili se veškeré důvěřivosti, veškeré dobromyslnosti, mlhavosti, mírnosti, průměrnosti, do nichž jsme předtím možná vkládali svou lidskost. Pochybuji, zda taková bolest "zlepšuje" -; ale vím, že nás prohlubuje. Ať už se učíme čelit jí hrdostí, výsměchem, silou své vůle, počínáme si jako indián, který se i při sebekrutějším mučení odškodňuje na svém mučiteli ostřím svého jazyka.

*

Vše na světě navazuje na sebe, má spojitost a každý náš čin má následek. Člověk by neměl být původcem utrpení.
Avšak člověk pociťuje jen svou bolest.

*

Velká "tělesná bolest" je "summum malum": je vždy provázena velkým duševním utrpením; ne však naopak. Zvláště u vysoce inteligentního ducha přitahuje tělesná bolest vždy ohromné, nepřiměřené jí duševní utrpení. Je-li velká, jaké metafyzické černé propasti otvírá! U obyčejných lidí tomu tak není; aspoň neslyšel jsem o tom u nich nikdy ani slůvko. Snad proto, že ta holota je němá? Němá tvář... Myslím tím ovšem jen "vnitřní němotu": neschopnost uvědomit si, co se v nich děje.

*

Lidi jsou zkurvený. Naplňují vám život bolestí.

*

Kdyby měli muži rodit, lidstvo by vymřelo. Muži by radši nerodili, než by podstupovali porodní bolesti. To je pravda. Pravdou je však také to, že kdyby muži museli rodit, jako musejí rodit ženy, měli by vyšší práh bolesti. Ženy jsou odolnější vůči bolesti a nejsou spokojené, dokud si neprotrpí svoje porodní bolesti - jsou masochistické.

*

Těžké je mlčet, když cítíš bolest.

*

Být nadlidský znamená přestat být člověkem: zaniknout jako člověk coby jednotlivec, vyhynout coby druh, jenž přináší světu jen bolest a strádání. Dokáže však být někdo tak hluboce šlechetný a nesobecký?

*

Pro někoho, kdo způsobuje na světě tolik utrpení jako člověk, je každý trest příliš mírný a každá bolest příliš krátká.

*

Zoufalství mě zkouší zdeptat,
chci vyřvat všechnu bolest světa.

*

Filosofický smutek vyslovil se nejednou s pochmurnou velebností. Je to hluboká a krásná bolest, kterou ti, kdož ji okusili, nevyměnili by za plané radosti a liché naděje davu.

*

Zrození je utrpení, stáří je utrpení, smrt je utrpení; strázeň, nářek, bolest, žal a zoufalství jsou utrpení; nezískat, co bychom si přáli, je utrpení.

*

Zkuste mrtvému způsobit bolest, dělejte, stejně mi nemůžete způsobit větší bolest, než jakou prožívám. Jen v bolesti se cítím normálně. Když bolest povolí, jsem jak na trní. V takových chvílích mě můžou chtít otestovat a já musím být vždycky připravený na to, být testován. Nikdy nevíte, co si na vás ti malí zmrdi příště vymyslí.

*

Píšeme vlastně jen z nouze, z přetlaku, z bolesti. Kdybychom byli dokonalí, dokonalí jako zvířata, neměli bychom tak velkou potřebu vytrubovat své emoce a bolístky do světa. Ano, "velká potřeba": Co je veškerá literatura? Kluk se přejedl třešní, teď ho z toho bolí břicho, a tak má "velkou potřebu" jít se vysrat!

2. část >>>

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm