Na počátku byla síla!

26. května 2013 v 14:02 | Misantrop

Že vznikala by z pojmu všechna díla?
Má státi: Na počátku byla síla!


V antice a ve středověku, dokud nebyl objeven střelný prach, byla tělesná síla vším.
V naší společnosti devatenáctého století nemá síla příliš velký význam. Nejslabší bytost vzbuzuje úctu v nejsilnější, jen když má odvahu chladnokrevně každou chvíli vyhrožovat pistolí. Tělesná síla se již mnoho necení: je to dosti podřadná ctnost, nezbytná již jen v nejnižších společenských třídách. Nikoho myslím nenapadne se ptát, zda uměl Napoleon dobře vládnout šavlí. Kdyby v bitvě u Briennu srazil novodobý hrdina jedním máchnutím ruskému dragounovi hlavu, připadal by nám tento čin, vznešený ve století Théseově, skoro směšný. Představa neobyčejné síly je totiž v našem myšlení těsně spjata s určitým stupněm duševní těžkopádnosti.


O síla! všedrtící síla! O božská rozkoši z rozmetávání všech překážek, vítězení, věčného vítězení! V tom jediném slově "síla" jest vše, v něm jako v blahém cíli cílů věčně mohu šťasten a božsky spočinout.
(Klíma: Bílá svině)


A protože nad slabostí vítězí síla
a rozum hlupákům hlavu v němém úžasu zvedá,
stal se vládcem všech živých a neživých.


Požadovat od síly, aby se neprojevovala jako síla, aby nebyla vůlí přemáhat, vůlí porážet, vůlí panovat, žízní po nepřátelích a odporu a triumfech, je stejně pošetilé jako žádat od slabosti, aby se projevovala jako síla.


Síla lásky spočívá v tom, že je člověk šťasten se ženou. Síla sebelásky, že je šťasten bez ní.


K tomu, aby D.A.Z. mohla začít fungovat, je zřejmě zapotřebí taktiky násilí a obrany, ale její největší síla spočívá v její neviditelnosti.


Člověk je slabý a nedokonalý. Veškeré jeho jednání ovlivňuje vůle k moci (will to power). Úkolem Poslední Revoluce Myslí je změnit tento anglický slogan na will power (síla vůle).


Proč jsem tak silný? Jsem ve spojení se silami Země. Proč jsem tak sebevědomý? Jsem pod ochranou sil Země.


Zničená Země by se bez lidí obnovila rychle, o to nemám obavy; příroda je mocná síla; za půl století už by nikdo nepoznal, že kdysi sužovala tento svět lidská Rakovina.


Štěstí je skromnost červa, jenž se dál nesnaží lézt, než kam mu síla stačí.
(Grabbe: Don Juan a Faust)


Slavný Samson, jehož síla tkvěla v jeho nikdy nestříhaných vlasech, budiž příkladem.


Za pojmy, jako dobro, mír, vlast, pořádek, svoboda, láska, se skrývá jen jediná pravá podstata: síla. Síla je tou specifickou vlastností přírody, jež umožňuje, aby jeden mohl sežrat (i obrazně) druhého.


Chci-li načerpat nové síly, vyhledám ten nejtemnější les a tu nejhustší a nejnekonečnější a pro mé spoluobčany nejpochmurnější bažinu. Do bažiny vstupuji jako do posvátného místa - sanctum sanctorum. Je v ní síla, dřeň Přírody.
(Thoreau: Chůze)


"Cítím, že mohu všechno dokázat, protože nejsem na ničem závislá. To je jediná opravdová síla."
(G. B. Shaw: Dům zlomených srdcí)


Síla, svoboda ze síly a z nadbytku síly ducha se dokazuje skepsí.

*

Ten, koho se nikdo nemusí bát, nemůže přirozeně vyžadovat žádný respekt, protože úcta vždycky znamená uznání síly, nadřazenosti, moci - a síla, nadřazenost a moc jsou vždycky nebezpečné svému okolí.


Síla spočívá v útoku, nikoliv v obraně.


Technologie je mocnější sociální síla než touha po svobodě.


V té přísné přímosti je velká mravní síla,
je velmi statečná a velmi ušlechtilá.
(Molière: Misantrop)


Kdo udělá kuřátko ve vajíčku? Nějaká z vnějšku přicházející síla pronikající přes skořápku? Ó ne! Kuře se učiní samo, a právě síla, která vytvoří toto nad vše komplikované, správně vypočítané a účelné dílo, a jakmile je hotové, rozbije skořápku, je pod pojmenováním vůle vnější jednání kuřete.


Síla lásky přemohla smrt. Pěkná pohádka, jakých známe tucty, avšak žádná taková se v životě neuskutečnila.


I když si lidstvo mylně přičítá takřka neomezenou moc na této zemi, ve skutečnosti neexistuje žádná taková mravní síla, která by tohoto bláhového cíle dosáhla. Jen vis naturae, síla přírody je natolik mocná, že by to dokázala, jenže ta je na rozdíl od lidí nerozumně rozumná, takže tato možnost také padá.


Síla a pud ke stále jiným kombinacím stavějí eminentní hlavu, vyjma okamžiků relaxace, zcela mimo oblast nudy.


Už v raném věku mi došlo, že je lepší být schopný postarat se sám o sebe. V samotě byla čistá síla. Při minimu lidského kontaktu jsem měl jasnější myšlenky a zostřené všechny smysly.


Nikoliv síla ducha, ale síla větru z něho udělala hrdinu.


Přivykli nás na vodítka tak, že nejsme s to, abychom učinili kroku samostatného; životní síla naše a svoboda jsou tytam.


Pocit spokojenosti u masojeda po požití masa je stejný jako pocit spokojenosti u pijáka po požití alkoholu. Je zde síla zvyku. Eskymáci jsou zvyklí jíst i shnilé maso ryb a Číňané shnilá vejce.


Z toho dubu vychází mocná životní síla, vis naturæ, která přechází i do mne. Yggdrasil starých Germánů byl jistě tento dub, který tu stál tak dlouho o samotě, až z něj vyrostl pravý velikán. Myslím, že u mne je to stejné. Svými kořeny čníme hluboko v zemi, v podsvětí královny Hel, či ve zlu, jak říká Nietzsche, kdežto svou korunu zdvíháme vysoko k nebi, k dobru. Princip naší velikosti, naší neporazitelné síly a moci se rozprostírá širým světem - nevykořenitelně.


Existuje tedy jen síla přírody, latinsky vis naturæ; ta jedině působí, nikoli mocnost nadpřirozená, vis supernaturæ!


Ale ty chceš jíti cestou svého smutku, cestou k sobě samému? Nuž, ukaž mi své právo a svou sílu k tomu!
Jsi nová síla a nové právo? Jsi prvý pohyb? Kolo ze sebe se roztáčející? Můžeš přinutit i hvězdy, aby obíhaly kol tebe?


Je přece tak snadné
poznat, kde spočívá síla:
v tom, co je opravdu božské
a v tom, co z přírody plyne.
(Eurípidés: Bakchantky)

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm