Jak se to má s veškerou vinou?

1. května 2013 v 11:58 | Misantrop
Vina. - Ačkoli byli o vině čarodějnictví přesvědčeni i nejbystřejší soudci čarodějnic, a dokonce čarodějnice samy, přesto žádná vina neexistovala. Tak se to má s veškerou vinou.


Je pravda, že primitivní člověk je bezmocný proti některým z věcí, které ho ohrožují, například proti nemocem. Ale může přijímat riziko nemoci stoicky. Je to součást přírody, není to ničí vina, pokud to není vina nějakého imaginárního, neosobního démona. Ale hrozby moderního člověka bývají LIDSKÉHO původu.


Je možné odejmout trest, vina však potrvá dál.


Nejsem z těch, kteří se ustavičně tlučou do prsou a štkají:
"Moje vina! Moje vina!"
Vina je přepych minulosti a Já, pro samou starost o přítomnost, si tenhle přepych nemůžu časově dovolit.


Dospěla jsem k názoru, že vina není ve mně, ale ve vás - v lidech.


Přišel jsem do společnosti prostý jako dítě, shovívavý jako stařec. Byl jsem odhodlán najít tam něco dobrého. Čí vina, nenašel-li jsem nic?


Když se srazí kniha s hlavou a zaduní to, je to vždycky vina knihy?


Není důvod cítit vinu kvůli minulosti. Vina nevede k pozitivním řešením.


Právem knížku bláznů čte si - jeho vina,
ač chytrý je, že zcela sebe zapomíná.


Vina se najde, i ta se už chystá,
nevinný je vždy ten, kdo zvítězil.
Trest bude svědkem pravdy dozajista.


Tragickým hrdinou dneška už není jen nějaký jednotlivý řecký hérós, je jím celý lidský rod. Jeho vina za stav světa je však natolik velká, že už není ani hrdinou kladným nebo záporným, tragickým nebo heroickým. Ne - člověk už je prostě jen darebákem, zlosynem jeviště zvaného svět.


Der Übel größtes ist die Schuld.
(Zlem svrchovaným vina jest!)
(F. Schiller: Nevěsta messinská)


Všechny tatáž vina přec vzývá, na všechny čeká pohroma táž!


Věřme snům! A oklamou-li nás přece, pak je to jenom naše vina - měli jsme jim lépe porozumět.


Těm nejpodivuhodnějším filosofickým dílům se často vytýká, že jsou temná; není to vina spisovatele, nýbrž jen důsledek hloubky a novosti jeho citů a intelektuální temnoty toho, kdo by mu stejně nedokázal porozumět, i kdyby psal andělsky.
(G. Leopardi: Parini čili O slávě)


Lež je vina nejhlavnější, protože ukrývá všechny jiné ve svých útrobách.


Toto pokolení je pokolení zlé.
Ano, pravím vám, tomuto pokolení bude přičtena vina.
(Bible: Lukáš)


MEA CULPA, MEA CULPA, MEA MAXIMA CULPA
vina, má vina, má největší vina
Od 11. stol. součást katolické formule přiznání a pokání tzv. konfiteor (obecné zpovědi na počátku mše).

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm