Lidi jsou bezcitné kanálie

5. května 2013 v 15:32 | Misantrop


Lidi jsou bezcitné kanálie. Naprosto upírám lidem nárok na jakýkoliv cit. Jestliže někdy pláčou (hlavně baby), není to ze soucitu s někým jiným, ale vždy jen ze soucitu se sebou samými. Oni nepláčou nad někým, ale nad sebou. Je to jen další z jejich druhů násilnické komunikace, další věc, vrhající mě do náruče antropofobie. Říkají tím:
"Podívej, jak se soužím. Udělej pro mne něco!"

*

Pozor na tzv."vřelé lidské city"! Mohl by ses opařit.

*

Sbor kněží si stanovil jediný úkol: pěstovat a posilovat náboženský cit; vynášel všelijaká kouzla a zvyky, aby dojímal mysl všech tříd od nevzdělaného pastevce po starého přesyceného dvořana; uměl spojit myšlenku na sebe s půvabnými dojmy z útlého dětství; využil i nejmenší morové nákazy a nejnepatrnější pohromy, aby znásobil strach a náboženský cit.
(Stendhal: Cenciové)

*

Jest ovšem docela možné, že by nějaký chytrák mohl považovat lásku za sublimovaný cit, jenž vede ke starostem o dobro nového pokolení. Ale když se podíváte, jak se lidské věci mají, zjistíte, že o lásce hovoří i sešlí starci, teplouši a beznadějní impotenti, u nichž nemůže jít o žádnou sublimaci, vzhledem k jejich neúčasti na reprodukci - ledaže bychom zde měli co do činění s nějakým záhadným setrvačníkovým mechanismem uvnitř zkažené lidské mysli. Na řadu však přichází jiné vysvětlení: totiž takové, že "láska", jak jí rozumějí lidé, je záchranný kruh slabochů, kteří zůstali celý život zlobivými dětmi, odmítajícími dospět. Vždyť nezřídka se manželé mezi sebou oslovují "mámo" a "táto". To nemá nic společného s jejich rodičovskou rolí. To je podle mne volání bojácných dětí, které mají děti, a je úplně jedno, jestli se ty děti drží máminy sukně, nebo jestli se drží něčeho pod tou sukní.

*

Mají šlechetní
cit pro šlechetnost, odpor k věcem hanebným.
(Sofoklés: Filoktétés)

*

Až budeme tak pokročilí, že budeme moci jíst něco jiného než živé věci, pak si budeme moci dovolit mít soucit i s rajčaty, fazolemi a jablky; ale přece už pocit zhnusení nad záběry z jatek a z kožešinových farem nás sdostatek poučuje, v čem je rozdíl mezi životem celého zvířete a "životem" pouhé nahraditelné části rostliny. Zatím jsme se ještě nezbavili ohavného a zaostalého kanibalismu čili masožroutství.

*

A co teprve žena v politice! Není pravda, že by tam vnášely nějakou empatii a cit - leda tak ještě větší impotenci a hloupost.

*

Kdybychom věděli všecko, nemohli bychom snést ani hodinu života. City, které činí nám jej buď příjemným nebo aspoň snesitelným, rodí se ze lži a kojeny jsou iluzemi.

*

Jak jinak si vysvětlit tu rozumem a citem nepochopitelnou a prakticky nemožnou chronickou "zamilovanost" člověka do člověka, nehledě na pohlaví a věk? Nic než svého druhu priapismus. Zase nic než nemoc. Žádný jiný tvor netrpí tak stálým zduřením svých "ženidel", jako člověk. Zamiluje-li se kanárek jednou za rok, mohou se ti pitomci potrhat smíchy nad tou přirozenou věcí, jako kdyby šlo o nějakou povedenou ironii či o jakousi karikaturu člověka a jeho "nejlidštějšího citu", jako kdyby měli jen oni patent na zamilovanost. To spíš lidé jsou směšní s tím svým lásky třeštěním. Když mají takovouto bouřlivou říji psi a kočky, tak se vykastrují a basta fidli s povidly; ani nemusí příliš vyvádět a už jdou na sterilizaci. Potom jsou tzv. "klidnější" a "přítulnější". Kdyby se mělo takto přistupovat i k člověku, musel by to mít každý druhý a každá prvá "vybrakovaný" nejen v hlavě, jako doposud, ale i "dole v necudných partiích" pánevní oblasti. Bastet, egyptská bohyně smyslnosti, která měla kočičí hlavu, by se asi od lidí odvrátila a opustila by svůj chrám v Búbastisu, kdyby viděla, jak diskriminačně se zachází s jejími družkami, zatímco člověku, jenž propadá stonásobně většímu milostnému běsnění, je dovoleno téměř vše a ještě mnohem víc.

*

"Kdo je necitelný ke zvířatům, je necitelný i k lidem."
- Věta ta nejenže je, jak Schopenhauer ukázal, etickou mizerností, halíc v sobě myšlenku, že vlastně jen na citu k lidem záleží, - je v idiotském odporu ke zkušenosti.
Nejsilnější duchové milovali zvířata o to víc, oč lidi méně; lidi nenáviděli nebo opovržlivou lhostejnost k nim cítili; mezi cítěním se zvířaty a lidmi není pouze rozdílnost, ale antagonismus; misantrop a zoofil jsou komplementárními pojmy.
Ostatní lidé pravý cit se zvířetem vůbec neznají.
Dle toho pozná se pravé cítění se zvířaty, že platí všem lidem za vrchol přepjatosti, směšnosti, bláznovství, zvrhlosti; přirozeno - jaký ohlas mohl by Franciscus nalézti v oné řehtající společnosti? Láska ke zvířatům je něco mnohem pozdějšího, jemnějšího, vyššího než láska k lidem; tato má původ v sobeckém, ubožáckém pocitu solidarity; ona je objektivní, nadsobecká, čistě "etická".
(Klíma: Soucit se zvířaty)

*

To peklo na Zemi, jež lidáci stvořili pro zvířata, by jim měl někdo vrátit i s úroky! Ano, chci vidět lidáky trpět stejně a víc; žádný soucit s nimi! Kéž by se mi někdy dostala do rukou taková moc nad lidáky! Ó, to bych si užil!

*

Přijdete mě utěšit. Pak zjistíte, že už útěchu nepotřebuji, a začnete se vztekat. To jsou ty soucitné povahy!

*

Ty pohledy! Vysílají jasný signál: "Bože můj, cos to dopustil. Ten s náma nemá nic společnýho. Dej, ať nás na něco potřebuje, dej, ať ho stihne nějaké velké neštěstí nebo velké štěstí, prostě ať se vrátí k nám, ať je z něj stejnej hajzl, jako my; je to k zbláznění, zavřete ho někam, ať ho nevidíme, zakažte ho! Bože, je to blázen, nezná lásku, cit a odpuštění. Neví, co je to Boží milosrdenství, neví, co je lidskost!"

*

Člověk, ten zlobou sálá jen! -
- Mstivý je - lstivý - bezciten! -
Čtyry smysly v budoucnosti
člověk bude mít:
Zrak - sluch - čich - hmat a - pak dosti!
Scházet bude - cit! -

*

Goethe řekl:
"Jistě se jen ten, kdo byl nejcitlivější, může stát člověkem nejchladnějším a nejtvrdším; neboť se musí obklopit tvrdým pancéřem, aby se pojistil proti hrubým dotykům."

*

Útlocitný? Kde jste sebral tohle ufňukané slovo?
(Grabbe: Žert, satira, ironie a hlubší význam)

*

Zlozvyk být závislý na cizím mínění se zakořenil tak hluboko, že i bolest, cit nejpřirozenější, přechází v přetvářku.

*

Podle mne třeba pramenitou vodou srdce očistit
Omyjeme-li si srdce, nabýváme ryzí cit

*

Dějiny "vyšších citů", "ideálů lidstva" - a je možno, že je musím vyprávět - mohly by skoro také vysvětlit, proč je člověk tak zkažený.

*

Utopijští nepřipouštějí, aby si občané navykli řeznickému zabíjení zvířat, protože soudí, že se častější praxí ponenáhlu otupuje lidskost, nejvlídnější to cit naší přirozenosti.

*

Sobě se člověk může vzpříčit dvojím způsobem: buď jako divoch, když jeho city přemohou jeho zásady, nebo jako barbar, když zásady zničí city.

*

Obecně pokládám ctnost za jeden z prvků, tvořících povahu, za cit a nikoli za zásadu.

*

Podle Liliputánů se i muži a ženy nezbytně spojují jako jiní živočichové, jsouce puzeni žádostivostí, a jejich něžný cit k dětem pochází ze stejného přírodního zákona; proto vůbec neuznávají, že by bylo dítě nějak zavázáno otci za to, že je zplodil, anebo matce, že je přivedla na svět, což nebylo, uvážíme-li trampoty lidského života, samo o sobě žádným dobrodiním a rodiče na to ani nepomýšleli, neboť se v milostném obcování obírali jinými myšlenkami.

*

Ej, ale musel člověk zestárnout,
když pokouší se stvořit život v baňce.
I kdyby se mu pokus podařil,
příroda sama by to zavrhla,
neboť by vznikl netvor bez myšlenky,
milostný cit bez předmětu lásky,
tvor bez souzvuku a bez protikladu,
nelida, jenž neví o člověku nic.
Vždyť jak by i věděl, když se probral
k životu v buňce a když nezná
žal ani radost, žádný lidský cit.

*

Vejdete-li jenom do svého vlastního života, potom vás krása provází neustále. Protože krása je. Samozřejmě, zármutek také je. Vždyť na světě je rovnováha citů, a nejen citů. Je však také porušování této rovnováhy.
(Vodička: Ptačí cit)

*

Povídka Přecitlivělost. Docela pěkně v ní povídkář vylíčil v čem se liší cit umělce od takzvaného "citu" všedního člověka.
"Co nás ve skutečnosti dělí, není jen rozdíl, ale nepřeklenutelná propast - nekonečno."


 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm