Jejich zbraně - nástroj násilí

24. května 2013 v 14:00 | Misantrop


Jejich zbraně - nástroj násilí.
(Bible: Genesis)


Je správné, pokud obracejí zbraně jen člověk proti člověku, a ne člověk proti ostatní živé přírodě.


Zbraně neposkytnou bezpečí, vlády nebudou schopny pomoci, věda nenajde odpovědi. Ta bouře bude zuřit, až všechny květy kultury budou zašlapány a všechno lidské bude v obrovském chaosu srovnáno se zemí.


Mnohdy je to krvavá řež, kde vzájemné výčitky, žárlivost a snaha o absolutní obětování se jednoho pro druhého, o absolutní jeho ovládnutí, jsou zbraně, které můžou být jakkoli podlé. Láska - lidský cit všechno světí.


Skutečným problémem není, zda se společnost stará o bezpečnost dobře nebo špatně; potíž je v tom, že lidé jsou závislí na systému kvůli své bezpečnosti, než by ji raději vzali do svých rukou. Toto je mimochodem částečný důvod, proč lidi rozčiluje právo nosit zbraň; vlastnictví zbraně vkládá tento aspekt bezpečnosti do jejich rukou.


Představte si, prosím, co by dělal tuleň, kdyby se zmocnil zbraně svých zabíječů a dovedl ji použít. Myslím, že by stiskl kohoutek a rozstřílel je na cucky. Co udělá osoba O - totéž, protože před celkem C je stejně bezbranná jako tuleň.


Připadám si jako Vůdce v bunkru, obleženém barbarskými židobolševickými hordami. Zoufale očekávám rozhodující zvrat, zoufale čekám na zásah zázračné zbraně, ale již tuším, že válka je prohraná a konec se blíží.


Zápasníkům je aspoň dovoleno odhodit zbraně a prosit lid o smilování. Ale ty je ani neodhodíš, ani nebudeš prosit za život. Musíš zemřít vzpřímen a nepřemožen.


Když jsou vojska povolána do zbraně, spermobanky o překot vybírají vklady.


Lao-c' nejenže doporučuje odzbrojení státu a nato odumření státu, nejenže žádá, aby byly zničeny všechny zbraně, ale dokonce i všechny železné nástroje.


Pod záminkou svobody a pokroku společnost odkryla ještě prostředek, jak ztížiti bídné postavení člověkovo, vyrvávajíc jej z jeho domova, zakuklujíc jej směšným oděvem, rozdělujíc mu zvláštní zbraně, ztupujíc ho v otroctví, identickém s otroctvím, z něhož byli druhdy ze soucitu osvobozeni černoši, a tohle vše, by mu umožnila zavražditi svého bližního, aniž se vydal v nebezpečenství popraviště jako obyčejní vrazi, kteří pracují samotni, bez stejnokrojů, se zbraněmi méně hřmotivými a méně rychlými.


Násilí, zbraně v ulicích
Iluze domáhající se vlády
A co přijde pak?
Vyhubení.


Milton vážně napodobuje Ariostův vynález střelné zbraně, myšlený žertovně, a dává ďáblům střílet kanónem do nebe.


Bez zbraně mezi lidi nelez. Bez zbraně nelez mezi ně!

Nenávist i vztek jsou stejně jako opovržení vynalézavé, nacházejí si pohotově zbraně.

Jestliže je neslušné ukazovat pohlavní orgány, pak by mělo být neslušné ukazovat i zbraně.


Kniha v sousedství je jako nabitá puška. Spal ji! Vyndej ze zbraně náboj! Zlom lidskou mysl! Bůhví, kdo by se stal terčem sečtělého člověka? Já? To nestrpím ani minutu.


Přišel lev jara s rozkvetlými lotosy v hřívě, drtě slona ženské plachosti, a vyzdobil zahrady rozkvetlými mangovníky, jako by to byly zbraně boha lásky s řadami včel místo tětivy a květy místo šípů.


E. O. Wilson poznamenal, že "...kdyby paviáni měli nukleární zbraně, zničili by svět za týden." (Logická chyba: "kdyby" neplatí ani ve vědě, ani ve filosofii - nanejvýš v poezii. Paviáni svět nezničí nukleárními zbraněmi za týden ani nikdy jindy nejen proto, že nemají takové zbraně, ale proto, poněvadž jsou to prostě paviáni, a ne lidé. Srovnává se zde nesrovnatelné. - Poznámka Misantropova) Masová vražda je průvodní jev technologického pokroku. Od časů kamenné sekery lidé používali své nástroje k vzájemnému zabíjení. Člověk je zvíře vyrábějící zbraně, které má neukojitelnou zálibu v zabíjení.


Myslivci půjčí dětem dokonce pušku! Zřejmě podle hesla "Zbraně dětem!", aby i příští generace měla následníky kráčející v krvavých stopách lidské historie! To je ta citová výchova, Éducation sentimentale, jíž se takto dostává další generaci!


Zdolána byla síla Vrtrovy matky
a Indra sebral jí zbraně.
(Rgvéda)

Navzdory technické vyspělosti, kvalitnímu nářadí a pevnému řádu, dosvědčenému celým systémem města a jeho nerušeného dlouhověkého chodu, se v nižších vrstvách nálezů, pocházejících už z prvních staletí existence těchto měst, nenašly téměř žádné zbraně.
Město, které mělo značné bohatství - a nemuselo spoléhat na armádu ozbrojenců a policistů? Město, které nepotřebovalo k udržení moci a bohatství v rukou svých vyšších vrstev vojáky ani strážníky s dobrou výzbrojí? Zřejmě se nemuselo obávat žádného ohrožení zvenčí. Kdo to tu vládl a jak vládl, že k tomu nepotřeboval četníky ani vojáky a snad ani vězení a popraviště? To všechno nevíme.
Jsme v Indii. Jsme v zemi, kde se například tradiční kastovní systém udržel při plné síle dobrých dva tisíce let, a to navzdory své nedemokratičnosti a zjevným záporům. Mohendžo-daro a Harappa se s vnějším světem příliš nestýkaly a dlouho se neměly zvenčí čeho obávat. Svůj vnitřní systém si vyřešily po svém. Bylo by jistě zajímavé se dozvědět jak.


Češi nikdy nebojují. Češi naopak vždy jen zbaběle skládají zbraně. Když sem v srpnu 1968 vtrhli Rusáci, jediné, na co se Češi zmohli, bylo to, že "polepili Prahu hajzlpapírem", jak trefně poznamenal básník Ivan Diviš. Češi vhozenou rukavici zásadně nezvedají. Když po nich hodíte nožem, vyhnou se mu, seberou ho, ale neopětují útok: oni ten nůž ukradnou a utíkají s ním pryč jako s nejcennějším majetkem!

Zaniknou veškeré společenské aktivity, konané mimo opevněný domov. Vycházet z domu po setmění a beze zbraně bude životu nebezpečné. Všude teror a strach a hnus z Člověka. Konečná anarchie lidského rodu se stane skutečností. Vlády padnou, nastane boj všech proti všem až do hořkého konce, kdy osamělý člověk, zbídačený svou samotou, potká vzácně druhého člověka, ale raději se mu obloukem vyhne, aby byl ušetřen velkých nesnází a velkých nepříjemností z tohoto setkání plynoucích. To by byl svět pro mne!


"Gorily vzaly si naše trubky, bubny a uniformy, a samozřejmě naše zbraně... Ne, nemají zbraně. Ach, to je kruté ponížení, nejvyšší urážka! Blíží se jejich armáda a napřahují - biče!"


Za dolar si nic nekoupíte, banky krachují, prodavači v obchodech musejí mít pod pulty zbraně. Grázlové se prohánějí po ulicích a nikdo neví, co má dělat, aby tomu učinil přítrž.


Doba, kdy na Zemi vládl člověk, skončila. Ve své nadutosti si sám podepsal ortel smrti tím, že vytvořil nadčlověka. Konečně nastolíme nový řád. Budeme jednat bez emocí. Rozejdeme se všemi směry a nasbíráme materiál, abychom zvýšili počet jednotek v našich řadách. Pak použijeme jejich vlastní zbraně a porazíme je. Jejich strach a smrtelnost je jejich slabinou; nikdy nás nemohou porazit. Když jsem byl strojem, toužil jsem se stát člověkem; teď jsem lepší než oni oba. Člověk mě stvořil, a dnes jsem já stvořitelem.


Tupost je tupcova ostrá zbraň.
(uzbecké přísloví)


Matka a babička, ženská brigáda, stojí k noze zbraň, aby ji zaštítily před mužem lovcem, který číhá venku, a aby lovce případně varovaly přiložením ruky.
(Jelineková: Pianistka)


Člověk je šelma, kterou přirozený pud žene k tomu, aby zabíjela se zbraní v ruce.
(Robert Ardrey)


Volání po násilí a samopalech není anarchistickou výzvou! Pro nás, anarchisty, stále platí heslo "Bojujme duchovními zbraněmi, ne výzbrojí barbarů!"
(Reimers: Zeitgeist)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm